Juniorky v Praze

Juniorky v Praze

Třetí víkend v lednu hostila komunita sester salesiánek mladé sestry (juniorky) z Čech a Slovenska. Kromě společných neformálních chvil, modlitby a procházky zimní Prahou se sestry mohly zamýšlet nad tématem “Jak přežít ve službách církve”. Sobotní den zahájila mše svatá, ktoeru sloužil salesián Milan Mihulec, který věnoval kázání tématu jednoty, tkerá není uniformitou. Kateřina Lachmanová nastínila některé vnitřní i vnější mechanismy komunitního života, které odebírají energii a zároveň poukázala na prameny, ze kterých je možné čerpat. Salesián Pavel Ženíšek se podělil o zkušenost s životem modlitby žitým jako setkání životů. Večerní sdílení obohatila o svou zkušenost slovenská sestra Kamila, která působí již šestý rok v misiích v Paraguay.

 

Návštěva kandidátek v Polsku

Návštěva kandidátek v Polsku

Postulát je přípravné období na noviciát, během kterého dívky rozlišují svoje povolání. Letos probíhá v komunitě v Hradci Králové a týká se Marie z české inspektorie a Nikoly ze slovenské. Letošní rok dívky v doprovodu se sester zahájily výjezdem do Polska, aby se seznámily s dívkami, které také hledají své povolání u sester salesiánek.

Sobotní dopoledne bylo věnováno poznávání krás Varšavy a společné modlitbě v našich jazycích, odpoledne si postulantky vyměnily informace o svých zemích a životě a poslání sester v Polsku, Slovensku a Čechách. Byla to také možnost poznání růzností kultur a zvyků. Večer byl věnován sdílení cesty hledání povolání a další den také dialogu o možnostech společné formace.

V květnu na oplátku plánují přijet polské sestry a jejich kandidátky.

Vánoce požehnané Boží blízkostí

Vánoce požehnané Boží blízkostí

Ať se o letošních Vánocích

setkáte s Bohem, který je blízko

a přebývá mezi námi,

přejí a vyprošují

sestry salesiánky

Jana Svobodová

 

Hledáme Boha „venku“, zatímco on je přítomen uprostřed našich životů.

Napínáme zrak, protože se domníváme,

že je někde hrozně daleko, a on je zatím od nás jen kousek, právě prochází kolem.

A. Pronzato

 

Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří

v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi…

A Slovo se stalo tělem

a přebývalo mezi námi.

 Jan 1,11-14

 

Advent v Salesiánském domově mladých v Hradci Králové

Advent v Salesiánském domově mladých v Hradci Králové
Adventní dobu zahájili tradičním setkáním v komunitě sester, kde  se všichni nějak vměstnali do komunitní jídelny a za doprovodu adventních melodií nejmladší obyvatelka Hanka zapálila první svíci na adventním věnci. Po té následovala prohlídka komunitních prostor. Třikrát do týdne byla možnost účasnit se ranních mší při svíčkách s krásnými rorátními zpěvy a doprovodem různých fléten, houslí apod. Takový výkon (časné vstávání) vyžadoval dost energie, a proto všichni ocenili vydatnou společnou snídani, která po rorátech následovala. Přišel i  Mikuláš, který se po roce opět přišel podívat, jak jsou na tom studentky s učením a plněním dalších povinností, a přinesl i nějakou odměnu na povzbuzení. Nechyběla ani modlitba a sdílení vánočního evangelia, rozběhla se už i keramika a byla možnost podívat se na další hezký film. Před rozjezdem do svých domovů všichni společně oslavili Vánoce nejprve u betléma v kostele a poté u stromečku v sále, kde došlo na dárky a ochutnávku různého vánočního cukroví, které některé šikovné obyvatelky obětavě napekly.

Listopad v Salesiánském domě mladých

Listopad v Salesiánském domě mladých
V listopadu obyvatelky domu přivítaly návštěvu z Japonska – sestru Assuntu, která se zúčastnila některých  setkání. Oslavily listopadové narozeniny, na které Anežka s Káťou napekly výborné sušenky. Pokračovaly v misijním tvoření: drátovaní, výroba knížeček, přáníček a ručních mýdel. Duchovní život mohly prohloubit při setkání a sdílení Božího Slova a na večeru chval. Protože se blíží advent, začaly pilně nacvičovat rorátní zpěvy a vyrobily si adventní věnce.
Více zde: https://www.sdmhk.cz/news/listopad/

Vizitace v Karlíně

Vizitace v Karlíně

Sestra Assunta pokračuje ve svých návštěvách, a tak doputovala až do poslední komunity, tj. do Prahy Karlína. Zde navštívila všechna naše díla: školu, školu i domov mládeže.  Hovořila se všemi sestrami, setkala se s dětmi, studentky a studentkami ze školy i s holkami z intru. 

