Inspektoriální kapitula FMA

Inspektoriální kapitula FMA

O víkendu 15. – 17. března se sestry salesiánky sešly do Hradce Králové na inspektoriální kapitulu, která se koná jednou za šest let. Středem pozornosti bylo téma: Komunity a jejich otevřenost mladým.

Mezi sestry přijeli hosté z různých složek salesiánské rodiny, a to sice Petr Vaculík, provinciál SDB, Vojtěch Sivek, vikář SDB, Jiří Macoun za spolupracovníky salesiány, Věra Kašná za Fraternitu a jedna VDB. Při této příležitosti jsme od VDB dostaly báseň na povzbuzení:

MILÉ SESTRY, NAD TO NENÍ
VYSLECHNOUT SI POVZBUZENÍ.

DUCH SVATÝ JE KOLEM NÁS
STAČÍ K NĚMU ZVEDNOUT HLAS.

VŠAK VÍTE, ŽE S NÍM SI TYKÁ
I MARIE DOMINIKA.

A DON BOSCO PŘIKYVUJE
I TEN JEJ V NEBI OSLAVUJE.

NEJEN V NEBI, JSOU TU S VÁMI
JSOU TO VAŠI DOBŘÍ ZNÁMÍ.

DEJTE I NA JEJICH HLAS 

PRO NĚ NEHRAJE ROLI ČAS.

A MARIA POMOCNICE

TAK TU NECHTE MLUVIT VÍCE.

DON BOSCO TAKÉ VYZNAL SVĚTU

MARIINO DÍLO JE TU.

I KDYŽ NĚKDY VŠE JDE ZTUHA

NAD VÁMI TAK JAKO DUHA

VELKÝMI PÍSMENY JE PSANÉ:

JSTE MOJE DCERY MILOVANÉ!

 

Podívejte se na fotky ze setkání.

Postní duchovní obnova pro mládež v Karlíně

Postní duchovní obnova pro mládež v Karlíně

O víkendu 8. – 10. 3. 2019 proběhla v našem domě v Praze Karlíně duchovní obnova pro mladé. Jelikož začala postní doba, 20 mladých lidí přivítalo čas modlitby, ztišení, rozjímání Písma…

Páteční večer začal večeří, seznamováním a křížovou cestou, kterou se účastníci modlili při výstupu na nejbližší kopec Žižkov. Střídali se v nesení dřevěného kříže. Při jedenáctém zastavení na něj doslova přibili těžkosti naše nebo druhých, napsaných na menším papíru.

Modlitba byla velmi silná pro mnoho zúčastněných. Velký dík patří Bohu i Zuzce Magerové, která křížovou cestu připravila.

Během soboty řekl Petr Vaculík, provinciál SDB, několik málo slov k postní době, pak se zamýšlel nad evangeliem ze dne, kde byla zdůrazněna činnost Léviho, který „nechal všeho, vstal a šel za ním“, tedy který prožil smrt starého člověka a vytváření člověka nového. Odpoledne bylo věnováno tématu obrácení, sedmi hlavním hříchům, třem Ježíšovým pokušením. Večer byla možnost společného sdílení nad tématem dne.

Mladí měli dostatek času také na osobní modlitbu. Mnozí z nich využili příležitosti ke svátosti smíření a k rozhovorům s přítomnými sestrami Janou Svobodovou, Helenou Křenkovou a Evou Liškutinovou. V neděli byla na programu Lectio Divina, a tak mladí prožili i společně modlitbu nad Písmem.

Čas naplněný modlitbou, sdílením, otázkami i výzvami od Hospodina je jistě dobrým nastartováním postní doby.

Eva Liškutinová

Sr. Věra V. oslavila 90 let

Sr. Věra V. oslavila 90 let

Sestra Věra Vorlová, která v současné době žije v Praze Karlíně se začátkem února dožila krásných 90 let. 

Její život byl pestrý. V mladí zaslechla Boží volání, ale vzhledem k tomu, že v Čechách nemohla vstoupit k sestrám salesiánkám, protože právě začínal komunismus, musela se téměř ze dne na den rozhodnout pro formaci v Itálii. Nakonec tam strávila 52 zcela naplněných roků. Dostudovala zde matematicko-fyzikální fakultu, učila na gymnáziu, dokonce napsala učebnici matematiky, byla ředitelkou komunity a nakonec i inspektorkou. Po pádu komunismu se vrátila do České republiky, kde byla též inspektorkou.

 

Sestra Věra září nadšením, optimismem a láskou k institutu a k mladým lidem. Velkou důvěru vkládá do Panny Marie a do její přímluvy a blízkosti.

V sobotu 9. února jsme společně s inspektorií a pár přáteli oslavili její krásnou devadesátku. Podívejte se na video-přání k narozeninám (pár fotek z historie) a na fotky z oslavy v Karlíně.

