Pozvánka na první sliby

Pozvánka na první sliby

S velkou radostí a vděčností Bohu za dar povolání oznamujeme, že naše novicka Věrka Gajdůšková složí své první sliby 6.srpna 2023 v kostele sv. Anny v Hradci Králové. Věrka a také ostatní novicky z Evropy, které se formují ve dvou noviciátech v Itálii, se svěřují do našich modliteb. Provázejme je v této bezprostřední přípravě na darování se Pánu v chudobě, čistotě a poslušnosti.

Předávání výučních listů v Karlíně

Předávání výučních listů v Karlíně

Církevní střední škola Jana Boska v Praze Karlíně do světa vyslala dalších 10 mladých nadějných ošetřovatelek, které úspěšně završily své tříleté studium na zdejší škole. V čtvrtek 22.6. jim slavnostně předala doklad o závěrečné zkoušce a výuční list zástupkyně zřizovatele této školy, sestra Zdeňka Švédová. Zbylé tři žákyně se na zkoušku z různých důvodu nachystají v září a prosinci.

Jakými slovy se s nimi rozloučila jejich třídní učitelka sestra Zuzka Magerová?
“Náš život je jako kniha, ve které jsou různé kapitoly. Některé kratší, některé delší. Za každou dopsanou kapitolou následuje další, která příběh dotváří. Jsem ráda, že dnes končící kapitolu s názvem “Církevní střední škola Jana Boska – obor ošetřovatel” jste mohly úspěšně dopsat. Obracím se i na vás, milé žákyně, které z různých důvodu ještě píšete tuto poslední kapitolu. Moc vám fandím, abyste ji i vy úspěšně dopsaly. A když se všechny jednou k této kapitole života vrátíte, věřím, že navzdory všem těžkostem v kolektivu, studiu či těžkostem v osobním životě vás zahřeje myšlenka, že jste byly mnou i všemi ostatními učiteli na této škole milovány a všichni jsme se vás snažili co nejlépe připravit jak pro budoucí povolání, tak i pro další život.
Chci vám poděkovat za společný čas a zvlášť všechnu službu nemocným během odborného výcviku v nemocnici. Udělaly jste tolik dobra. Pro mnohé jste hodně znamenaly a některé z vás jste měly možnost doprovázet a dotýkat se tajemství umírání. Chci vám s hrdostí a z celého srdce říct: Děkuji.
A co vám popřát do psaní dalších kapitol vašeho života?
Abyste měly chuť žít naplno a radostně, abyste dobro, které nosíte v sobě, vytáhly ven a tak dělaly to prostředí, kde budete žít, pracovat, sloužit nemocným nebo studovat krásným, i když vám za to nikdo nepoděkuje. Abyste měly odvahu odpouštět a dávat druhou šanci. Abyste dozrály k poznání a svobodě, že jste vzácné a milované, a tato jistota vám pomáhala i v těžkých chvílích, které život přinese.”

Děkujeme sestře Zuzce i všem, které po tři roky neúnavně vedli a formovali tato děvčata. Přejeme jim, ať se na nich naplní to, co jim tak krásně přála sestra Zuzka.

Zahradní slavnost v Klubu SHM Plzeň

Zahradní slavnost v Klubu SHM Plzeň
Sestra Majka Tkadlecová, předsedkyně Klubu SHM Plzeň, nám podává zprávy ze čtvrtku 15.6.2023, kdy měli tradiční zahradní slavnost.
“Na zahradě KVK centra jsme se začali scházet v 16 hod. Radost ze shledání jsme nemuseli skrývat – pravidelné aktivity skončily před dvěma týdny, takže už čtrnáct dní jsme se neviděli. Tatínek Pavel – zkušený skaut – připravil oheň a mohlo se začít s opékáním. Sestra Verča kralovala u grilu a měla kolem sebe pořád plno pomocníků a Terka s Ondrou se střídali u výčepu – Kofola tekla proudem a její nedostatek mohla zachránit už jen malinovka. Slíbená cukrová vata se nekonala, ale děti si našly novou atrakci u bublinkovače. Amálka spolehlivě doplňovala náplň, takže bublinek bylo opravdu tisíce. Rodiče byli též spokojení, protože nemuseli dětem zakazovat další příjem cukru. Po hodině jsme se svolali do kroužku, abychom si poděkovali navzájem, ale zvláště sestře Verči, která se s námi loučí.

