ZASTAV SE – s mladými na DSM

ZASTAV SE – s mladými na DSM

Sestra Věrka Gajdůšková píše o setkání mladých  v Královehradecké diecézi, kterého se zúčastnila v sobotu 25.11. 2023.

ZASTAV SE na Diecézním setkání mládeže (DSM) v Hradci Králové.

“Hradeckou diecézi začínám postupně objevovat od srpna, kdy jsem přišla do hradecké komunity sester a DSM byla nečekaně skvělou příležitostí, jak vztah k ní a zvláště  k její mladé generaci více prohloubit. Samotné setkání mělo pěkné a téměř adventní  téma ZASTAV SE, které zaznělo během dopoledního hlavního programu v prostorách hradecké filharmonie. Účastníci zinscenovaného boeingového letu a zejména přemýšlivý mladík se sluchátky na uších  neměli na palubě  nouzi o překvapení v podobě zajímavých setkání, poslechu písní či duchovního podcastu P. Prokopa Brože. Jeho zamyšlení o tom, jak je pauza důležitá pro stabilizaci fyzického pohybu podobně jako pohybu naší duše směrem k Bohu a k druhým, bylo velmi inspirující. Mj. mne zaujala myšlenka tom, co zastávka v našem životě utváří: prostor a čas bezpečí a bezvýhradného přijetí – čas dialogu a naslouchání- čas spolehnutí se a souhry. Na různých místech evangelia popsal situace, v nichž se Ježíš přiblíží k lidem, na chvíli se s nimi zastaví a do jejich života tímto zastavením vnese nový vítr, nový směr, nový smysl.

Odpoledne jsme se přesunuli do budovy biskupského gymnázia, kde jsme si mohli vybrat z velmi pestré nabídky workshopů přednáškových (psychologie, politika, manželství, spiritualita), tvůrčích nebo sportovních.

Setkání zakončila mše svatá, během které přijal jáhenskou kandidaturu sympatický mladý seminarista Jeroným Pelikovský.

A úplný závěr? To byla tzv. afterparty pro nás z  přípravných týmů, kteří jsme to všechno snažení  zajedli, zapili a “neformálně” zhodnotili. Zůstávají otevřené dveře, pozvání na DCM Vesmír i do místního hradeckého spolča. Moc se na něj těším.”

A ještě posílá několik myšlenek k zamyšlení z katecheze:

1.   Co zastávka, zastavení v našem životě tvoří, utváří, vytváří?

  • Prostor a čas bezpečí a bezvýhradného přijetí – u maminky, u tatínka, v rodině; mezi přáteli; u manžela/manželky; mezi bratřími kněžími; apod.
  • Čas s důvěryhodnou osobou: čas dialogu, naslouchání, rozhovoru
  • Zastavit se v láskyplném odevzdání Bohu – v modlitbě, v Boží přítomnosti: čas spolehnutí se, souhry

Konkrétně?

Neděle – je čas zastavení, odpočinku. Když pracujeme, potřebujeme si odpočinout (kata-pausis). Ne jen od momentální únavy, dlouho pracuji s krumpáčem, uklízím faru apod. Potřebuji zažít čas, kdy nemusím myslet na povinnosti, práci, úkoly apod.

  • Věnovat se tomu, co mě baví … lidem, s nimiž je mi dobře … apod.

Večer – Šema Izrael: Slyš, Izraeli, Hospodin je jediný Bůh. Miluj Hospodina … ztišit se a obnovit svoje srdce k nové komunikaci … každý den!

Duchovní obnova, pouť – delší časový úsek (dny), ztiším se, abych obnovil energii, síly k novým činům

2.   Ježíš povolává

V evangeliích máme popsané situace, v nichž se Ježíš přiblížil k lidem, na chvíli se s nimi zastavil a do jejich života tímto zastavením vnesl nový vítr, nový směr, nový smysl.

  • Povolání učedníků
  • Vzkříšení syna vdovy ve městě Naim – hojí, léčí, uzdravuje …
  • Petrovo zapření – Ježíš se zastavil a podíval se na něj – Petr našel novou cestu!!
  • Emauzští učedníci
  • Apoštolové s Marií se zastavili, v modlitbě čekali až do okamžiku, kdy dostali o Letnicích Ducha svatého

 

Setkání delegátů salesiánské rodiny

Setkání delegátů salesiánské rodiny

Od 22. do 25. listopadu 2023 se uskutečnilo setkání delegátů Salesiánské rodiny z východní a západní Evropy v polském Krakově. Zprávy o tom nám přináší sestra Eva Liškutinová, která se osobně účastnila.

