Praha – Karlín

Komunita v Praze Karlíně provozuje Dvouletou katolickou střední školu pro mladé lidi nestudijního typu, sociálně ohrožené či obtížněji vychovatelné. Při této škole je Domov mládeže pro děvčata. Dále sestry spravují Církevní mateřskou školu Laura s kapacitou padesáti dětí.

V objektu je i velká veřejná kaple sv. Karla Boromejského. (Pravidelná mše sv. pro veřejnost je v úterý 18.30 mimo prázdniny)

Adresa: Vítkova 12, Praha 8 – Karlín, 186 00, tel.: 221 722 811, e-mail: praha.karlin@fma.cz.                                                                           Sestry v komunitě:

Marie Kučerová (ředitelka komunity), Hana Gennertová, Marie Mráčková, Markéta Zyková, Zdislava Háchová, Zuzana Magerová, Marie Vavříková, Věra Vorlová, Michaela Pitterová