Praha – Karlín

Komunita v Praze Karlíně provozuje Dvouletou katolickou střední školu pro mladé lidi nestudijního typu, sociálně ohrožené či obtížněji vychovatelné. Při této škole je Domov mládeže pro děvčata. Dále sestry spravují Církevní mateřskou školu Laura s kapacitou padesáti dětí.

V objektu je i velká veřejná kaple sv. Karla Boromejského. (Pravidelná mše sv. pro veřejnost je v úterý 18.30 mimo prázdniny)

Adresa: Vítkova 12, Praha 8 – Karlín, 186 00, tel.: 221 722 811, e-mail: praha.karlin@fma.cz.   

Sestry v komunitě:

Jana Tauchmanová
Jana Marková
Lenka Vaculová
Zuzka Magerová
Eva Liškutinová
Maruška Vavříková
Vlasta Frkalová
Helena Křenková – ředitelka komunity
Michaela Pitterová
Markéta Zyková
Marie Machová – novicka

Anna Beránková – kandidátka