Praha – Kobylisy

Inspektoriální komunita. Sestry pracují především pro inspektorii, dále úzce spolupracují se salesiány v Salesiánském středisku mládeže.

Adresa: Přemyšlenská 6, Praha 8 – Kobylisy, 182 00, tel: 286 001 031, e-mail: praha.kobylisy@fma.cz

Sestry v komunitě:

Korousová Zdeňka
Marie Machová (aspirantka)
Hořínková Anna
Zdena Švédová
Hanáková Markéta
Křenková Helena (ředitelka komunity)

 

 

V inspektoriálním domě žije též sestra inspektorka Jana Svobodová, která nepatří během své služby do žádné z našich komunit.

 

 

Do inspektoriální komunity patří též sestry, které nepatří do žádné komunity, ale žijí z nejrůznějších důvodů mimo naše komunity. Jsou to Chudíková Magdaléna, Kotásková Helena, Sachová Janina.