“Vše probíhalo v salesiánském semináři, vedle kostela, kam chodil jako mladík Karol Wojtyla a kde objevil své kněžské povolání. Sešlo se nás kolem čtyřiceti z Polska, z Vlámské Belgie, z Malty, Německa, Rakouska, Maďarska, Ukrajiny, Slovenska, Slovinska, Chorvatska a České republiky. Organizační tým byl národnostně pestrý: Španěl, Vietnamec, Nikaragujka a dvě Kolumbijky.  Kromě delegátů SDB a FMA tam bylo i několik zástupců dalších větví Salesiánské rodiny: VDB, ASC, ADMA, EXA, FCMN a méně známá CMB (komunita misií Dona Boska), kde byl přítomný přímo zakladatel Guido Pedroni. 

              Poslouchali jsme přednášky o vizi Salesiánské rodiny v našem regionu, o charismatické identitě v měnícím se světě, o pastoraci mládeže a salesiánské rodině.  V několika skupinkách anglicky a italsky mluvících jsme sdílely naše dojmy a zkušenosti z animace Salesiánské rodiny. Zajímavá byla prezentace dobré praxe apoštolátu a formace v jednotlivých zemí.  Všude se dělá mnoho dobra, které se může šířit i za hranice. Velmi užitečná byla také osobní setkání.

              Jsem vděčná, že jsem se tohoto setkání mohla účastnit, inspirovat se zkušenostmi druhých, opět se cítit součástí široké Salesiánské rodiny a děkovat Bohu za dar salesiánského charismatu.”

 

Sestra Assunta krátce u nás

Sestra Assunta krátce u nás

Sestra Assunta Inoue, nám určená vizitátorka z generální rady, končila 19.11. svou vizitaci na Slovensku, a tak využila příležitosti pobýt týden i v naší Inspektorii. Přinášíme tedy průřez tímto vzácným týdnem.

Svou návštěvu začala v Brně. Sestra Majka píše: “Sestra Assunta nejdříve zavítala do Církevní základní školy sester Cyrilometodějek, kde od nového školního roku pracuje naše sestra Zdíša. Návštěva tam byla milá, dokonce jsme se “náhodou” setkaly na chodbě i s paní ředitelkou. Poté jsme přijely na Maničky (dům sester), kde jsme u stolu přivítaly jak sestru Helu G. ze Slovenska, která Assuntu přivezla, tak Zdeňku Švédovou, naši provinciálku, tak i Helču Kotáskovou (sestru, která žije mimo komunitu z důvodu péče o tatínka). Na naše poměry nás bylo opravdu hodně. Po obědě jsme jely pozdravit Pavlínku do střediska mládeže v Brně Žabovřeskách a všechno jsme si tam prošly. Pak už sestra Assunta odjela se Zdeňkou do Hradce Králové.” Z Hradce Králové máme taky fotky a ředitelka komunity Danka Fučíková dodává: “Sestra Assunta nás navštívila ve dnech 20.-21.11. Měla příležitost potkat se ses studentkami při společném setkání na internátě a také pobýt s celou komunitou. Odvezla si od nás dva symbolické dárky: od studentek pozdrav v japonštině a od komunity pytlík oříšků z naší zahrady.” Dále sestra Assunta mířila do Kobylis, kde měla na pár dní zázemí. V úterý odpoledne se setkala s provinciální radou. Nicméně hned ve středu vyjela do naší nejzápadnější komunity, do Plzně. Sestra Maki Hanáková píše: “Její návštěvu bych nazvala: skromná a radostná přítomnost.  Zajímalo nás, jaké zprávy má z jiných míst. Vyprávěla o různých realitách a musím přiznat, že jsem si opět uvědomila, jak bohaté jsme. Žijeme v zemi, kde se hlady netrpí… Byla to milá chvíle strávená nejen sdílením, ale i v tiché modlitbě (adoraci). Bohu díky za čas, který jsem společně mohly strávit.” Čtvrtek strávila v našem největším díle, v Praze Karlíně. Dopoledne navštívila školu (CSŠJB), kde měla krátký pozdrav pro všechny studenty a pedagogy. Na zahradě zastihla i školku (CMŠ) a paní učitelky. Intrem také prošla, ale dopoledne zde život není 🙂 Odpoledne patřil procházce Prahou za doprovodu provinciálky Zdeňky Švédové a večer se setkala s celou komunitou (kromě sestry Evy, která je tento týden v Polsku na setkání). Každá jsme mohly sdílet, čím žijeme a zbyl i čas na rozličné otázky. Večer se vydala naposledy přespat do komunity v Praze Kobylisích. Poslechněme si místní ředitelku sestru Zdeňku Korousovou: “Sestře Assuntě naše komunita poskytla zázemí, aby mohla navštívit sestry v Plzni a Karlíně. Strávily jsme spolu pěkné večery u jídla a při modlitbě. V pátek ráno jsme oslavily komunitní mši, kterou sloužil salesián Petr Boštík v italštině. Po snídani sestra Assunta odletěla se Zdeňkou Švédovou na Litvu, kde se setká s našimi litevskými sestrami.” Víkend tedy ještě stráví na Litvě a pak se vydá směr Řím. Tam se setká s ostatními členkami generální rady a budou spolu žít a rokovat až do půli února. A pak přijde další kolo vizitací… A my se na ni můžeme těšit v roce 2026 🙂 Více fotek zde.

