Salesiánské osobnosti

Salesiánská svatost

Naši svatí jsou zcela jistě nejkvalifikova­nějšími „svědky“ naší spirituality, protože ji žili a to hrdinským způsobem.

Ti, kteří s největší radikalitou kráčejí tímto směrem – svatí – v nás probouzejí hlubokou a tajemnou nostalgii, protože nás odkazují ke kořenům našeho bytí a pomáhají nám vycítit, že pro tuto excelentní cestu jsme stvořeni všichni. Následovat tuto nostalgii je tajemství opravdové velikosti a stává se pramenem neočekávané energie. Úsilí o svatost uspokojuje naše nejhlubší aspirace a naši touhu po štěstí. Jan Pavel II. řekl mladým v Torontu: „Nečekejte na to, až budete starší, abyste se mohli vydat na cestu svatosti! Svatost je neustále mladá, tak jako je věčně mladý Bůh.“ Salesiánská spiritualita dává privilegované místo postavě Panny Marie, jejíž mateřská přítomnost dominuje tomuto procesu ve své celistvosti a inspiruje každou jeho etapu. Maria živým způsobem představuje náročnou a šťastnou cestu jednotlivého člověka i celého lidstva k vlastnímu dovršení. V ní se setkávají cesty člověka s cestami Božími. Ona je tedy klíčem k poznání, vzorem, předobrazem a cestou. Panna Maria má opravdu výjimečnou výchovnou energii Božích dětí a učedníků Pána Ježíše: tam, kde je Ježíšova matka, se učedníci stávají věřícími (Jan 2, 1–11) a dokáží zůstat věrní (Jan 19, 25–17).

Zvu vás nyní, abyste upřeli pohled na ty, kdo dokázali vzlétnout nejvýše. Máme nad sebou hvězdné nebe. Když se na něj díváme, můžeme všichni opravdu říct, že i naše jména jsou zapsána v knize života. (převzato z Listu o svatosti Dona Pascuala Cháveze Villanuevy, 14.8.200)

Salesiánské osobnosti ve světě

Svatí:

Blahoslavení:

Ctihodní:

Služebníci Boží: