Naše poslání

Naše poslání

Naše poslání se podílí na celkovém poslání římskokatolické církve, které je primárně rázu náboženského, ale přispívá i k vybudování a upevnění lidské společnosti v souladu s křesťanskými a všeobecně platnými lidskými hodnotami.

Komunity

Komunity

  Život v komunitě je pro naši spiritualitu velmi důležitý. Komunita se snaží vytvářet “jedno srdce a jednu duši”. Je povolána sloužit Pánu v dětech a mladých lidech s radostí a v hlubokém rodinném duchu. V česko-litevské inspektorii máme komunit

Nabízíme

Nabízíme

V široké škále nabídek se zaměřujeme na celkový harmonický rozvoj mladého člověka. Patří sem: nabídka duchovních obnov, duchovních cvičení a osobního doprovázení, dále možnost ubytování pro studentky SŠ, VOŠ a VŠ v Praze a v Hradci Králové. V Praze krom toho provozujeme Církevní

Aktuality

Duchovní cvičení pro mladé s doprovázením Orlí hnízdo 16.(17.) – 22. 8. 2021  Duchovní cvičení pořádá tým salesiánů a salesiánek, jsou určena mladým ve věku
Milí přátelé, přejeme vám hlubokou obnovenou víru v Krista, který je Cesta, Pravda a Život! Požehnané Velikonoce! sestry salesiánky      
Milí přátelé, stojíme na prahu svatého týden. Pro tyto dny vám chceme nabídnout postavu Marie, která naslouchá Ježíši. Sytí se Jeho láskyplným pohledem. Jen tak

další příspěvky