Naše poslání

Naše poslání

Naše poslání se podílí na celkovém poslání římskokatolické církve, které je primárně rázu náboženského, ale přispívá i k vybudování a upevnění lidské společnosti v souladu s křesťanskými a všeobecně platnými lidskými hodnotami.

Komunity

Komunity

Život v komunitě je pro naši spiritualitu velmi důležitý. Komunita se snaží vytvářet “jedno srdce a jednu duši”. Je povolána sloužit Pánu v dětech a mladých lidech s radostí a v hlubokém rodinném duchu. V česko-litevské inspektorii máme komunit celkem

Nabízíme

Nabízíme

V široké škále nabídek se zaměřujeme na celkový harmonický rozvoj mladého člověka. Patří sem: nabídka duchovních obnov, duchovních cvičení a osobního doprovázení, dále možnost ubytování pro studentky SŠ, VOŠ a VŠ v Praze a v Hradci Králové. V Praze krom toho

Aktuality

Sestra Zdeňka nahrála rozhovor se sestrou Michél z Kamerunu, kde sestra popisuje složitou situaci mladých lidí v Africe. Můžete ho shlédnout na našem youtube kanále.
V sobotu 18.9.2021 proběhla Národní Svatoludmilská  pouť  na Tetíně, 1100 let od její smrti. I sestry salesiánky se jí účastnily. Ne v nějakém hojném počtu,
Kromě nedávného ocenění in memoriam sestry Marie Mráčkové, dostala Cenu sociálních služeb 2021 v kategorii Osobnost a poskytovatel v rámci péče o ohrožené děti i

další příspěvky