Příprava na oslavu Lauri Vicuni

Příprava na oslavu Lauri Vicuni

Měsíc leden je již tradičně měsícem salesiánských svatých. Jejich památkami a slavnostmi se to v kalendáři jen hemží. Letos bychom vám více chtěli přiblížit jednu postavu – mladou dívku Lauru Vicuňu. Slavíme ji v pátek 22. ledna.  Nabízíme před tímto dnem takzvané triduum, třídenní přípravu na tuto slavnost. Každý den bude na stránkách zveřejněn jeden aspekt jejího života, abychom mohli blahoslavenou Lauru více poznat a nechat se jí inspirovat. Jak uvidíme, má nám do dnešních dní co říct. Součástí zamyšlení bude i nabídka videa k tématu a modlitba. Přejeme tedy požehnané prožití přípravy. Kdo by se chtěl seznámit s jejím životem, zde naleznete její životopis. A zítra nezapomeňte, začínáme!

Včera, dnes a zítra

Včera, dnes a zítra

Zanedlouho po jmenování nové inspektorky se sešla trojice sester, kterým Pán skrze představené tuto službu svěřil. Marie Tkadlecová vedla sestry v letech 2009 – 2015, Jana Svobodová v letech 2015 – 2021 a v červenci tohoto roku přebere štafetu na další šestiletí Zdeňka Švédová. Zajímavostí na této návazné sestavě je, že všechny tyto sestry začínaly svoji počáteční formaci v roce 1992.

Den otevřených dveří online

Den otevřených dveří online

Církevní střední škola Jana Boska v Praze Karlíně má zítra, 13.1.2020, den otevřených dveří. Za běžných okolností by rodiče i potenciální studenti mohli přijít prohlédnout si prostory, popovídat s učiteli… Bohužel koronavirová situace to neumožňuje, je však zde nabídka online. Od 15 do 17 hodin se lze připojit k chatu nebo k hovoru. Více zde.

Mini rozhovor se sestrou Zdeňkou

Mini rozhovor se sestrou Zdeňkou

První stručný rozhovor s nově jmenovanou Inspektorkou (představenou) sester salesiánek je na světě. Bezprostřední chvíle po svém jmenování nám přibližuje sestra Zdeňka Švédová:

  1. Jak to vypadá, když se člověk stává inspektorkou?                                                                          Najednou je všechno jinak. Ono je to tak pokaždé, když dostaneme novou poslušnost, akorát v tomto případě to mnoho lidí komentuje, blahopřeje, kondoluje…
  2. Kdy a kde Tě tato zpráva zastihla?                                                                                                           Napřed se mě pokoušela zastihnout v sobotu 2. ledna večer, ale to jsem řídila auto, tak jsem to nevzala. Když jsem pak na displeji viděla italské číslo, řekla jsem si, že rozhodně nevolám zpět. Druhý pokus nastal v neděli 3. ledna po mši sv. v Hradci Králové na schodišti, tak tam už jsem to vzala, i když jsem si pohrávala s myšlenou, že to neudělám.
  3. Jaké první dojmy jsi po svém ANO měla?                                                                                                 Jestli to je pravda, jestli se Madre (představená v Říme, Matka Yvonne Reungoat) nespletla, protože jsme v provincii tři Zdenky a možná chtěla některou jinou.
  4. Co jsi první hodinu po telefonátu dělala?                                                                                          Rozloučila jsem se se spolusestrou, která právě odcházela na vlak, pak jsem uklidila krabici od mopu. Pak jsem šla do kaple a chtěla jsem na Hospodinovi, ať mi k tomu podá nějaké vysvětlení.
  5. Jak reagovalo okolí, slaví se nějak bezprostředně tato událost?                                                        Někdo slaví, někdo se vzpamatovává ze šoku…
  6. Zveřejňuje se jmenování hned?                                                                                                                          V mém případě se to zveřejnilo hned, jak jsme se na tom domluvily se stávající Inspektorkou. Slavnost  Zjevení Páně se nám zdál docela vhodný den.
  7. Máš pro nás i nějakou vtipnou historku ohledně tvého jmenování?                                                       Celá věc probíhá tak, že generální představená zavolá té jmenované a potom informuje současnou představenou. V neděli večer mi přišla SMS od Janči (Jana Svobodová, současná představená), že se mnou chce v pondělí ráno hovořit. Tak si říkám: Fajn, Madre Yvonne už zavolala. Dopoledne mi Janča volá a plánuje se mnou několik věcí k pastoraci a radě a mezi řečí podotkne: pokud ti teda nevolala Madre. Po pravdě jsem ji upozornila, že volala, ale to se pochopilo jako vtipná odpověď na vtipnou otázku. Když se to zopakovalo podruhé, došlo mi, že jí Madre asi zatím nezavolala a prostě to bere jako vtipnou hru. Pokusila jsem se důrazně Janču zastavit a opět jsem jí sdělila, ať raději počká, až jí Madre zavolá. Pomohlo asi až napotřetí. Naštěstí Madre zavolala během tohoto našeho rozhovoru, takže nakonec bylo fakt jasno.                                                                                                                   Děkujeme Zdeňce za rozhovor a přejeme pokojné dny!

