Duchovní obnova pro mladé

Duchovní obnova pro mladé

První postní víkend se přes dvacet mladých lidí zúčastnilo postní duchovní obnovy v Praze –Karlíně, kterou pořádaly sestry salesiánky a kázal Petr Vaculík, provinciál SDB. Páteční podvečer byl věnován modlitbě křížové cesty s vyráběním křížů. Celá obnova se konala v tichu a rozjímání nad Božím slovem. To uvedlo mladé do tajemství smlouvy Boha s jeho lidem, která začíná od stvoření světa a prochází celým Starým Zákonem až k vrcholu Ježíšovy smlouvy s člověkem, která vrcholí ve velikonočních událostech.

 

Nechyběl čas pro osobní i společnou modlitbu, svátost smíření i rozhovory se sestrami. Nedělní dopoledne bylo věnováno smyslu a podstatě postní doby, která je završena obnovou našeho křtu.

Podívejte se na další fotografie.

 

Setkání juniorek na Slovensku

Setkání juniorek na Slovensku

Setkání juniorek se konaly o víkendu 9.-11.2.2018, tentokrát hned za hranicemi ČR, v Bratislavě, aby to měly „západočešky“ i „východňárky“ skoro na půli cesty. Ze Slovenské provincie se účastnilo všech 14 sester juniorek (sester s časnými sliby) a z Českolitevské Inspektorie pouze jedna, neboť druhá to jistila z postele. Téma poslušnost přednášela sr. Monika Skalová, budoucí provinciálka slovenských salesiánek. Česká sestra Míša Pitterová přednášela kanonické aspekty slibů. Setkání se účastnila i Českolitevská Inspektorka sr. Jana Svobodová a dokonce nás na chvíli navštívila se svou magistrou i naše novicka Verča Beránková. Kromě hutných a poučných přednášek bylo na programu sdílení, modlitby, mše svatá, různé společné chvíle zábavy. Kdo chtěl, stihl i film Wonder a také jsme na dálku sledovaly ZOH. Setkání se neslo v duchu velké radosti ze setkání a často i nočního bdění (většinou ne na modlitbách J). Děkujeme slovenským sestrám za vstřícnost pořádat některá setkání společně s námi a těšíme na další.
Podívejte se na pár fotek ze setkání.

Jana Marková

Setkání ředitelek a ekonomek komunit

Setkání ředitelek a ekonomek komunit

O prvním únorovém víkendu proběhlo setkání ředitelek komunit a ekonomek, které začalo poprvé v historii půldenním společným setkáním a diskuzí nad důležitými tématy života inspektorie a komunit.
Poté ředitelky komunit odjely na Lipiny, kde pokračovaly své setkání rozvahou nad personální situací komunit. Provinciál SDB Petr Vaculík, který se části setkání také zúčastnil, přinesl podněty k zamýšlení se nad salesiánskou modlitbou.

Všechny své plány, starosti i radosti mohly vkládat do slavení mše svaté a společné modlitby.
Ekonomky komunit pokračovaly svým setkání v Praze Kobylisích dialogem nad praktickými tématy ze života komunit a zakončily jej krás

ným výletem do okolí Prahy.

Podívejte se na fotky.