Juniorky v Poličanech

Juniorky v Poličanech

O prvním listopadovém víkendu se vydaly dvě české juniorky (sestry s časnými sliby) Verča a Jana spolu s provinciálkou Jančou na první společný víkend tohoto roku k sestrám trapistkám do Poličan. Obklopilo nás ticho, pohostinství a modlitba sester, krásná příroda, v níž jsme mohly vzájemně sdílet svůj život, naslouchat si a modlit se. Tentokrát jsme se zaměřily na to, jak naše slabosti, selhání a hříchy může Pán používat, když je prožíváme ve světle Velikonočního tajemství. Měly jsme před očima Ježíše, sv. Petra a jeho zapření, sv. Pavla a osten, jehož ho Pán nezbavil ani poté, co ho o to třikrát prosil a nakonec naši spoluzakladatelku, Marii Dominiku Mazzarellovou. Náš Institut byl totiž založen ve chvíli, kdy ztratila sílu a hledala, jak sloužit Pánu a co dělat se svým podlomeným zdravím po tyfu… V neděli jsme se také mohly na chvíli setkat se sestrou trapistkou Alžbětou, která byla v aspirantátu u salesiánek. Čas uběhl jako voda a teď už opět každá ve své komunitě můžeme vnášet do života, co jsme o víkendu načerpaly. 

Jak se žilo v říjnu v Hradci?

Jak se žilo v říjnu v Hradci?

V říjnu si sestry i studentky Salesiánského domova mladých užily Den zvířat na SOŠ veterinární, upekly dort na oslavu 18. narozenin a uspořádaly seznamovací večer celého domu, kde se pokoušely o druhých něco dozvědět a zapamatovat si alespoň některá jména.

Povedený byl i odpolední program pro děti a vzhledem k tomu, že říjen je tradičně misijním měsícem, pustily se v SDM i do pečení dobrot na misijní koláč a pokračovaly s vyráběním různých drobností na misijní jarmark.

Přijetí do česko-slovenského postulátu

Přijetí do česko-slovenského postulátu

V sobotu 5. 10. v podvečerních hodinách se uskutečnilo v komunitě v Hradci Králové přijetí do postulátu dvou postulantek – za Česko Marie Machové a za Slovensko Nikoly Mihalčinové. Postulantky připravily modlitbu v duchu nešpor a vybraly si Boží Slovo, které je bude provázet na jejich cestě hledání povolání: žalm 139 a podobenství o pravém vinném kmeni z Janovy 15 kapitoly. Postulantky dostaly medailku a poté se přítomné české i slovenské sestry za ně přimlouvaly. Místní komunita připravila bohaté občerstvení a tak nic nechybělo radostnému společnému sdílení.

Poostulát je roční období přípravy na noviciát, kdy pokračuje cesta hledání povolání.

Setkání provinčních představených z Evropy

Setkání provinčních představených z Evropy

Ve Slovinsku se od 15. září 2019 setkaly provinční představené evropských inspektorií. Během dvou dní intenzívní práce a úvah hledaly, jak kráčet dál. Troufnout si společně – to bylo motto, které se často opakovalo. K hezky prožitým chvílím přispěl i pondělní odpolední výlet ke krásnému jezeru v Bledu a návštěva jediného slovinského ostrova. Od 19. září pokračuje setkání evropských provinčních představených týdenními duchovními cvičeními, kterými je doprovází P. José Luis Plascencia SDB. Celému tomuto setkání je přítomna i hlavní představená FMA Matka Yvonne Reungoat.

Duchovní cvičení Orlí hnízdo 2019

Duchovní cvičení Orlí hnízdo 2019

V předposledním prázdninovém týdnu se na Orlím hnízdě konala již tradiční duchovní cvičení pro mladé s doprovázením. Tým dvou salesiánů a třech salesiánek vytvářel duchovní i materiální zázemí pro účastníky, aby se mohli osobně i společně setkávat s živým Božím slovem a vnímat jeho vliv na svůj život. Krásná, i když deštivá příroda, a ticho napomáhali ztišení a naslouchání. Mladí pocházeli ve velké části i z našich salesiánských zařízení, ale nejenom. Přejeme jim, aby to v jejich životě přinášelo plody.

První sliby Veroniky Beránkové

První sliby Veroniky Beránkové

První řeholní sliby v Kongregaci Dcer Panny Marie Pomocnice 4. srpna 2019 v Hradci Králové složila Veronika Beránková, nar. v Brně Komíně. Veronika prošla dvouletou řeholní formací nejdříve v Praze-Karlíně, pak byla na tříleté formaci (postulát a noviciát) u našich sester na Slovensku. „Ne vy jste si vybrali mě, ale já jsem si vyvolil vás“ (Jn 15,16) je motem, kterým Verča odpovídá Pánu na Jeho volání, a které si vybrala pro svou řeholní cestu. Veronika bude nyní v komunitě FMA v Praze Karlíně, kde bude pracovat v domově mládeže a v mateřské školce. Provázejme Veroniku svou modlitbou.

