Sv. Marie Dominika Mazzarellová

Spoluzakladatelka Dcer Panny Marie Pomocnice

Marie Dominika Mazzarello

Slaví se: 13. května

Žila v letech: 1837–1881

Svatořečena: 1951

Narodila se 9. 5. 1837 v městečku Mornese v severní Itálii jako nejstarší dcera v rodině, která se živila převážně prací na pronajatých vinicích. Mazzarellovi byli poměrně chudí, museli se namáhat, aby se uživili, ale bídou netrpěli. Marie Dominika byla velmi fyzicky zdatná a pomáhala tatínkovi v práci na vinicích tak energicky, že ostatní spolupracující muži se jí cítili zahanbeni. Byla inteligentní, ale do školy nechodila – od otce se naučila pouze číst. V roce 1847 přišel do Mornese kněz don Pestarino, který se později stane salesiánem, v němž Marie Dominika získala náročného duchovního otce. Ten založil Družinu Panny Marie Neposkvrněné, jejíž členky se zavazovaly časnými sliby čistoty a věnovaly se pomoci nemocným, matkám, výchově dětí a výuce náboženství. Do Družiny vstoupila i Marie Dominika a stala se její horlivou členkou.

Valponasca

Ve 23 letech těžce onemocněla tyfem při ošetřování svých příbuzných. Ačkoli už téměř nebyla naděje, Marie Dominika se uzdravila. Tělesná síla k práci na vinici se jí už však nevrátila. Marie Dominika se intenzivně ptala Boha, co má dělat, co On po ní chce. A Pán jí postupně svůj plán dal poznat. Napřed se s přítelkyní Petronillou učily šít, pak založily šicí dílnu, kde učily této dovednosti děvčata, přičemž bylo jejich cílem výchovně na dívky působit.

panorama Mornese

Když v roce 1864 přijel do Mornese Don Bosco, oba vnímali společné rysy své výchovné činnosti. Na Dona Boska v tu dobu naléhali mnozí, aby založil také nějakou kongregaci pro výchovu děvčat. Proto postupně vedl Marii Dominiku i její spolupracovnice, až 5. 8. 1872 Marie Dominika s několika dalšími mladými ženami složily do rukou Dona Boska své první řeholní sliby.

náš první dům

Nová kongregace se začala věnovat výchově a vzdělání dívek. Sestry otevřely v Mornese školu, kde se spolu s děvčaty učila i Marie Dominika. Její životní moudrost a pozornost k Duchu svatému byla však tak veliká, že mohla být představenou a dobře řídit sestry i v dalších domech, které byly brzy založeny. Za života Marie Dominiky se kongregace rozšířila do Francie a sestry se vydaly i na misie do Argentiny a Uruguaye. Marie Dominika zemřela 14. 5.1881.