Sv. Dominik Savio

 Slaví se: 6. května

Žil v letech: 1842–1857
Svatořečen: 1954
Patron: mládež a její skupiny, nevinně obžalovaní

Během velmi prostého života Dominik dovršil v několika málo letech cestu svatosti, skutečně vrcholné dílo Ducha svatého a zároveň plod výchovné metody sv. Jana Boska.

Narodil se 2. dubna 1842 v San Giovanni di Riva, blízko Chieri v Itálii, v chudé rodině, která však byla bohatá vírou. Jeho dětství bylo silně poznamenáno událostí prvního svatého přijímání, ke kterému s horlivostí přistoupil v sedmi letech, a neustálou snahou dobře plnit své povinnosti. V den prvního sv. přijímání si napsal do svého deníčku: „Mými nejlepšími přáteli budou Ježíš a Maria. Chtěl bych pomáhat jiným, aby se vyvarovali skutků, které by je odváděly od Boha.“

Ve dvanácti letech došlo k rozhodující události: setkává se s Donem Boskem a je jím přijat na Valdocco ke studiu. Don Bosco na to vzpomíná: „Bylo krásné ráno. Najednou vidím přicházet mladíka se svým otcem. Jdou ke mně, aby se mnou promluvili. Chlapec se usmíval a choval se uctivě. „Kdo jsi a odkud pocházíš?“ Dominik Savio odpověděl: „Jsem ten, o kterém vám říkal don Cagliero, můj učitel, a přicházím z Mondonia.“ Hned jsme si začali plně důvěřovat. Poznal jsem, že tento chlapec má duši zcela podle ducha Páně a byl jsem nemálo udiven… Po trochu delším zkoumání, dřív, než jsem si zavolal otce, mi řekl tato slova: „Jaké je tedy vaše mínění? Odvedete mě studovat do Turína?“ Don Bosco odpověděl: „Zdá se mi, že jsi dobrou látkou.“ „K čemu může tato látka sloužit?“ „K tomu, abychom ušili hezký oděv, který bychom darovali našemu Pánu.“ „Já jsem tedy látkou, vy buďte krejčím. Vezměte mě s sebou a ušijte z té látky hezký oděv pro našeho Pána.“

Když byl Dominik přijat na Valdocco, hned si všiml velkého nápisu, který byl připevněný na zdi. Bylo to pět tajemných slov: Da mihi animas, coetera tolle. „Dej mi duše a ostatní si vezmi.“ Byla to slova, kterými se don Bosco řídil, vzal si je jako motto, když se stal knězem. Když to Dominik pochopil – vypráví Don Bosco – na okamžik se zamyslel. Pak řekl: „Pochopil jsem to. Zde se nehledají peníze. Tady se hledají duše pro Pána. Doufám, že i moje duše bude pro Pána.“ Osloven Don Boskovým ideálem Da mihi animas, chtěl zachránit duše všech, založil Společnost Neposkvrněné, ze které vzešli významní pomocníci Dona Boska. Don Bosco se mu stal otcem a bezpečným vůdcem. Dominik tak objevil obzory života prožívaného jako Boží dítě, v přátelství s Kristem a Pannou Marií, a vrhl se do dobrodružství svatosti, kterou pochopil jako úplné darování se Bohu z lásky. Modlil se, pilně studoval, byl velmi oblíben.

24. června 1855 se slaví v oratoři jmeniny Dona Boska. Don Bosco s úsměvem řekl svým chlapcům: „Zítra mi chcete připravit slavnost a já vám za to děkuji. Chtěl bych vám dát dárek, darovat vám to, co si nejvíc přejete. Proto ať si každý vezme lístek a napíše na něho dárek, který si přeje. Nejsem bohatý, ale pokud ode mne nebudete žádat královský palác, udělám všechno, abych vám vyhověl.“ Na lístku Dominika Savia bylo pět slov: „Pomozte mi stát se svatým.“ Don Bosco vzal prosby vážně, zvláště Dominikovu. Zavolal ho a řekl mu: „Když tvoje maminka peče dort, používá recept, kde je psáno kolik čeho je třeba dát: kolik cukru, mouky, vajec, kvasu… Abychom se stali svatými, je také třeba znát recept, a to je dárek, který ti chci darovat. Obsahuje tři prvky, které je třeba smíchat. První: Veselost. Pánu se nelíbí nic, co tě zneklidňuje a bere ti pokoj. Odstraň to. Druhý: Tvoje povinnosti při studiu a v modlitbě. Buď pozorný ve škole, snaž se studovat, modli se, když jsi k tomu vyzván. Třetí: Konej dobro pro druhé. Pomoz svým spolužákům, když něco potřebují, i když tě to něco stojí, nějakou námahu, obtíže. To je celý recept na svatost.“ Dominik se nad tím zamyslel. Zdálo se mu, že první dvě věci má. V konání dobra pro druhé mohl pracovat víc. Přemýšlel a objevil to. Od té doby se o to snažil.

V patnácti letech vážně onemocněl a vrátil se domů do Montonia, kde 9. března 1857 vyrovnaně zemřel, šťasten, že se jde setkat s Pánem. Pius XII. ho prohlásil za svatého 12. června 1954.