Požehnané vánoce

Požehnané vánoce

Lid, který chodil ve tmě, uvidí veliké světlo, …syn je nám dán.“ Iz 9,1-5

Radost z narozeného Ježíše, který je světlem v našich temnotách

přejí

sestry salesiánky

Sr. Jana Svobodová

Víkend pro středoškolačky nazvaný “TANCEM K BOHU”

Víkend pro středoškolačky nazvaný “TANCEM K BOHU”

Tak konečně se toto setkání uskutečnilo a hned v neděli jsme se při závěrečném obědě  shodly na tom, že by bylo super, kdyby se tato akce mohla opakovat a to co nejdřív! Protože to stálo za to!

Už podle názvu může každý jistě poznat, že během tohoto víkendu šlo o setkání s Bohem skrze pohyb, rytmus a společenství při tanci. A opravdu – na setkání přijely samé otevřené a radostné dívky, které těšilo tancovat (židovské tance), ale také povídat si a sdílet se, modlit se a nebo tvořit vánoční dárky. I hry, které pro ně byly připravené, je viditelně bavily. S velkým nadšením např. obdivovaly i našich 5 pět slepic. Prostě tato šestice děvčat dělala s chutí snad úplně všechno! Spolusestra Evča velice dobře vybrala židovské tance a pěkně je nás učila krok po krůčku. Já jsem se snažila zase starat o zázemí a taky trochu o tvoření.

Už teď zveme  další zájemkyně, protože nadšení nám nechybí, dům v Hradci je veliký a hlavně:  víme, že o to někdo stojí! Tak teď už jen vymyslet další termín.

Podívejte se na fotky.

Roráty v Karlíně

Roráty v Karlíně

Jako již tradičně se v kapli sv. Karla boromejského (Vítkova 12) konají jednou týdně během adventní doby roráty.

Letos budou vždy v 6.30, a to v tyto dny:

ve středu 5. 12.

v pondělí 10. 12.

ve středu 19. 12.  

Srdečně vás zveme.