Svým zpěvem a hrou nás doprovázela sestra Hanka a děti z jejich hudebních kroužků. Nejmladší účastníci se proháněli na dětském hřišti a využívali různých možností, které nám skýtaly prostory zahrady a hřiště KVK Centra.  Bonusem pak byla možnost podívat se v našich prostorách na výstavu vláčků.

Pavel Konečný řekl: „Každý den přináší nové věci, za které je třeba být vděčný.” Věřím, že ten uplynulý školní rok je pro nás všechny důvodem k vděčnosti – už třeba jen tím, že to byl konečně “normální” školní rok – bez různých Covidových omezení atd.

Takže díky za vaši přízeň a přejeme vám hezky prožitý čas léta!”

Děkujeme Majce, jsme rádi, že se slavnost podařila a prosíme o Boží požehnání pro prázdniny.

Na exkurzi v SAKO

Na exkurzi v SAKO

Skupina dětí a rodičů se jedno nedělní odpoledne vydala na exkurzi do spalovny SAKO v Brně. Krom toho, že návštěva spalovny odpadků byla velmi poučná, celá akce posloužila i jako teambilding pro skupinu prvokomunikantů a jejich rodičů. Navíc se k nám přidali další rodiny a děti. A to díky jednomu tatínkovi, který nám tuto prohlídku umožnil.

 

 

 

Radost ze setkání s Bohem

Radost ze setkání s Bohem

V neděli 18.6.2023 v kapli sv. Karla Boromejského u sester salesiánek v Karlíně přijaly dvě studentky zdejší školy (Církevní střední škola Jana Boska) svátosti – Viki přijala poprvé Ježíše v eucharistii a Sára byla pokřtěna. Obě jsou studentkami 3. ročníku obor ošetřovatel. Na svátosti je připravovaly sestry salesiánky – sestra Zuzka Magerová z komunity v Karlíně a sestra Lída Rybecká z komunity v Kobylisích. Mši svatou sloužil salesián Vojta Sivek a velmi citlivě mluvil ke všem shromážděným. Taktéž obřad byl jednoduchý, srozumitelný, slavnostní a radostný. Zeptaly jsme se holek, jak slavnost prožily:

Viktorka: “Byla jsem velmi překvapená, když jsem uviděla, jak je kaple krásně ozdobená. Atmosféra tam byla nepopsatelně příjemná. Jsem opravdu moc vděčná jak paní učitelce Magerové (sr. Zuzce), tak i paní učitelce Rybecké (sr. Lídě) za cestu, kterou nás provázely k poznání Ježíše Krista. A samozřejmě děkuji všem, kteří se za nás modlili a přišli nás podpořit a prožít ten okamžik s námi. Cítila jsem v sobě pokoj, který bych chtěla, aby každý zažil. Jsem ráda, že tam se mnou byla má rodina. Na tento den nikdy nezapomenu.”

Sára: “Křest pro mě byl krok, který jsem si přála několik let. Když jsem se dozvěděla, že s paní učitelkou by tato cesta byla možná, nemohla jsem tomu uvěřit a strašně jsem se těšila. Příprava sice trvala rok, ale určitě stála za to! Byl to jeden z nejkrásnějších okamžiků v mém životě. A jsem moc vděčná za tento den, že můžu být Bohu teď blíž a blíž.”

Jsme Bohu vděčné, co vše koná v srdcích lidí a přejeme holkám, aby Ježíše stále více poznávaly a milovaly.

Svátek vděčnosti v Brně

Svátek vděčnosti v Brně

A je to tady. Jak jsme avizovali, v neděli 18.6. slavily svátek vděčnosti hned dvě naše komunity. Jak ho prožila komunita v Brně nám poví sestra Dari Vedrová, ředitelka komunity.