Fotografie ze slavnosti.

Podívejte se na fotografie.

Svátek vděčnosti CEL

Svátek vděčnosti CEL

Svátek vděčnosti

Salesiánská spiritualita se má vyznačovat velkou vděčností: Bohu, Panně Marii, ale i představeným i mezi sebou navzájem. Proto si Don Bosco přál, aby se slavil svátek vděčnosti. V naší inspektorii slavíme tento svátek společně jednou za rok. Letos jsme vyjely na výlet do Třebechovic. Některé přijely vlakem, jiné na kole, jiné autem. Slavili jsme v místním kostele mši sv., pak následovalo požehnání nových komunit a inspektorky, což se též stalo nedílnou součástí svátku vděčnosti.

A možná vás bude zajímat nové složení komunit pro příští školní rok:

Praha Karlín 

zleva: Veronika Beránková, Zuzana Magerová, Vlasta Frkalová, Marie Vavříková, Marie Mráčková, Markéta Zyková, Michaela Pitterová, Zdislava Háchová a Marie Kučerová (ředitelka – nevešla se na foto) a Věra Vorlová (nepřítomná).

 

 

 

Praha Kobylisy:

zleva: Hana Gennertová, Zdeňka Korousová, Anna Hořínková, Zdeňka Švédová a Helena Křenková (ředitelka – nemocná)

 

 

 

Plzeň:

zleva: Milena Čermáková, Jana Plevová, Jana Marková, Zdeňka Kůsová (ředitelka), Markéta Hanáková

 

 

 

 

Hradec Králové:

zleva: Marie Zímová, Ludmila Rybecká, Marie Hušková, Hana Koudelková, Marie Machová (aspirantka), Dana Fučíková (ředitelka), Pavla Mikesková

 

 

 

 

Brno:

zleva: Dagmar Vedrová, Eva Liškutinová, Marie Tkadlecová, Jana Tauchmanová a Alenka Votjková (nepřítomná)

 

 

Litva – Kaišadoris:

zleva: Yolanta, Dalja, Jurgita

 

 

 

 

Litva – Kaunas:

zleva: Inga, Irute, Lina, Lijucia

 

 

 

 

Sestry dočasně mimo komunitu:

zleva: Ludmila Němcová, Helena Kotásková, Lenka Vaculová, Janina Sachová

 

 

 

 

 Inspektorka Jana Svobodová

Inspektoriální kapitula 2019

Inspektoriální kapitula 2019

Inspektoriální kapitula 2019

Všechny sestry salesiánky se na konci července sešly na inspektoriální kapitulu do Hradce Králové. Tentokrát jsme byly opravdu v plném složení, protože po delší době přijely i sestry z Litvy. Hlavním tématem inspektoriální kapituly byla „živá komunita“, tzn. komunita, která se spolu modlí, která je ochotná vzít mezi sebe mladé lidi a která prožívá tzv. princip synodality. Po pracovním setkání následovala slavnostní mše sv. s připomínkou 25 let věrností od prvních slibů tří našich sester, poté chvíle uvolnění při svátku vděčnosti, kdy jsme poděkovaly Hospodinu za dar povolání, inspektorce za její službu a společně jsme strávily chvíle ve společenství. Další den nás čekal výlet do Třebechovic a pro zájemce koupání ve Stříbrném rybníce.

Podívejte se na fotografie.

Ředitelky v Tatrách

Ředitelky v Tatrách

V krásném prostředí slovenských Tater se uskutečnilo o víkendu Seslání Ducha svatého setkání česko-slovenských představených. Hostem setkání byl slovenský augustinián Juraj Pigula, který se se sestrami prakticky podělil o své zkušenosti na téma „Doprovázet jako Ježíš“, přičemž se nebál dát spoustu konkrétních příkladů ze života. Přestavené se mohly zamyslet a následně i sdílet i o břemenech představených v církvi a o důležitosti nebát se chybovat, jednat v pravdě a učit se být nedokonalými. Zranitelnost je mnohdy to, co nás k druhým (i k těm, které doprovázíme) nejvíce přibližuje. Nechyběl ani výlet do krásného prostředí Tater, chvíle společné modlitby a neformálního sdílení.

 

Podívejte se na fotografie.