Oslava Dona Boska v Brně u sester

Oslava Dona Boska v Brně u sester

 

Milé setkání proběhlo v předvečer svátku sv. Dona Boska v komunitě u sester v Brně na Maničkách. Každý rok se setkáváme, letos byl ještě jeden důvod navíc – Jenda Stuchlík, SDB slavil svoje kulaté narozeniny, tak hned bylo ještě veseleji.

 

Laura slaví

Laura slaví

22. ledna slaví svátek blahoslavená Laura Vicuňa, dívka, která byla vychovávaná u sester salesiánek, která také toužila se jí stát, ale předčasná smrt jí v tom zabránila. Laura může být dětem a mladým lidem vzorem ve vytrvalé modlitbě za své rodiče. Sama vyrůstala jen s maminkou, která měla nezdravý vztah se svým přítelem. Laura se za ni vytrvale modlila a po její smrti maminka našla sílu od přítele odejít. Více o jejím životě zde.

A to není vše: neslaví jen Laura, ale také Církevní mateřská školka v Praze Karlíně, která nese její jméno. V pondělí 23.1. na její počest vypukne ve školce velká oslava. Více o školce se můžete dozvědět zde.

Takže Lauro, přimlouvej se za nás 🙂

 

Pozvání z Hradce a do Hradce

Pozvání z Hradce a do Hradce

Sestry v Hradci Králové mají dvě skvělé nabídky pro mládež. Pokud do této věkové kategorie nepatříte, nezoufejte! V tom případě podpořte tyto akce modlitbou, tak se jich zúčastníte alespoň duchovně 🙂

První je pro holky z tamějšího Salesiánského domova mladých. Že tam nebydlíte?  Nevadí, chytněte do ruky pingpongovou pálku a zahrajte si ping – pong na počest Dona Boska jinde. A pak se nezapomeňte odměnit pravou italskou pizzou, kterou měl jistě Don Bosko také rád 🙂

Druhá je pro všechny hledající Boha, smysl života a přátelské sdílení. Že to máte do Hradec daleko? Poohlédněte se, zda ve vašem městě není něco podobného. Kurzy Alfa jsou docela rozšířené po celé republice.

Děkujeme sestrám za zprávy z tohoto krásného východočeského koutu republiky, přejeme zdar a hlavně duchovní plodnost těmto akcím a kdo máte Hradec blízko, jste zváni naživo! 🙂

“Jako kvas v dnešním světě” – Heslo 2023

“Jako kvas v dnešním světě” – Heslo 2023

Don Ángel F. Artime vybral pro letošní rok heslo “Jako kvas v dnešním světě”, které odkazuje na Ježíšovo podobenství. Každý rokem vydává hlavní představený salesiánů tzv. Strennu – motto, které má pomoci celé salesiánské rodině v daném roce určit směr.

Celý komentář hlavního představeného ke Strenně 2023 ve ve slovenštině najdete zde ve formátu PDF.

Každým rokem doprovází Strennu video, které vám zde nabízíme s českými titulky.

Dny salesiánské spirituality

Dny salesiánské spirituality

Ve dnech 12. – 15. ledna 2023 proběhly v turínském Valdocco Dny spirituality salesiánské rodiny.  Heslem je Strenna 2023, která zní: “Jako kvas v dnešním světě.”

Máte-li zájem se podívat na záznamy v různých jazycích, tak tady jsou:

  1. v italštině https://youtu.be/iq6ESSFBgVo
  2. v angličtině https://youtu.be/hwNHYtZ4NxI,
  3. ve francouzštině https://youtu.be/1Std7D80pCM
  4. ve španělštině https://youtu.be/TJ-7G6CCr5c

 

Více informací a fotografií je zde.

Setkání ředitelek komunit

Setkání ředitelek komunit

První lednový víkend se na krásné chalupě na Lipinách konalo setkání ředitelek komunit. Co se tam dělo a jak se tam měly nám řekne sestra Maki Hanáková, ředitelka komunity Plzeň.

