Naše poslání

Naše poslání

Naše poslání se podílí na celkovém poslání římskokatolické církve, které je primárně rázu náboženského, ale přispívá i k vybudování a upevnění lidské společnosti v souladu s křesťanskými a všeobecně platnými lidskými hodnotami.

Komunity

Komunity

Život v komunitě je pro naši spiritualitu velmi důležitý. Komunita se snaží vytvářet “jedno srdce a jednu duši”. Je povolána sloužit Pánu v dětech a mladých lidech s radostí a v hlubokém rodinném duchu. V česko-litevské inspektorii máme komunit celkem

Nabízíme

Nabízíme

V široké škále nabídek se zaměřujeme na celkový harmonický rozvoj mladého člověka. Patří sem: nabídka duchovních obnov, duchovních cvičení a osobního doprovázení, dále možnost ubytování pro studentky SŠ, VOŠ a VŠ v Praze a v Hradci Králové. V Praze krom toho

Aktuality

Duchovní cvičení pro mladé s doprovázením Orlí hnízdo 16.(17.) – 22. 8. 2021  Duchovní cvičení pořádá tým salesiánů a salesiánek, jsou určena mladým ve věku
Poslední den novény nese název MARIA POMÁHÁ K OPRAVDOVÝM SETKÁNÍM MEZI LIDMI. Zamyšlení si připravila sestra Hana Gennertová. Odkaz je zde.
Osmý den novény nese název MARIA POMÁHÁ MODLIT SE  a můžeme se zaposlouchat do toho, co nám připravila sestra Dari Vedrová. Odkaz je zde.

další příspěvky