Zakladatelé

Sv. JAN BOSCO

otec a učitel mládeže

Jan Bosco

Slaví se: 31. ledna
Žil v letech: 1815–1888
Svatořečen: 1934

Svatý Jan Bosco se narodil 16. srpna 1815 v osadě Becchi u Turína. Jeho životní cesta nebyla snadná. Ve dvou letech mu zemřel otec a začít studovat mohl díky podpoře dobrých lidí až se značným zpožděním. Měl však vynikající nadání a Bůh si ho pro poslání mezi chlapci připravoval mimo jiné i prostřednictvím snů, které v jeho životě sehrály důležitou roli. Hluboká víra a důvěra v Boha byly neodmyslitelnou součástí jeho života a základní hnací silou pro jeho poslání. Na náboženství, rozumu a laskavosti také postavil svou výchovnou metodu, kterou sám nazval preventivním systémem a která se vyznačovala stálou přítomností vychovatele mezi chlapci a rodinnou atmosférou.

Pocházel z velmi chudé rodiny a mezi těmi nejnuznějšími chlapci také vědomě a dobrovolně zůstal. Ti přicházeli do Turína za prací z širokého okolí ještě jako děti. Byli ubytováváni ve velmi nuzných podkrovních či sklepních podnájmech a v zaměstnání vykořisťování bez možnosti jakéhokoli zastání. O zařízeních pro volný čas se v té době také ještě nedalo hovořit, a proto není divu, že mnozí chlapci bez rodinného zázemí končili za mřížemi vězení.

kněz a učitel mládeže

Don Boskova činnost byla proto odpovědí na tento ožehavý problém tehdejší doby. Došla svého uznání nejen v církvi, která Jana Boska v roce 1934 prohlásila za svatého a roku 1988 za otce a učitele mládeže, ale nakonec i mezi tehdejší vládnoucí třídou, která jinak nebyla církvi přátelsky nakloněna. Na rozrůstající se oratoř Don Bosco nestačil sám, a proto se obklopil stejně smýšlejícími kněžími a laiky a později ze svých nejbližších spolupracovínků vytvořil Společnost svatého Františka Saleského (inspirován tímto laskavým světcem z přelomu 16. a 17. stol.), která se dnes nazývá Kongregace Salesiánů Dona Boska.

spoluzakladatelka Dcer Panny Marie Pomocnice Marie Dominika Mazzarellová

Společně s Marií Dominikou Mazzarellovou založil roku 1872 Institut Dcer Panny Marie Pomocnice (FMA), tedy ženskou kongregaci s obdobným výchovným posláním pro dívky. Další spolupracovníky, přátele a dobrodince díla shromáždil do Sdružení salesiánů spolupracovníků (ASC).

 

Sv. MARIE DOMINIKA MAZZARELLOVÁ

Spoluzakladatelka Dcer Panny Marie Pomocnice

Marie Dominika Mazzarellová

Slaví se: 13. května
Žila v letech: 1837–1881
Svatořečena: 1951

Narodila se 9. 5. 1837 v městečku Mornese v severní Itálii jako nejstarší dcera v rodině, která se živila převážně prací na pronajatých vinicích. Mazzarellovi byli poměrně chudí, museli se namáhat, aby se uživili, ale bídou netrpěli. Marie Dominika byla velmi fyzicky zdatná a pomáhala tatínkovi v práci na vinicích, kde často předčila ostatní dělníky. Byla inteligentní, ale do školy nechodila a od otce se naučila pouze číst. V roce 1847 přišel do Mornese kněz don Pestarino, v němž Marie Dominika získala náročného duchovního otce. Ten založil Družinu Panny Marie Neposkvrněné, jejíž členky se zavazovaly časným slibem čistoty a věnovaly se pomoci nemocným, matkám, výchově dětí a výuce náboženství. Do Družiny vstoupila i Marie Dominika a stala se její horlivou členkou.

Valponasca

Ve 23 letech těžce onemocněla tyfem při ošetřování svých příbuzných. Ačkoli byl její stav téměř beznadějný, Marie Dominika se nakonec uzdravila. Tělesná síla k práci na vinici se jí však už nikdy nevrátila. Intenzivně se tedy ptala Boha, co má dělat, co od ní chce. A Pán jí dal postupně svůj plán poznat. Poté, co se s přítelkyní Petronillou samy naučily šít, založily šicí dílnu, kde učily této dovednosti děvčata, přičemž jejich hlavním cílem bylo výchovně na dívky působit a křesťansky je vychovávat.

 

panorama Mornese

Když v roce 1864 přijel do Mornese Don Bosco, spolu s Marií Dominikou oba vnímali společné rysy své výchovné činnosti. Na Dona Boska v tu dobu naléhali mnozí, aby založil také nějakou kongregaci pro výchovu děvčat. Proto postupně připravoval Marii Dominiku i její spolupracovnice, až dne 5. 8. 1872 Marie Dominika a několik dalších mladých žen složily do rukou Dona Boska své první řeholní sliby.

 

první dům v Mornese

Nová kongregace se začala věnovat výchově a vzdělání dívek. Sestry otevřely v Mornese školu s internátem, kde se v prvních letech spolu s děvčaty učila i Marie Dominika. Její životní moudrost a pozornost k Duchu svatému však byla tak veliká, že mohla být představenou a vést sestry i v dalších domech, které byly brzy založeny. Za života Marie Dominiky se kongregace rozšířila do Francie a sestry se vydaly i na misie do Argentiny a Uruguaye. Marie Dominika zemřela 14.  května 1881.