Duchovní obnova v Sebranicích

Duchovní obnova v Sebranicích

Každoročně sestry salesiánky participují s bratry salesiány ze Sebranic na postní duchovní obnově pro děti. Ani letos tomu nebylo jinak. Sestry z Hradce (Jana a Pavla) se věnovaly dětem mladšího školního věku, sestry z Brna (Majka K. a Dari) dětem staršího školního věku.

Nejdřív dáme slovo sestře Janě: “Dělaly jsme s dětmi program o přátelství mezi Petrem a Ježíšem s využitím biblických postaviček.  Nechyběly ani ukazovací písničky a hry. Děti vyrobily a pak se modlily vlastní křížovou cestu. Na závěr byla mše svatá.”

Sestra Majka nám prozradí, jaký program měly děti starší: “Se staršími dětmi – s mládeží jsme se zaměřili především na hodnoty. Taky jsme pracovali s biblickými postavičkami, pak jsme dělali koláž o hodnotách, ty jsme potom třídili. Na závěr se mládež mohla rozhodnout, zda bude zdobit svíce nebo se dívat na film pro náročné. Bylo to velmi milé, živé setkání.

Děkujeme bratřím salesiánům za pozvání, Pánu Bohu, že jsme mohly být Jeho nástroji a přispět k tomu, aby se děti v této postní době přiblížily více Pánu Ježíši. A to přejeme a vyprošujeme i každému z vás…

Na skok do Indie

Na skok do Indie

Naše aspirantka Markéta Vagenknechtová, která rok počáteční formace tráví v komunitě v Praze Karlíně, se vydala o jarních prázdninách “na skok do Indie”. Skočme si tedy na dálku do Indie i my a poslechněme si, co ji tam táhlo a jestli si něco přitáhla 🙂

“Sadba (Salesiánská Asociace Dona Boska) mi nabídla přidat se k jejím členům na cestu do Indie. Mají tam své zájmy – podpora projektu vzdělávání učitelů v SV Indii a vysílání dobrovolníků. I já jsem tam byla před necelými 4 roky jako dobrovolník. A jelikož bylo v plánu navštívit i místo, kde jsem jako dobrovolník působila, nedokázala jsem odolat.

Delegace ze Sadby ve složení Petra Klašková (koodinátorka programu Cagliero) a Alan Křišťan (salesián, člen Cagliero týmu) měla naplánovanou dobrodružnou cestu přibližně na 3 týdny. Já jsem se k nim přidala na jeden týden, který jsme strávili v jižní části Indie kolem města Bangalore.

Společně jsme navštívili několik salesiánských center. Všude nás velmi mile uvítali, představili nám, jaké aktivity v daném středisku probíhají a ochotně odpovídali na naše zvídavé dotazy ohledně potencionálního umístění českého dobrovolníka.  Navštívili jsem i město Hospet, kde působilo několik českých dobrovolníků včetně mě. Místo se za uplynulou dobu velmi změnilo a rozrostlo. Stojí tam nová budova a další se staví. I salesiánská komunita už je obměněná a děti jsou nové. Pozdravila jsem se alespoň s několika zaměstnanci, kteří si mě ještě pamatují.   

Celý výlet byl pro mě velkým darem. Proběhla spousta milých setkání, za které jsem velmi vděčná. Velkou radost mi udělali zvláště dva mladí kluci, na kterých je vidět, jak dospěli. Postavili se na vlastní nohy, studují, zároveň pracují a jsou schopni si nějaké peníze i našetřit. Jsou příkladem toho, že práce s mládeží na smysl a že je opravdu možné pomoc dětem změnit jejich budoucnost.”

Markét si tedy přivezla spoustu dobrých pocitů a také utvrzení se v tom, že práce s mládeží má smysl, a tak nám nezbývá, než jí popřát, aby touto cestou kráčela i nadále 🙂 Více foto zde.

Postní duchovní obnova

Postní duchovní obnova

Postní duchovní obnovu pořádají sestry salesiánky, je určena mladým od 18 do 35 let. Čeká nás víkend s možností setkání s Bohem, se sebou i s druhými. Čas na ztišení a zastavení se nad výzvami, které před nás staví postní doba.

Začneme v pátek 3. 3. v 19,00, předpokládaný konec je v neděli 5. 3. cca ve 13,00.

S sebou spacák, bibli, zápisník a tužku, přezůvky, 500,- Kč.

Program bude probíhat v prostorách domu sester salesiánek Vítkova 12, Praha 8 – Karlín.

Přihlášky do 28. 2. 2023.

Těší se na Tebe s. Helena Křenková a s. Zdeňka Kůsová; svátost smíření a mše sv. pro nás bude slavit P. Petr Boštík.

