Setkání sester v Hradci Králové

Setkání sester v Hradci Králové

Víkendovým setkáním uprostřed měsíce října sestry salesiánky zakončily svou práci na Organickém projektu inspektorie. Celý proces byl příležitostí ke sdílení modlitby i důležitých hodnot v životě komunit a jejich poslání. Na tuto práci naváže příprava kapituly, která se uskuteční v příštím roce.

Společně hlásat Krista mladým

Společně hlásat Krista mladým

Ve dnech 10. – 17. září 2018 se v Mornese (místě narození zakladatelky sester salesiánek Marie Dominiky Mazzarello) uskutečnilo setkání všech inspektorek z Evropy a Blízkého Východu. Sestry se za pomocí metodologického doprovázení skupiny ESDAC (zabývající se skupinovým rozlišováním inspirovaným sv. Ignácem z Loyoly) společně zamýšlely nad oživením charismatu a spoluprací

 mezi inspektoriemi. Po týdnu modlitby, sdílení a rozlišování dospěly k takto formulované výzvě: „Pán nás dnes v Evropě a na Blízkém Východě  zve k tomu, abychom se pokusily s odvahou a tvořivostí prorocky společně hlásat Ježíše nejchudším mladým.“

Duchovní cvičení na “Orláku”

Duchovní cvičení na “Orláku”

V úterý 21. srpna se sjelo 16 mladých lidí z různých koutů naší republiky na duchovní cvičení s doprovázením. Kazatelem byl tentokrát Toník Pražan, který objasňoval některé úryvky převážně z Nového zákona, týkající se učedníků. Prožili 4 dny intenzivní modlitby osobní i společné, v tichu, v krásné přírodě. V organizačním týmu byl kromě Toníka Petr Vaculík, Janča Svobodová, Helenka Křenková a Eva Liškutinová. Velmi vítaná byla pro všechny účastníky každodenní půlhodinka osobního doprovázení v modlitbě. Pán  štědře obdarovával svou milostí a postupně se tváře všech začaly prozařovat. Sobota večer patřila táboráku, špekáčkům a verbální komunikaci. Poslední den byl organizační tým překvapen muzikálem, vtipně ztvárněným podle průběhu duchovních cvičení. Každý se vracel domů obohacen. Obrovský dík patří Bohu a všem, kteří se za nás modlili. Snad příště 20. 8. 2019 se s alespoň některými opět sejdeme. 

Formační setkání CIEM

Formační setkání CIEM

Ve dnech 11. – 13. června se v Římě v Generálním domě uskutečnilo setkání CIEM.

Dvanáct inspektorek CIEM (Conferenza Inter-ispettoriale Europa e Medio Oriente) se zamýšlelo ve velmi otevřené atmosféře nad „Způsobem řízení a animace“ na všech úrovních: komunitním, inspektoriálním a generálním.

V každé inspektorii se nejdříve sestry zamýšlely nad otázkami z této oblasti a během setkání CIEM pak byla možnost vzájemného naslouchání, sdílení a konfrontace, které odrážely praktický život komunit jednotlivých zemí.

„Jsme si vědomé rozdílnosti a různého „vtělení“ charismatu v každém národě. Řízení je jiné v zemích, které se zmítají ve válce, jiné v západních post-moderních zemích a ještě jiné v zemích post-komunistických“, konstatovaly představené.

Některé země zapojily laiky do rozhodovacích procesů a plánování, v jiných je řízení ještě pyramidální. Je znát touha kráčet v každé zemi vlastním rytmem ke sdílenému řízení, v němž každá sestra (nejen představená) žije zodpovědnost za společný řeholní život.

Inspektorky budou pokračovat ve své reflexi během dalšího setkání CIEM v září 2018 v Mornese.

Historický seminář na Velehradě

Historický seminář na Velehradě

Ve dnech 3.-6.června se konal na Velehradě historický seminář. Pozvaná byla salesiánská rodina. Salesiánek nás bylo pár, přesněji šest, neboť další, zatímco my se vzdělávaly, konaly další bohumilou činnost – vychovávaly mládež. Celkově bylo účastníků na 50, což už skýtalo dobré možnosti potkat dlouho neviděné známé tváře a pohovořit s nimi. To bylo možné po celé setkání, ale zvláště v pondělí při večerním posezení u vínečka. Takže přirozeně rozvíjet vztahy v salesiánské rodině byl jeden z cílů akce. Nicméně už podle názvu semináře lze předpokládat, že jsme se zabývali i jinými věcmi.

