Modlitby

ke stažení

NOVÉNY:

Novéna k Panně Marii Pomocnici ke stažení

Novéna ke slavnosti seslání Ducha Svatého – ke stažení

Novéna k Nejsvětějšímu Srdci Páně – ke stažení

Novéna ke slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie – ke stažení

Novéna ke slavnosti Narození Páně – ke stažení

Novéna ke sv. Dominiku Sáviovi – ke stažení

 

TRIDUA:

Tridum ke sv. Janu Boskovi – ke stažení

Tridum ke sv. Marii Dominice Mazzarellové – ke stažení

 

SALESIÁNSKÉ LITURGICKÉ TEXTY:

Texty ke mši svaté a denní modlitba církve (DMC)

Bl. Laura Vicuña mše sv. | DMC
Sv. František Saleský mše sv. | DMC
Sv. Jan Bosco mše sv. | DMC
Zemřelí mše sv. |DMC
Sv. Alois Orione mše sv. |DMC
Sv. Dominik Savio mše sv. | DMC
Sv. Marie Dominika Mazzarello mše sv. | DMC
Sv. Leonard Murialdo mše sv. | DMC
Panna Maria Pomocnice křesťanů mše sv. | DMC
Sv. Josef Cafasso mše sv. | DMC
Bl. Marie Romero Meneses mše sv.
Bl. Alois Guanella mše sv. | DMC
Bl. Michal Rua mše sv. | DMC
Sv. Alois Versiglia a Kalist Caravario mše sv. | DMC
Bl. Magdaléna Morano mše sv. | DMC
Bl. Filip Rinaldi mše sv. | DMC

MODLITBY SVATÝCH:

sv. Ignác z Loyoly

sv. Augustin

Sv. Dominik Savio

Sv. František z Assisi

Sv. Bonaventura

Bl. Jan XXIII.

Bl. Matka Tereza

RŮŽENEC:

Radostný (svatodušní)

Bolestný (svatodušní)

Slavný (svatodušní)

MODLITBY K DUCHU SVATÉMU:

Hymny k Duchu Svatému

Modlitby – prosby k Duchu Svatému

RŮZNÉ MODLITBY:

Modlitby osobností