“Neděle 18.6. byla pro naši brněnskou komunitu svátkem vděčnosti. Společně jsme se sešly až na oběd, protože každá z nás zastává službu akolitky na jedné ze tří dopoledních  mší svatých v kostele Panny Marie Pomocnice. Nejprve jsme popřály prázdninovým oslavencům, což je v naší současné komunitě už jen Alenka a poté bylo poděkování ředitelce s dárkovým košem. Po slavnostním obědě s drobnými dárky pro každou jsme se vypravily do meditační zahrady v Křepicích ( asi 35 km na jih od Brna),  Je to velmi pěkné, pokojné místo, na kterém jsme mohly doslova kontemplovat chrám Boží přírody. Po cestě jsme se pomodlily růženec a také na zahradě jsme zařadily modlitební moment. Zahrada se jmenuje Pramen u Svaté a je zde opravdu studánka se silným pramenem, křížová cesta, socha Vzkříšeného Krista, sochy sv. Cyrila a Metoděje a hlavně – dva sloupy podle snu Dona Boska – jeden s Eucharistií a druhý s Pannou Marií. Je vidět, že na tomto místě žili nějací salesiánští fandové a že Don Bosko má své syny všude.”

Děkujeme sestře Dari a přejeme požehnané zakončení školního roku!

Oslavy 30 let v Hradci

Oslavy 30 let v Hradci

V sobotu 17. června zahájila mše svatá ve 14:30 hod slavení 30 let od existence SDM v Hradci Králové. Po skončení liturgie pokračovala slavnost přípitkem, který pronesla představená provincie Zdeňka Švédová, dále krátkým retrospektivním videem a pásmem vzpomínek bývalých studentek a zaměstnanců. Nechybělo ani občerstvení, možnost prohlídky celého domu, čehož hojně využily právě bývalé studentky, které tak mohly ukázat svým manželům a dětem, kde trávily léta na střední škole. Celým setkání se linula atmosféra radosti a vděčnosti a také touha se takto setkat i dříve než zase za 10 let.

Svátek vděčnosti Plzeňské komunity

Svátek vděčnosti Plzeňské komunity

V neděli 18. 6. 2023 prožila komunita v Plzni svátek vděčnosti. Více o tom podává zprávu ředitelka tamní komunity Maki Hanáková:

“Hned po ranní modlitbě jsme si přečetly, co o vděčnosti píše Tomáš Kempenský: Buď tedy vděčen i za nejmenší dar, a budeš hoden přijmout i větší. I nejmenší měj za největší a ten, který se zdá nicotný, měj za vzácný…

Myslím, že tento svátek je v naší Kongregaci moc krásný i užitečný, protože pokud učíme a vychováváme mladé lidi k tomu, aby nezapomněli děkovat a mít úctu k druhým, pak my samy bychom tento vděčný postoj měly každodenně „pěstovat“ a žít.

Po mši sv. jsme vyrazily do Karlových Varů a kromě horkých pramenů – až 72 stupňů, které jsme ochutnaly a potěšily se krásou města, jsme navštívily i našeho bývalého biskupa Františka Radkovského a též sestru Moniku. Toto setkání bylo velmi krásné a plné zajímavých postřehů otce Františka. Zvlášť když začal vzpomínat na setkání s bývalými papeži (Janem Pavlem II. a Benediktem XVI.). Jeho skromnost a pohostinnost je vždy osvěžující.

Neděli zalitou sluncem jsme zakončily adorací – klaněním.

Je krásné, že nás spojuje v našich komunitách jeden cíl, takže už jen z toho se můžeme radovat.”

Děkujeme sestře Maki a prozradíme, že v tento den měla svátek vděčnosti i Brněnská komunita, o které se dočteme jistě zanedlouho 🙂

 

 

Zasvěcený život dává chuť, jako koření

Zasvěcený život dává chuť, jako koření

13. – 15. června se v duchovním centru v Hejnicích sešly představené ženských řádů a kongregací na plenárním zasedání KVPŽŘ. Zprávu o tom, co se tam dělo, nám podává sestra Zdeňka Švédová.

“Kromě organizačních a koordinačních aktivit, na kterých je potřeba se domlouvat, jsme si do programu daly také nějaké aktuální téma, o kterém se sdílíme, společně přemýšlíme a modlíme se nad ním. Letošní téma se týkalo nových generací, které přicházejí. Pozvané mladé řeholnice sdílely své představy s těmi staršími se společným cílem: pochopit, jak bude vypadat řeholní život zítra. Podle počtu povolání se zasvěcený život stane spíše vzácným kořením, které bude dodávat chuť životu v církvi a bude vyžadovat ženy ve službě evangelia, které nemusí být dokonalé, ale měly by být zejména schopné předávat život. Nakonec zůstal i čas na společný výlet po Jizerských horách.”