Litva – Kaišadorys

Sestry pracují v Katechetickém centrum, ve farnosti, v diecézi.

Adresa: Birutės g. 9, LT-56124 Kaišiadorys, Lietuva, tel. 00370 34 65 40 73, e-mail: fmakaisiadorys@gmail.com

Sestry v komunitě

Bučinskaité Dalé

Jagminaité Jurgita

Gurskaité Jolanta – ředitelka komunity