Listopad v Salesiánském domě mladých

Listopad v Salesiánském domě mladých
V listopadu obyvatelky domu přivítaly návštěvu z Japonska – sestru Assuntu, která se zúčastnila některých  setkání. Oslavily listopadové narozeniny, na které Anežka s Káťou napekly výborné sušenky. Pokračovaly v misijním tvoření: drátovaní, výroba knížeček, přáníček a ručních mýdel. Duchovní život mohly prohloubit při setkání a sdílení Božího Slova a na večeru chval. Protože se blíží advent, začaly pilně nacvičovat rorátní zpěvy a vyrobily si adventní věnce.
Více zde: https://www.sdmhk.cz/news/listopad/

Vizitace v Karlíně

Vizitace v Karlíně

Sestra Assunta pokračuje ve svých návštěvách, a tak doputovala až do poslední komunity, tj. do Prahy Karlína. Zde navštívila všechna naše díla: školu, školu i domov mládeže.  Hovořila se všemi sestrami, setkala se s dětmi, studentky a studentkami ze školy i s holkami z intru. 

Teď náš ještě čeká ukončení viztiace, které proběhne v sobotu 30. listopadu v Karlíně.

Vizitace v Plzni

Vizitace v Plzni

Již měsíc probíhá v českých a litevských komunitách (v rámci Inspekrotie CEL) návštěva sestry Sumiko Inoue Marie Assunty, vizitátorky generální představené. V půlce listopadu se zastavila v komunitě v Plzni.

Sestra Assunta zde strávila celý pracovní týden, hovořila s každou sestrou, viděla pozoruhodnosti Plzně, navštívila Salesiánské středisko v Lobzích, mluvila s naším panem biskupem Tomášem Holubem i s jeho generálním vikářem, poznala naše středisko (SHM Klub Plzeň, z.s.) a některé návštěvníky, byla se podívat na církevní ZŠ, kde pracuje  sestra Maki, navštívila pár studentek, které letos u nás bydlí v  rámci programu “Pod jednou střechou”… Objevily jsme u ní nadšení pro keramiku, vyrobila si i malou pozornost. Večerními slůvky nás povzbuzovala a celkově přinášela radost svým úsměvem, ale i podněty k modlitbě, když vyprávěla o zemích, kde se lidem nedaří tak dobře, jako nám. Jeden večer se setkala s lidmi z pastoračního centra, kteří měli všetečné dotazy. V komunitě jsme si mohly procvičit italštinu, která se stala naším dorozumívacím jazykem. Sestru Assuntu jsme na závěr vybavily malými dárky z Plzně a vyslaly na vizitaci další komunity, tentokrát do Brna.

Vizitace sr. Assunty

Vizitace sr. Assunty

Během měsíce listopadu naši česko-litevskou provincii vizituje sr. Assunta z Generální rady FMA, která pochází z Japonska. Sr. Assunta navštěvuje postupně všechny komunity sester, má možnost se setkat s některými biskupy, se salesiány i s mladými v místech, kde žijeme a pracujeme.

Juniorky v Poličanech

Juniorky v Poličanech

O prvním listopadovém víkendu se vydaly dvě české juniorky (sestry s časnými sliby) Verča a Jana spolu s provinciálkou Jančou na první společný víkend tohoto roku k sestrám trapistkám do Poličan. Obklopilo nás ticho, pohostinství a modlitba sester, krásná příroda, v níž jsme mohly vzájemně sdílet svůj život, naslouchat si a modlit se. Tentokrát jsme se zaměřily na to, jak naše slabosti, selhání a hříchy může Pán používat, když je prožíváme ve světle Velikonočního tajemství. Měly jsme před očima Ježíše, sv. Petra a jeho zapření, sv. Pavla a osten, jehož ho Pán nezbavil ani poté, co ho o to třikrát prosil a nakonec naši spoluzakladatelku, Marii Dominiku Mazzarellovou. Náš Institut byl totiž založen ve chvíli, kdy ztratila sílu a hledala, jak sloužit Pánu a co dělat se svým podlomeným zdravím po tyfu… V neděli jsme se také mohly na chvíli setkat se sestrou trapistkou Alžbětou, která byla v aspirantátu u salesiánek. Čas uběhl jako voda a teď už opět každá ve své komunitě můžeme vnášet do života, co jsme o víkendu načerpaly. 

Jak se žilo v říjnu v Hradci?

Jak se žilo v říjnu v Hradci?

V říjnu si sestry i studentky Salesiánského domova mladých užily Den zvířat na SOŠ veterinární, upekly dort na oslavu 18. narozenin a uspořádaly seznamovací večer celého domu, kde se pokoušely o druhých něco dozvědět a zapamatovat si alespoň některá jména.

Povedený byl i odpolední program pro děti a vzhledem k tomu, že říjen je tradičně misijním měsícem, pustily se v SDM i do pečení dobrot na misijní koláč a pokračovaly s vyráběním různých drobností na misijní jarmark.