Praha – Kobylisy

Inspektoriální komunita. Sestry pracují především pro inspektorii, dále úzce spolupracují se salesiány v Salesiánském středisku mládeže.

Adresa: Přemyšlenská 6, Praha 8 – Kobylisy, 182 00, tel: 286 001 031, e-mail: praha.kobylisy@fma.cz

Sestry v komunitě:

Gennertová Hana
Korousová Zdeňka – ředitelka komunity
Rybecká Ludmila
Hořínková Anna

V inspektoriálním domě žije též sestra inspektorka Zdeňka Švédová, která nepatří během své služby do žádné z našich komunit.

Do inspektoriální komunity patří též sestry, které nepatří do žádné komunity, ale žijí z různých důvodů mimo naše komunity. Jsou to Němcová Ludmila, Kotásková Helena, Sachová Janina, Plevová Jana, Čermáková Milena.