MARIÁNSKÁ POUŤ BRNĚNSKÉ KOMUNITY

MARIÁNSKÁ POUŤ BRNĚNSKÉ KOMUNITY

V sobotu 29.srpna se brněnská komunita ( s výjimkou Alenky) vydala na malou pouť k začátku nového školního roku. Prvním cílem byla kaplička Panny Marie Sněžné na vršku Santon u obce Tvarožná, který byl důležitým strategickým bodem v bitvě tří císařů u Slavkova. Po písničce a spontánních mariánských litaniích jsme se odebraly na vrcholek Žuráň, odkud Napoleon řídil roku 1805 svou vítěznou bitvu. Z obou vrcholků byl krásný výhled do krajiny a bezděky se nás zmocňovala veliká vděčnost za dar míru. Potom jsme navštívily ještě druhý cíl, a tím byl malý kostelíček Panny Marie Pomocné v Brně-Líšni. Odevzdaly jsme tak Matce Boží celý následující školní rok s prosbou, abychom byly pro děti a mladé, které nám Pán chce svěřit, obrazem jeho dobroty a lásky.

Pouť na začátek roku

Pouť na začátek roku

Jako každý rok se vydaly sestry z  Karlínské komunity na konci prázdnin na pouť vyprošovat sobě i těm, kteří jsou jim svěřeni, Boží požehnání a potřebné milosti.

“Tentokrát jsme zvolily za destinaci klášter karmelitek v Drastech. Tedy správněji řečeno budoucí klášter. Zatím je z tohoto požehnaného místa staveniště, v kapli jsou opravdu polní podmínky, ale to už nebrání hrstce lidí, aby se zde scházela na bohoslužbách a věříme, že budou přibývat další. Spojily jsme se též v modlitbě a ve vznikajícím lesoparku se pomodlily komunitně růženec. Celý nastávající školní rok jsme také svěřily o prázdninách zemřelé sestře Věře (věříme, že je již u Pána a přimlouvá se za nás), jejíž hrob jsme v Praze – Ďáblicích navštívily.

Děkujeme Pánu za čas prázdnin a vyprošujeme si požehnání do nového školního roku!”

Orlí hnízdo opět!

Orlí hnízdo opět!

Již tradičně proběhla v předposledním srpnovém týdnu na Orlím hnízdě ve Pstruží duchovní cvičení pro mládež, tentokrát obohacená o dva dny volitelného předpogramu. Ten skýtal možnost seznámení se, společné práce na chalupě, táboráku a výletu. Účastníci měli příležitost se v tichu a krásné přírodě ponořit do Božího slova a praktických tématických přednášek za animace týmu salesiánů a salesiánek. Každodenní doprovázení umožnilo konfrontovat prožitou zkušenost. Při závěrečném táboráku se účastníci podělili o to, jak Bůh konal zcela jedinečným způsobem pro každého.

Rozloučení se sestrou Věrou

Rozloučení se sestrou Věrou

Ve středu 5.8. 2020 ve 12 hodin se konalo v kostele sv. Terezičky v Kobylisích poslední rozloučení se sestrou Věrou Vorlovou. Přítomné byly jak sestry salesiánky (FMA), tak bratři salesiáni (SDB), dále zástupci ostatních složek salesiánské rodiny, její neteř, farníci, přátelé… Přede mší svatou bylo promítnuto děkovné desetiminutové video vyprávějící veršem a fotkou o celém jejím bohatém životě. Hlavním celebrantem mše svaté byl otec biskup Kája Herbst. Celé rozloučení se neslo v duchu naděje, vděčnosti a inspirace jejím životem a odpovědí na Boží pozvání. Po mši svaté byla uložena do hrobu FMA na hřbitově v Praze – Ďáblicích, obřad zde vedl P. František Blaha SDB. Potom jsme se všichni ještě sešli v sále pod kostelem, kde bylo připraveno bohaté občerstvení a při němž jsme se mohli společně pozdravit a potěšit.

Sestro Věro, věříme, že jsi v nebi u Pána a přimlouváš se za nás!

Setkání CEL v Králíkách

Setkání CEL v Králíkách

V Králíkách jsme netrávily jen týden duchovních cvičení, jak si můžete přečíst v předchozím článku. Po týdenním tichu nastalo skoro třídenní švitoření, během něho jsme stihly spoustu věcí. V neděli 2.8. odpoledne jsme věnovaly čas Svátku vděčnosti. Tento svátek se slaví jak na úrovni celosvětové (článek v dubnu), tak na úrovni komunitní (články v červnu), tak na úrovni Inspektoriální. Děkovaly jsme naší Inspektorce Janče za 5 let, v kterých naši Inspektorii vede (a čeká ji ještě rok šestý) a zároveň jsme oslavily její kulaté narozeniny. Poděkovaly jsme také naší Inspektoriální ekonomce Zdeňce za 12 let její služby, kterou nyní předává nové ekonomce Lídě. Nechyběla modlitba a hra (jak vědomostní tak dovednostní), která sice měla být u táboráku, ale z důvodu deště byla přesunuta dovnitř. To nám však nezabránilo si ji pořádně užít, zasmát se, zasoutěžit si a pobavit se.

Pondělí a úterý byly více pracovní, zamýšlely jsme se ve skupinách nad naší pastorací a rozlišovaly, jestli jdeme po Božích cestách.

V úterý 4.8. jsme při večerní mši svaté slavily – tři sestry z našeho společenství slavily 25. výročí od prvních slibů (přítomna byla jen Míša a Eva) a dvě juniorky obnovovaly své sliby. Po mši následovalo i agapé, při němž nám misionářka Miki z Albánie vyprávěla, jak se jim žije.

Počasí tyto dny bylo deštivé: i tak jsme Pánu děkovaly. Jednak za vláhu, kterou naše zem moc potřebuje, jednak za to, že nás to aspoň nelákalo chodit ven a mohly jsme o to usilovněji pracovat.

Děkujeme Bohu za tyto prožité dny ve společenství a naplněné sdílením, prací i slavením a těšíme se na další společné shromáždění, které by se mělo uskutečnit na podzim.

Duchovní cvičení v Králíkách

Duchovní cvičení v Králíkách

Přelom července a srpna většina českých sester naší Inspektorie prožila v Králíkách na duchovních cvičeních. Chyběly jen “zasloužilé” sestry, které měly tentokrát duchovní cvičení zvlášť, avšak nutno podotknout, že také v Králíkách – akorát v květnu. Prožily jsme krásný týden v tichu s Božím slovem, s podněty, jež nám přinášel P. Peter Bicák, slovenský salesián a taky s možností každodenního doprovázení a sdílení myšlenek z Božího slova, jež nám poskytli dva čeští salesiáni. Příroda byla nádherná, počasí také, místo je to milostiplné a poutníků k Matce Boží díky Bohu přicházelo dost… Zázemí jsme měly v klášteře u P. Karla Moravce, jehož velkorysost je pověstná.

Děkujeme všem za modlitby a Bohu za obdržené milosti a doufáme, že je zúročíme všude tam, kam nás Pán pošle.