Obnova pro mládež

Obnova pro mládež

Zveme vás na duchovní obnovu pro mládež 18 – 30 let „Meziorlák“, která se koná o víkendu 26. – 28. 2. 2021. Boží Slovo, které nás bude provázet je: „Jeho tvář zářila jako slunce“ (Mt 17,2). Můžete se těšit na ticho – Boží Slovo – sdílení. Sejdeme se v Praze Karlíně, příp. bude varianta online.

Přihláška, prosím, posílejte do 20. 2. 2021: Jana Svobodová, fma- jancasv@seznam.cz

 

Máme novou inspektorku

Máme novou inspektorku

Madre Yvonne Reungoat, generální představená salesiánek jmenovala novou inspektorku Česko-litevské provincie – ZDEŇKU ŠVÉDOVOU. Službu převezme 25. července 2021.

Zdeňka Švédová se narodila 9. prosince 1970 v Zábřehu na Moravě. Po ukončení základní školy v Zábřehu absolovovala učňovský obor elektromechanik pro stroje a zařízení v Mohelnici a později dálkově pedagogickou školu a magisterský obor Katolické teologické fakulty v Praze.

Za totality se jako mladá dívka setkala s křesťany a zapojila se do různých chaloupek a akcí v zábřežské farnosti, ale i mimo ni a přiblížila se k Bohu. V roce 1991 se účastnila duchovních cvičení se salesiánem Petrem Baranem a poté poznala také komunitu sester salesiánek v Brně. Postupně v ní dozrálo rozhodnutí stát se salesiánkou a v roce 1992 začala formaci nejdříve v komunitě v Brně, potom postulát a noviciát v Římě. Po slibech v roce 1997 působila v Hradci Králové na internátě, poté v roce 2002 v Brně a od roku 2003 na internátě v Praze Karlíně. Od roku 2008 až do loňského roku byla inspektoriální ekonomkou česko-litevské inspektorie. Od září 2020 působí jako ředitelka v Salesiánském domě mladých v Hradci Králové.

Přejeme požehnané vánoce!

Přejeme požehnané vánoce!

V krátkém videohovoru vám popřejí bratři a jedna naše sestra z různých koutů světa: z Prahy, ale i z Mongolska, Jeruzaléma, Itálie.

Jsme s vámi a držíme vám palce, abyste vše v této nelehké době zvládli!

Vánoce

Vánoce

„Jesle, či žlab jsou podle církevních otců symbolem hříchu…A právě to je místo, kam chce Kristus vstoupit, kde chce být položen: v samém středu našeho hříchu.
A to je pěkný paradox – vždyť nám se zdá, že Boha je zapotřebí hledat ve svatyni. Bůh by měl být tam, kde je svaté místo. Ale on chce být právě v našem hříchu,
a ne ve svatyni! Proč? Protože nás chce spasit.“                 Ryś: Rozjímavý růženec

 

Dovolme Ježíši narodit se o letošních Vánocích v našich jeslích, tam, kde potřebujeme spásu.

                                                                                                                            sestry salesiánky

 

Oslava čtyřicítky

Oslava čtyřicítky

Oslavy byly jednodenní, zato velmi hutné… Skoro celá Inspektorie (litevské sestry a pár českých sester se připojilo pouze duchovně) se sjela v neděli 6.12. dopoledne v Praze Karlíně. Začaly jsme společnou adorací, díkůvzdáním za 40 let a za všechny milosti, které jsme obdržely a za to, jak si nás Pán vedl. Následoval přípitek, knižní dárek každé sestře a krátký zážitek ze slibů, o který se podělila každá z prvních tří sester, jež 6.12.1980 složily své první sliby. Následoval slavností oběd a nesměl chybět ani dort.

Po obědě nastal velký přesun směr Kobylisy, kde ve 14 hodin začínala streamovaná mše svatá. Kromě nás, sester, se jí účastnili také zástupci ostatních složek salesiánské rodiny a liturgii předsedal provinciál salesiánů P. Martin Hobza. Tři první sestry, Marie Zímová, Marie Hušková a Jana Tauchmannová při ní obnovily své sliby. Kdo jste nemohl být přítomen, zde je odkaz na mši a na fotogalerii 1 a fotogalerii 2.

Děkujeme Bohu i všem našim dobrodincům a s důvěrou chceme hledět vstříc dalším rokům.