Komunitní víkend Kobyliské komunity

Komunitní víkend Kobyliské komunity

My sestry žijeme komunitním životem, ale občas díky rozdílnému apoštolátu nemáme možnost příliš intenzivně sdílet radosti a starosti života. To chce jednak čas, jednak i chuť budovat společenství. Proto se komunita v Kobylisích rozhodla několikrát za rok vyjet na komunitní víkend. Cílem je být spolu, povídat si, modlit se, užít si neformální čas, na který někdy ve všedním dni ve shonu všech povinností není dostatečný prostor. 

V půlce listopadu tedy sestry vyrazily do Brdských lesů, přesněji do Ohrazenic. Vyšly na nejvyšší vrchol Brdů – Tok a další den navštívily a pomodlily se na poutním místě Svatá Hora u Příbrami. Kromě toho měly dost času být spolu večer u něčeho dobrého a utužovat vztahy mezi sebou.

Děkujeme sestrám za fotky a těšíme se, kam se podívají další komunitní víkend.   

Byli jsme na CSSA

Byli jsme na CSSA

Letošní CSSA (Celostátní setkání salesiánských animátorů) se odehrálo v Českých Budějovicích, kde se sešlo cca 100 účastníků . Akce proběhla od 10. – 12.11. 2023. Nás sester se zúčastnilo pět. Majka Tkadlecová z Plzně byla v přípravném týmu, s Brněnskou výpravou přijela Majka Kučerová, s Pražskou sestra Jana Marková. S Plzeňskými animátory sestra Dari Vedrová a byla přítomna i naše Inspektorka Zdeňka Švédová, která pomáhala, kde bylo třeba, a měla pro nás páteční slůvko na dobrou noc. Tolik ze zpráv redakce. Slovo teď dáme Lindě Baxové, animátorce z SHM Klub Plzeň, z.s., která nám poví, jak setkání probíhalo:

“Letošní motto CSSA bylo: Buď něco více! Celé setkání se točilo kolem této myšlenky. Měli jsme nabitý program již od samého příjezdu a připravenou výbornou večeři na uvítanou ve formě řízků s brambory. Po večeři následovaly první společné aktivity, při kterých jsme se seznámili s dalšími animátory a dozvěděli se něco o ostatních a o místech, ze kterých přijeli. Na večer byla připravena modlitba v piaristickém kostele, kde se každý mohl zamyslet nad nabídnutými citáty i Božím slovem a nakonec zapálit svíčku a poděkovat Bohu.

V sobotu se animátoři účastnili několika workshopů, které si dopředu mohli vybrat. Na výběr bylo např. horolezectví, znaková řeč, převádění počítačových her do reality nebo informace ze života Jana Boska. Odpolední hra byla zaměřena na hru Dobyvatel, kde jsme se rozdělili do několika týmů (napříč místy, odkud jsme přijeli)  a prozkoumávali krásu Českých Budějovic. Hra se všem moc líbila a večer jsme měli další, ač již poklidnější hru, kde jsme bojovali za jednotlivá střediska. Po programu jsme mohli trávit čas v čajovně nebo si zahrát stolní hry, popřípadě ping pong.