Úvodní přednášku měl pro nás Petr Zelinka SDB. Uvedl nás do tématu o historii salesiánů v ČR, za první republiky a proměny v zaměření působení českých salesiánů v průběhu 90 let. Poté následovalo několik programů v italštině, takže většina nasadila sluchátka, navolila program č.3 a slyšela hlas salesiánek Janči a Zdeňky, které simultánně překládaly. A koho že to? Dva italské hosty, dona Pierluigi Cameroniho a Sr. Lodovicu Zanet, kteří se zabývají osobností Ignáce Stuchlého. Jedním z cílů bylo tedy představení tzv. Positia, které vypracovali a jež vypráví o hrdinských ctnostech a životě tohoto Božího služebníka, který by se za chvíli mohl stát ctihodným. Více na toto téma se dočtete na stránkách salesiánů zde.

Přednášky byly opravdu hluboké, takže jsme mohli poznat Ignáce Stuchlého jako kněze velmi pokorného, z lásky chudého, poslušného, který dobře vykonával i úřad autority a který nám ukazuje krásnou cestu svatosti – cestu plnění si svých povinností den za dnem, trpělivé práce na sobě, přijímání svých limitů… Jeho osobu a dojmy ze semináře jsme mohli průběžně sdílet v sedmi skupinkách, jež jsme utvořili.

Dalším hostem byla Kateřina Lachmanová, která se zabývala obdobím komunismu a tím, jak nás totalita poznamenává i dnes. Bylo moc pěkné, že jsme o tom jen nediskutovali a nepřemýšleli, ale v úterý večer také poklekli  a modlili se, aby nás Pán vysvobodil od břemen, jež si mnozí z nás z těchto let stále vlečou. Dalším hostem byl Vojtěch Vlček, který se zabýval historickou reflexí činnosti salesiánů v období 1948-1989. Tato přednáška nás naplnila velkou vděčností za statečné a věrné salesiány, kteří v těchto letech žili a trpěli a nasazovali se pro budoucnost salesiánského díla. Plni vděčnosti jsme se ve středu ráno rozjeli do svých domovů. Děkujeme všem, kteří tento seminář zorganizovali.

Materiály ze setkání naleznete zde.

Setkání ředitelek komunit

Setkání ředitelek komunit

O víkendu 1. – 3. června se na Velehradě uskutečnilo mezinárodní setkání ředitelek komunit. Sešly se zde ředitelky jak české, tak slovenské inspektorie.

Hlavní část programu byla věnována tématu lidská a duchovní zralost, do kterého nás uváděla sestra Dominika Konečná, františkánka.

Byl též prostor na prohlídku baziliky, osobní sdílení, procházky. Při večerním programu jsme pak poděkovaly odcházejícím sestrám ředitelkám a zvláštním způsobem jsme děkovaly sestře Janě Kurkiové (SR), která letos končí službu provinciální představené a na její místo od začátku srpna nastupuje sr. Monika Skálová.

Podívejte se na fotky ze setkání.

 

Maria, Pomocnice křesťanů

Maria, Pomocnice křesťanů

 

Dnes 24. května sestry salesiánky (Dcery Panny Marie Pomocnice) na celém světě slaví slavnost Panny Marie Pomocnice. Don Bosko ve spolupráci se sestrou Marií Dominikou Mazzarellovou totiž založil Institut dcer Panny Marie Pomocnice (1872) a chtěl, aby sestry byly Mariinou ži

vou připomínkou.

Don Bosko sám o Panně Marii Pomocnici napsal:

Titul „Pomocnice křesťanů“Don Bosko o Panně Marii Pomocnici, připisovaný vznešené Matce Spasitele, není v církvi Ježíše Krista ničím novým, ale v této poslední době se začal užívat pro blahoslavenou Pannu ze zcela zvláštního důvodu. Nejedná se tolik o to vzývat Pannu Marii z osobních důvodů, ale kvůli velmi vážným a bezprostředním nebezpečím, která mohou věřící ohrožovat… Právě proto, abychom si získali zvláštní ochranu nebe, utíkáme se k Panně Marii jako ke společné matce, jako ke zvláštní pomocnici katolických vládců a národů. Proto zcela oprávněně prohlašujeme, že Maria byla skutečně Bohem ustanovena Pomocnicí křesťanů“ a že se jako taková projevovala v každé době při veřejných pohromách, zvláště ve prospěch těch národů, které trpěly a bojovaly pro víru.

Můžeme se k ní ve všech našich potřebách s důvěrou utíkat jednoduchou prosbou: Maria, Pomocnice křesťanů,  oroduj za nás.

Ekonomické školení pro sestry

Ekonomické školení pro sestry

V sobotu 19. května se v prostorách Salesiánského střediska mládeže v Kobylisích uskutečnilo školení pro ředitelky komunit, ekonomky a ředitelky našich zařízení. Dopoledne ekonom provincie SDB Michal Svoboda nabídl sestrám model řízení a správy děl ze zkušenosti salesiánů a v odpoledních hodinách Ing. Tomáš Petrůj seznámil sestry s kritérii, podle kterých se dá poznat efektivita řízení a správy díla. Celé setkání bylo důležitým krokem v procesu nastavování systému řízení v rámci naší provincie.