Kontaktní e-mail: helena.krenkova@fma.cz

Setkání zasvěcených v Brně a Plzni

Setkání zasvěcených v Brně a Plzni

Tak tu máme naše poslední dvě komunity. Začneme na západě 🙂

“V sobotu 4. února 2023 se konalo setkání zasvěcených osob v plzeňské diecézi s biskupem Tomášem. Setkání začalo mší svatou v 10.00 hodin v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. Po bohoslužbě pokračoval program na biskupství přednáškou „A jak dál? – některé výzvy současného zasvěceného života“, kterou přednesl P. Vlastimil Kadlec, OMI. Po přednášce následovalo malé pohoštění. Celé setkání se neslo v rodinném duchu a účastnila se ho celá Plzeňská komunita (4 sestry).”
Děkujeme sestře Verče Beránkové za zprávy a přesouváme se na východ do největší moravské metropole, do Brna:
“V Brněnské diecézi se setkání zasvěcených osob s biskupem Pavlem Konzbulem konalo
v sobotu 4. února v katedrále na Petrově. Sešlo se nás hodně – zaplnili jsme všechny lavice.
Otec biskup nás nejprve mile uvítal a hned předal slovo P. Gorazdu Krušinovi, strahovskému
premosntrátovi, který měl přednášku na téma řeholník – poutník a řeholník – učedník.
Inspirací pro něj bylo první čtení z první neděle adventní z knihy proroka Izaiáše: “Vystupme
na Hospodinovu horu, choďme po jeho stezkách”. Na konci promluvy také tento text přečetl
parafrázovaný na řády a kongregace. Po přednášce se kněží a jáhnové shromáždili do
liturgického průvodu a slavila se mše svatá. Byl přítomen i emeritní biskup Vojtěch Cikrle.
Otec biskup Pavel ve své promluvě připomněl tři pilíře zasvěceného života, jak je zdůrazňuje
papež František. K těmto pilířům patří modlitba, chudoba a trpělivost jako výrazy víry, naděje
a lásky. Po mši svaté jsme měli možnost si zadarmo prohlédnout diecézní muzeum se
slavným obrazem Panny Marie z Veveří a zahřát se při čaji, kávě a přátelském rozhovoru na „chlebíčkové párty“ v sále na Petrově 2. Podařilo se nám také otce biskupa pozvat k nám do
komunity a on nám návštěvu rád přislíbil. Takže se máme na co těšit!”
Velký dík patří sestře Dari Verdové, která článek dodala. Setkání se účastnila polovina komunity (dvě sestry).
No a my se tedy těšíme na další zprávy z Brna, kdyže pan biskup přijde a jak bude návštěva vypadat 🙂

Jak slavila pražská arcidiecéze

Jak slavila pražská arcidiecéze

V Pražské arcidiecézi se den zasvěcených osob slavil až v sobotu 4.2. Ze sester salesiánek tam byla jedna jediná zástupkyně, sestra Vlasta Frkalová z Karlínské komunity, které tedy dáváme slovo, aby se podělila, jak setkání proběhlo:

“Setkání začalo v 10.00 hod v kostele Všech svatých, kde shromážděné řeholnice a řeholníci spolu s dalšími lidmi čekali na příchod průvodu kněží s ministranty a s katedrálním smíšeným sborem v modrých pláštích, který cestou zpíval tak silně, že ho bylo zdaleka slyšet. Po pozdravení otcem arcibiskupem a krátké modlitbě jsme odtud šli v průvodu do sv. Víta, kde byla slavená mše sv. Při ní byla taková soustředěnost účastníků, že v některých momentech, např. při kázání, bylo úplné ticho, jen slunce zprava přes okna nás hladilo svými paprsky. Otec arcibiskup Jan nám hlavně zdůrazňoval, abychom žili  naplno naše zasvěcení se Bohu, dávali se Mu každý den a dávali Mu opravdu všechno.

Po mši sv. bylo na Arcibiskupství občerstvení, modlitba během dne, pár slov otců biskupů Karla Herbsta, Jana Graubnera a Dominika Duky a modlitba Anděl Páně s biskupským požehnáním.”

Děkujeme sestře Vlastě a budeme se těšit na zprávy z dalších komunit.

Den zasvěceného života

Den zasvěceného života

Na svátek Uvedení Páně do chrámu, 2.2., tradičně slaví všechny zasvěcené osoby. Připomínají si s vděčností své povolání a prosí o dar vytrvalosti.

Kolem tohoto data také biskup svolává ve své diecézi setkání zasvěcených osob. Také sestry z našich komunit se těchto setkání účastní, a tak přineseme postupně zprávy z našich diecézí.

Přesně v dnešní den se konalo setkání v Hradci. Naše sestry se účastnily ve vysokém počtu – 5 osob. Napřed se sešly v katedrále ke mši svaté, následovala přednáška P. Brhela o reptání s následným sdílením a zakončilo se slavnostním obědem.