Teď náš ještě čeká ukončení viztiace, které proběhne v sobotu 30. listopadu v Karlíně.

Vizitace v Plzni

Vizitace v Plzni

Již měsíc probíhá v českých a litevských komunitách (v rámci Inspekrotie CEL) návštěva sestry Sumiko Inoue Marie Assunty, vizitátorky generální představené. V půlce listopadu se zastavila v komunitě v Plzni.

Sestra Assunta zde strávila celý pracovní týden, hovořila s každou sestrou, viděla pozoruhodnosti Plzně, navštívila Salesiánské středisko v Lobzích, mluvila s naším panem biskupem Tomášem Holubem i s jeho generálním vikářem, poznala naše středisko (SHM Klub Plzeň, z.s.) a některé návštěvníky, byla se podívat na církevní ZŠ, kde pracuje  sestra Maki, navštívila pár studentek, které letos u nás bydlí v  rámci programu “Pod jednou střechou”… Objevily jsme u ní nadšení pro keramiku, vyrobila si i malou pozornost. Večerními slůvky nás povzbuzovala a celkově přinášela radost svým úsměvem, ale i podněty k modlitbě, když vyprávěla o zemích, kde se lidem nedaří tak dobře, jako nám. Jeden večer se setkala s lidmi z pastoračního centra, kteří měli všetečné dotazy. V komunitě jsme si mohly procvičit italštinu, která se stala naším dorozumívacím jazykem. Sestru Assuntu jsme na závěr vybavily malými dárky z Plzně a vyslaly na vizitaci další komunity, tentokrát do Brna.

Vizitace sr. Assunty

Vizitace sr. Assunty

Během měsíce listopadu naši česko-litevskou provincii vizituje sr. Assunta z Generální rady FMA, která pochází z Japonska. Sr. Assunta navštěvuje postupně všechny komunity sester, má možnost se setkat s některými biskupy, se salesiány i s mladými v místech, kde žijeme a pracujeme.

Juniorky v Poličanech

Juniorky v Poličanech

O prvním listopadovém víkendu se vydaly dvě české juniorky (sestry s časnými sliby) Verča a Jana spolu s provinciálkou Jančou na první společný víkend tohoto roku k sestrám trapistkám do Poličan. Obklopilo nás ticho, pohostinství a modlitba sester, krásná příroda, v níž jsme mohly vzájemně sdílet svůj život, naslouchat si a modlit se. Tentokrát jsme se zaměřily na to, jak naše slabosti, selhání a hříchy může Pán používat, když je prožíváme ve světle Velikonočního tajemství. Měly jsme před očima Ježíše, sv. Petra a jeho zapření, sv. Pavla a osten, jehož ho Pán nezbavil ani poté, co ho o to třikrát prosil a nakonec naši spoluzakladatelku, Marii Dominiku Mazzarellovou. Náš Institut byl totiž založen ve chvíli, kdy ztratila sílu a hledala, jak sloužit Pánu a co dělat se svým podlomeným zdravím po tyfu… V neděli jsme se také mohly na chvíli setkat se sestrou trapistkou Alžbětou, která byla v aspirantátu u salesiánek. Čas uběhl jako voda a teď už opět každá ve své komunitě můžeme vnášet do života, co jsme o víkendu načerpaly. 

Jak se žilo v říjnu v Hradci?

Jak se žilo v říjnu v Hradci?

V říjnu si sestry i studentky Salesiánského domova mladých užily Den zvířat na SOŠ veterinární, upekly dort na oslavu 18. narozenin a uspořádaly seznamovací večer celého domu, kde se pokoušely o druhých něco dozvědět a zapamatovat si alespoň některá jména.

Povedený byl i odpolední program pro děti a vzhledem k tomu, že říjen je tradičně misijním měsícem, pustily se v SDM i do pečení dobrot na misijní koláč a pokračovaly s vyráběním různých drobností na misijní jarmark.