Bl. Josef Calasanz

a 31 druhů

 Slaví se: 22. září

Zabiti: 1936

Blahoslaveni: 11. března 2001

Během občanské války ve Španělsku došlo ke krutému pronásledování církve, při němž položilo svůj život i mnoho členů salesiánské rodiny.

Projednávání žádostí o blahořečení bylo nakonec rozděleno na dva oddělené procesy.

Jan Pavel II. dne 11. března 2001 prohlásil za blahoslavené 233 mučedníků z diecéze Valencie, mezi nimi zaujímá místo 32 členů salesiánské rodiny (z 29 salesiánů bylo 8 koadjutorů, 15 kněží, 6 kleriků, dále 2 salesiánky a 1 laik). Jejich představitelem byl don José Calasanz Marqués (1897 – 1936), provinciál tehdejší tarraconské provincie (dnešní provincie Valencie a Barcelona). Byli přepadeni v různých domech a zabiti v letech 1936 a 1938 ve Valencii a Barceloně.

Dalších 63 mučedníků, členů salesiánské rodiny z madridské a sevillské inspektorie bylo blahořečeno 28. 10. 2007.

P. Josef Calasanz

Narodil se v Azanuy. V roce 1886 uviděl v Sarrià Dona Boska, který byl už unavený a velmi trpěl. Josef se stal salesiánem v roce 1890, knězem 5 let na to. Byl sekretářem dona Rinaldiho a následně představeným Inspektorie Peru – Bolivie. Když přišel do Španělska, stal se inspektorem Terraconense (Barcelona – Valenza). Muž srdce a velký „pracant“, se zaobíral především spásou svých spolubratří. Byl uvězněn spolu s ostatními, když kázal duchovní cvičení bratřím salesiánům. Byl zastřelen během cesty do vězení.

Kněží

José Batalla Parramón (1873–1936), José Bonet Nadal (1875–1936), Jaime Bonet Nadal (1884–1936), Antonio María Martín Hernández (1885–1936), Sergio Cid Pazo (1886–1936), Juan Martorell Soria (1889–1936), Julio Junyer Padern (1892–1938), Recaredo de los Ríos Fabregat (1893–1936), Francisco Bandrés Sánchez (1896–1936), Julián Rodríguez Sánchez (1896–1936), José Otín Aquilué (1901–1938), José Castell Camps (1901–1936), José Giménez López (1904–1936), Alvaro Sanjuán Canet (1908–1936), José Caselles Moncho (1907–1936).

Koadjutoři

José Rabasa Bentanachs (1862–1936), Angel Ramos Velázquez (1876–1936), Gil Rodicio Rodicio (1888–1936), Jaime Buch Canals (1889–1936), Agustín García Calvo (1905–1936), Eliseo García García (1907–1936), Jaime Ortiz Alzueta (1913–1936).

Klerici

Miguel Domingo Cendra (1909–1936), Félix Vivet Trabal (1911–1936), Pedro Mesonero Rodríguez (1912–1936), Felipe Hernández Martínez (1913–1936), Zacarías Abadía Buesa (1913–1936), Javier Bordas Piferrer (1914–1936).

Salesiánský spolupracovník – laik

Alexandro Planas Saurí (1878–1936).

Dcery Panny Marie Pomocnice

  Maria Carmen Moreno Benítez (1885–1936), inspektoriální vikářka, byla ředitelkou a důvěrnicí blahoslavené sestry Eusebie Palomino, která jí prorokovala mučednictví.

 

 

 

Maria Amparo Carbonell Muñoz (1893–1936).