Bl. Alois Guanella

kněz a zakladatel kongregace Dcer Panny Marie od Prozřetelnosti a Služebníků lásky

 Slaví se: 24. října

Žil v letech: 1842–1915

Blahoslaven: 25. října 1964

Alois se narodil jako devátý z třinácti dětí 19. prosince 1842 v Campodolcino v Itálii. V roce 1866 byl vysvěcen na kněze a několik let pracoval jako farář v Savogno. Věnoval zvláštní pozornost chudým, usiloval o prohloubení křesťanského života věřících a podporoval četné sociální iniciativy. Během této doby se setkal s Donem Boskem a byl fascinován salesiánským charismatem tak, že se v roce 1875 stal salesiánem. Pracoval v oratoři v Turíně, a po krátkém čase byl jmenován ředitelem koleje „Dupraz“ v Trinità (Cuneo). V salesiánské kongregaci zůstal pouze tři roky, protože Pán s ním měl jiné plány. Poslušný svého biskupa se vrátil do své původní diecéze Como. Události, překážky a zkoušky různého druhu mu otevřely cestu k těm nejchudším, otevíral pro ně útulky a školy. Z jedné skupiny dívek založil kongregaci Dcer Panny Marie od Prozřetelnosti, jejímž hlavním apoštolátem bylo věnovat se výchově mládeže, zvláště té nejchudší a utlačované, asistenci nemocným a mentálně postiženým, doprovázením starých.

V Como založil Dům Boží Prozřetelnosti a v jeho středu zasadil chrám Nejsvětějšího Srdce. S podporou biskupa založil také mužskou větev Služebníky lásky, se stejnými cíly. Jeho kongregace rozkvetly v Itálii, ve Švýcarsku a ve Spojených státech.

Pro podporu umírajících založil Zbožnou společnost tranzitu sv. Josefa. Postavil mnoho kostelů a domů pro opuštěné a utlačované. To, co si vzal od Dona Boska, nebylo pouze upřednostňování mladých, v čemž pokračoval až do konce svého života, ale i zvláštní poslušnost obětující se vůči svým představeným. Jako Don Bosco byl poslušný svému biskupovi i ve velkém utrpení a nepochopení.

Zemřel v Como 24. října 1915. Pavel VI. ho blahořečil 25. října 1964.