“Sjížděly jsme se postupně. Nejdřív přijely Zdeňky z Prahy (sestra provinciálka a ředitelka z Prahy – Kobylis), které nám po cestě nakoupily a vše domluvily. Po té jsme dojely vlakem já (Plzeň) s Dankou (Hradec) a ještě později Dari (Brno). Helenka (Praha – Karlín) nakonec přijela v sobotu dopoledne.
Páteční večer byl radostný, protože jsme slavily nejen naše setkání, ale také slavnost Zjevení Páně.
Sobotní dopoledne jsme společně sdílely – po krátkém úvodu o Mojžíši (jeho službě a duchovní autoritě) – právě naši zkušenost, kterou prožíváme ve službě autority my.
Povzbudilo mě, že vnímáme tento úkol, byť na omezený čas svěřený, jako možnost duchovně růst. Nejde o to znát nebo mít odpovědi a řešení na všechny “nepřehledné” situace, které v každodennosti nastávají. Myslím, že daleko více jde o to, být autentické a pravdivé v tom, co jsme. Zkrátka ochotné hledat společně řešení a zároveň se nebát rozhodovat. Někdy může velmi pomoci čas, trpělivost, velkorysost a vše podepřít modlitbou.
Zkrátka Bible nabízí postavy, od kterých se můžeme učit, inspirovat a vnímat duchovním zrakem, co prožívají a jak se se svým úkolem “perou a hledají” , až taky časem pochopí Boží záměry a Jeho dobrotu.
Diskutovaly jsme také o našich možnostech zapojení se do různých aktivit, která se k nám často v rámci církve dostávají.
Po odpolední procházce následovalo sdílení zkušeností se spolupracovníky. Je to v místech, kde se naše komunity nachází, velmi různé.
Sobotní večer jsme díky Petrovi Boštíkovi SDB mohly slavit mši sv. a večerními chválami uzavřít den.
Neděle probíhala odpočinkově, byla jsem ráda, že bylo i dost prostoru na osobní adoraci v kapli či procházku do polí. Po vynikajícím obědě a úklidu jsme se rozjely domů.”

Sestry salesiánky nejednou jako královny :-)

Sestry salesiánky nejednou jako královny :-)

Minulý týden se to Třemi králi na ulicích jen hemžilo, konala se tradiční Tříkrálová sbírka. A na ní nechyběly ani sestry s dětmi a mládeží. Zapojily se do ní čtyři z pěti komunit. Nejčastější způsob vybírání peněz volily zpěvem: zpívalo se a hrálo a lidé mohli přispět. Podívejme se na to nyní zblízka:

V Plzni je nejvíce zapojena sestra Hanka Koudelková, která každá den vychází se skupinou koledníků do ulic. Navštívili i oratoř sester.

V Praze – Kobylisích nejčastěji chodily sestry se skupinkami dětí z náboženství a zpívaly u metra.

V Praze – Karlíně je velké dílo, takže tam se vydaly sestry jak se studenty Církevní střední školy Jana Boska, tak s holkami z Domova mládeže. Vydaly se také učitelky a aspirantka Markéta s předškoláky z CMŠ Laura.

V Brně se vydaly na sbírku hned tři sestry – sestra Majka v pátek,  Jana v sobotu a Dari v neděli.

 

 

Vánoční čas v Plzni

Vánoční čas v Plzni

Včera nám skončila doba Vánoční a vypuklo mezidobí. Přesto se můžeme vrátit o 14 dní zpět a podívat se “pod pokličku” Plzeňské komunitě, jak slavila Vánoce. S kým vším se setkala a jak vypadá prožívání adventu a Vánoc na tomto Západočeském misijním území. Předáváme slovo sestře Majce Tkadlecové, která letos v Plzni slavila poprvé.

“Na Vánoce jsme se v Plzni moc těšily – každé úterý ráno jsme už nemohly dospat: chodily jsme na rorátní mši sv. na 6. hodinu ranní. Byla to mše sv. při svíčkách za zpěvu Staročeských rorátů. Pohlazením na duši pak pro nás byla mše sv. 24.12. ráno v románsko-gotickém kostelíku sv. Jiří, opět za zpěvu Staročeských rorátů a za doprovodu bohatého hudebního ansámblu. Večer pak byla u nás v kryptě (kde funguje tzv. Pastorační centrum Skvrňany PCS – pozn. red.) slavnostní vánoční mše sv. Hlavním celebrantem byl generální vikář diecéze P. Petr Hruška. Mluvil o dobré vůli Boha, který si v každém člověku zalíbil – až tak, že nám vkládá do rukou dítě Ježíše. Jinak předvánoční čas byl pro nás také časem různých setkání – např. se studentkami, které bydlí v našem domě, s bratry salesiány, s dětmi a rodiči (nejen během výletu za betlémy do Prahy). Dále jsme se potkaly s lidmi, kteří si k nám 23.12. přišli pro Betlémské světlo, 24.12. jsme se u katedrály obdivovaly Živému betlému a 25.12. v katedrále jsme se s ostatními modlily slavnostní Nešpory s otcem biskupem Tomášem. Vánoční dobu jsme uzavřely při mši sv. s naším biskupem v “KVK centru” u našich sousedů a bratrů ve víře (centrum církve adventistů, kde se teď v neděle konají i dopolední katolické bohoslužby PSC, o které pečujeme – pozn. red.).”

Děkujeme sestře Majce za podělení se a přejeme, ať i liturgické mezidobí, běžné dny, které nás teď čekají, jsou naplněné Boží láskou, která nezná prázdniny 🙂