Nový učňovský obor v naší škole

Nový učňovský obor v naší škole

Naše škola v Praze Karlíně otevírá od září 2019 nový učební obor ošetřovatelství. Tento obor nabízí kvalitní učňovské vzdělání, které žáky připraví na přímou ošetřovatelskou péči ve zdravotnictví nebo v sociálních zařízeních.

Studium je určeno pro žáky se základním vzdělání a je zakončeno závěrečnou zkouškou s výučním listem. Odborná praxe se realizuje v nemocnici.

Více informací najdete na webových stránkách školy, která se krom jiného od nového školního roku bude jmenovat Církevní střední škola Jana Boska (CSŠJB).

Tuto propagaci můžete během února uvidět v metru na lince B:

Pokud se tak stane, dejte nám vědět, třeba pošlete fotku.

 

Setkání juniorek

Setkání juniorek

Druhé a zároveň poslední setkání československých juniorek v tomto školním roce se konalo v Ivanke při Dunaji poslední víkend v lednu. Bylo přítomno všech 11 slovenských a jedna česká juniorka a také česká i slovenská provinciálka. Tématem víkendu byla komunita a život v ní. Sdílely jsme téma ve skupinkách i vstřebávaly skrze zamyšlení k dialogům a komunikaci v komunitě. Dále jsme se zabývaly další částí dokumentu našeho Institutu k formační etapě juniorátu, jež je třeba napasovat na naši situaci a podmínky. Nechyběly ani společné modlitby, slavení mše svaté, večerní sdílení. Jako překvapení jsme se v sobotu večer účastnily vystoupení folklorního souboru Kremienok, jež vedou salesiáni spolupracovníci. Tento soubor slavil 30 let od svého založení a k této události byl připraven galavečer se 100 účinkujícími (dětmi a mladými) plný lidových tanců a písní ze všech koutů Slovenska. V neděli dopoledne sestra Adrika přednášela dějiny Institutu – a dostaly jsme se až k dobrodružné české historii sester FMA v České Republice. Setkání uběhlo jako voda a těšíme se na další školní rok.  

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Setkání mladších sester v Kobylisích

Setkání mladších sester v Kobylisích

Mladší sestry české inspektorie se v pátek 4. ledna setkaly v Praze – Kobylisích spolu s inspektorkou  a zodpovědnou za formaci, aby prohloubily svojí přípravu na budoucí převzetí zodpovědností v řídících rolích.

Setkání zahájily společným sdílením z rozjímání z 21 kapitoly Janova evangelia, v níž se Ježíš třikrát ptá Petra, jestli ho miluje a poté mu svěří pasení svých ovcí. Rozjímání vyústilo slavením mše svaté s provinciálem SDB Petrem Vaculíkem. Před obědem se sestry věnovaly hledání nových cest v oblasti pastorace povolání.

Odpoledne se přesunuly k sestrám boromejkám a pod vlídným vedením jedné z nich se zabývaly tématem z oblasti lidského růstu: „Převzít zodpovědnost za svůj život, abych mohla převzít zodpovědnost v životě“. První část se týkala prezentace důležitých období lidského zrání a krizí s ním souvisejících, způsobů reakcí na různé životní události, jejich vlivu na současnost a druhá poté byla dána možnost diskuze a dotazů za účelem lepšího sebenahlédnutí a sebepochopení. Setkání bylo zakončeno krátkou modlitbou a prací s vlastním „vnitřním dítětem“.

Víkend pro středoškolačky nazvaný “TANCEM K BOHU”

Víkend pro středoškolačky nazvaný “TANCEM K BOHU”

Tak konečně se toto setkání uskutečnilo a hned v neděli jsme se při závěrečném obědě  shodly na tom, že by bylo super, kdyby se tato akce mohla opakovat a to co nejdřív! Protože to stálo za to!

Už podle názvu může každý jistě poznat, že během tohoto víkendu šlo o setkání s Bohem skrze pohyb, rytmus a společenství při tanci. A opravdu – na setkání přijely samé otevřené a radostné dívky, které těšilo tancovat (židovské tance), ale také povídat si a sdílet se, modlit se a nebo tvořit vánoční dárky. I hry, které pro ně byly připravené, je viditelně bavily. S velkým nadšením např. obdivovaly i našich 5 pět slepic. Prostě tato šestice děvčat dělala s chutí snad úplně všechno! Spolusestra Evča velice dobře vybrala židovské tance a pěkně je nás učila krok po krůčku. Já jsem se snažila zase starat o zázemí a taky trochu o tvoření.

Už teď zveme  další zájemkyně, protože nadšení nám nechybí, dům v Hradci je veliký a hlavně:  víme, že o to někdo stojí! Tak teď už jen vymyslet další termín.

Podívejte se na fotky.

Roráty v Karlíně

Roráty v Karlíně

Jako již tradičně se v kapli sv. Karla boromejského (Vítkova 12) konají jednou týdně během adventní doby roráty.

Letos budou vždy v 6.30, a to v tyto dny:

ve středu 5. 12.

v pondělí 10. 12.

ve středu 19. 12.  

Srdečně vás zveme.