V neděli jsme navštívili salesiánské středisko Máj a poznali samotného ředitele Ondřeje Trojka, který nám povídal o vzniku jejich střediska. Hanka, místní pracovnice, nám připravila Kahoot na vědomosti o místním salesiánském díle. Vyhrál to velmi překvapivě animátor ze Slovenska, který působí v Praze 🙂 Poté následovala mše svatá, kde nám hrála skvělá kapela a před odjezdem každý účastník dostal na cestu domů sladkou tečku ve formě čokolády. Loučení bylo intenzivní, ale myslím, že každý nabral z letošního setkání animátorů spoustu energie a krásných zážitků, že už se teď těšíme na další… A kde bude? Nechte se překvapit…”

Děkujeme Lindě za její postřehy, jen doplníme, že akci zaštiťoval salesián Petr Boštík a krásně ji s přípravným týmem nachystal. Bylo přítomno také cca 12 bratří salesiánů včetně Provinciála Martina Hobzy. Vytvořila se úžasná atmosféra, kde jsme se mohli všichni společně radovat, že jsme součástí velkého díla Dona Boska v České Republice.

Za fotky děkujeme animátorce Marii Mackové z Teplic.

Zprávy od sester ze Sudánu

Zprávy od sester ze Sudánu

Chartúm (Súdán). Generální matka, sestra Chiara Cazzuola, obdržela 11. listopadu 2023 telefonát  z komunity FMA v Chartúmu v Súdánu, jejíž dům byl 3. listopadu zasažen velkými válečnými útoky.

Bylo to milé překvapení, protože je pro ně těžké najít ten správný okamžik k propojení. Sestry hlásí, že se mají díky bohu dobře, i když kolem jejich domu bylo všechno tak vybombardováno, že je špatně vidět, kde jsou. Zatímco zevnitř plně nevnímali závažnost události, lidé zvenčí viděli škody způsobené bombardováním jejich domovů a šli si ujistit, zda jsou sestry naživu, zda se mají dobře a zda nejsou v nouzi. 

Sestry velmi děkují Institutu za blízkost, modlitbu a za možnost zůstat na místě v této dramatické situaci, protože jsou jedinou nadějí lidí, kteří opakují: „Dokud jste tam vy, máme naději, že nás neopustíte ani vy!”

To ráno bylo během telefonátu slyšet pláč dětí, kterých tam bylo kolem padesáti, spolu s jejich matkami a mnoha chudými lidmi. Sestry vítají každého, až tak, že ani neví, kolik lidí mají v domě.

Matka ujišťuje o modlitbě a zájmu všech komunit světa a děkuje Komunitě S. Egidio, která se jako při jiných příležitostech dala k dispozici Mezinárodnímu Červenému kříži, aby se spojila s Komunitou FMA. Místní lidé jsou ale také hodní a štědří, a to natolik, že např. zabili ovci, aby darovali 5 kg masa, rozděleného na malé kousky, aby ho bylo dost pro všechny.

Otec Jacob se pokusil o videohovor, který trval jen tak dlouho, aby matce umožnil vidět klidné tváře sester. Pak už spojení nebylo možné. Celá komunita chce zůstat na místě.

Matka se také obává vzdálenosti a obtížnosti komunikace, ale uklidňuje ji prokázaná důvěra sester v Marii Pomocnici, která je stále chrání, a žádá všechny FMA Institutu a Výchovné komunity, aby se nepřestávaly modlit o mocnou přímluvu Panny Marie za mír v Súdánu a ve všech konfliktech zmítaných národech světa.

Hradecký SDM se hlásí

Hradecký SDM se hlásí
  Studentky Salesiánského Domova mladých v Hradci Králové se v letošním roce zapojily do projektu Mary´s meals a jeden  podvečer tvořily ozdoby z korálků, které hned prodaly mezi sebou a za dvě hodinky práce uživily jedno dítě v Africe.
Chystáme také adventní doprovázení a to ve spolupráci s kněžími, laiky a se studentským hnutím Salaš.
Proběhlo také focení a ukázalo tak život na našeho SDM, které má letos téma Radost.
Více foto zde.

Říjen v CSŠJB ve znamení podpory Mary´s Meals

Říjen v CSŠJB ve znamení podpory Mary´s Meals

      Letošní říjen věnovali žáci i pedagogové Církevní střední školy v Karlíně opět podpoře projektu Mary´s Meals, který zajišťuje denně jídlo ve školách asi 2,5 miliónům dětem po celém světě. Každý den několik dobrovolníků napeklo různé dobroty, které o přestávkách nabízeli ostatním za příspěvek na projekt. Vzhledem k tomu, že náklady na jídlo pro jedno dítě na rok jsou neuvěřitelně nízkých 550,- Kč, podařilo se zajistit jídlo na celý rok pro 12 dětí. Zároveň to byla příležitost k rozvinutí spolupráce, tvořivosti a možnost udělat něco dobrého pro ty, kteří nemají takové možnosti.