Pizza v Hradci

Pizza v Hradci

Tradiční donboskovskou pizzou pokračovaly i v měsíci únoru oslavy dona Boska v Salesiánském domově mladých. Studentky VŠ se vrátily ze zkouškového období a tak dům opět ožil. Proběhly také večery chval, které ubytované připravily na postní dobu.

Školka na škole v přírodě

Školka na škole v přírodě

V pátek 14.2. se děti vrátily ze školy v přírodě. Během osmi dnů zažily spoustu zážitků, počasím počínaje. Navštívily ovčí farmu, kde si vyrobily vlastní ovečku, při výletech prozkoumaly blízké i široké okolí krásné přírody. Díky sněhu si užily i zimních radovánek jako je koulování, bobování, stavění sněhuláků. Během celého pobytu vládla spokojená a radostná nálada.

Více na www.cmslaura.cz

Pastorační plodnost a princip dvojího naslouchání

Pastorační plodnost a princip dvojího naslouchání

V pátek 14. 2. se v Praze v Karlíně u sester salesiánek uskutečnila podvečerní beseda s P. Josefem Prokešem, farářem z Vodňan. Beseda se nesla v dynamickém duchu sdílení podnětů a hledání nových cest a pastorace v dnešní době. Byla povzbuzením k hledání Boží novosti uprostřed krize. Jen na ochutnávku přinášíme čtyři možné pastorační přístupy, inspirované papežem Františkem, které P. Josef protáhl do konkrétních situací dnešní pastorace: 1. čas je důležitější než prostor 2. realita je víc než idea, 3. jednota je víc než konflikt. 4. společenství je víc než pouhý součet jednotlivých členů. Tyto principy můžeme uskutečňovat ve všech našich malých i velkých pastoračních rozhodutích.

Postní duchovní obnova pro mladé

Postní duchovní obnova pro mladé

Pouč mě Hospodine o své cestě, abych kráčel v tvé pravdě…

Zveme všechny mladé (od 19 do 35 let) o prvním postním víkendu (28.2.-1.3.) na duchovní obnovu do Prahy – Karlína (Dům sester salesiánek, Vítkova 12). Bude čas zamyslet se nad životem, nad texty Písma v době postní, modlit se soukromě i společně, zažít ticho, možnost slavit sv. smíření, mši svatou i se sdílet.

Začátek pátek 19 hodin, konec neděle 13 hodin.

S sebou spacák, Bibli, přezůvky a 300 Kč jako příspěvek.

Vedou salesiáni a salesiánky.

Přihlášky do neděle 23.2.2020 na mail: eva.listukinova@fma.cz nebo přes přihlašovací formulář: 

Těšíme se na vás!

Ekonomická síla aneb setkání ekonomek

Ekonomická síla aneb setkání ekonomek

O víkendu 7.-9.2. bylo v některých komunitách téměř vylidněno. Nejen, že chyběly ředitelky, které byly na setkání na Lipinách. Chyběly též ekonomky všech pěti komunit, které se setkaly v Praze Kobylisích s inspektoriální ekonomkou Zdeňkou Švédovou.

Uvádíme popis jedné ze zúčastněných ekonomek:

“Setkaly jsme se již v pátek, ale to se ještě nepracovalo. Pracovat jsme začaly až v sobotu, kdy jsme se zabývaly různými ekonomickými záležitostmi a společně se snažily nastavit dokumenty o ekonomice tak, abychom jim rozuměly jak my, tak ty, které přijdou po nás. Neděle už byla zcela odpočinková. Výlet ze Srbska do Srbska jsme zakončily obědem v restauraci u Berounky (vřele doporučujeme).”   

Setkání ředitelek komunit

Setkání ředitelek komunit

O víkendu 7.-9.února se na krásné chalupě na Lipinách (u Tožic) setkala Inspektorka Jana Svobodová s ředitelkami pěti českých komunit FMA.

Páteční odpoledne jsme využily ke společnému povídáním, sdílení, modlitbě.

Sobotu jsme trávily se sestrou Dominikou Konečnou OSF, psycholožkou, která nám povídala o umění utvářet společenství a pomáhala nám orientovat se ve zpětné vazbě. Její impulz byl velmi poučný i praktický. Někdy jsme se ze srdce zasmály. V mysli mi zůstala velmi silně věta papeže Františka: „Každý řeholník potřebuje doprovázení“. Doprovázení tedy není jen otázkou počáteční formace. Je třeba hledat formy, jak sestry přirozeně doprovázet, aby nikdo, kdo putuje, nebyl sám.

V sobotu večer přijel provinciál Petr Vaculík SDB, aby s námi slavil mši svatou. Následující den se podělil o několik postřehů na téma: „Lidské a duchovní dovednosti ředitelky komunity a jak v nich růst“. Otci Petrovi jsme také poděkovaly za jeho dlouholetou službu bratrského doprovázení našeho společenství a ujistily ho, že na něho budeme myslet i nadále v modlitbě.

Setkání bylo velmi příjemné a věřím, že se jeho přínos projeví i v našich komunitách.

Jak jsme slavily “Den zasvěcených osob”

Jak jsme slavily “Den zasvěcených osob”

2.2. je den, který je z iniciativy papeže Jana Pavla II. vyhlášen Dnem zasvěcených osob. Obvykle se kolem svátku Uvedení Páně do chrámu (jež připadá na 2.2) schází řeholníci, řeholnice a další zasvěcené osoby ve své diecézi kolem svého biskupa, aby se navzájem povzbudili a děkovali za své povolání.

Letos se naše komunity (nebo zástupkyně komunit) účastnily setkání ve všech diecézích, kde se nacházíme – tudíž v Brně, Praze, Plzni i Hradci Králové.

V Brně vše vypuklo v katedrále v 9:30, kde si sestry vyslechly přednášku P. Petra Šikuly, poté následovala mše svatá s biskupem Vojtěchem Cikrlem a občerstvení na biskupství. Přinášíme pár myšlenek z přednášky P. Petra:

  • Ten, kdo žije s Bohem, má budoucnost vždycky dobrou
  • Musíme rozlišit naději a přání! Naděje – pokud by měla být jen splnění našich přání – nás může zklamat. Pravá naděje dává pokoj. Je založena na víře a přináší radost a odvahu zachránit svět.
  • Jak jednáme, mluvíme? Je z našich slov cítit naděje nebo strach, beznaděj?!

Podobně to vypadalo i v Plzni, jen s malou obměnou: tam v 9:30 začala mše svatá s biskupem Tomášem Holubem, po ní následovala přednáška Doma Samuela, opata trapistů v Novém Dvoře a poté přišlo i na občerstvení.

Při mši svaté zasvěcení (sestry FMA na fotkách) odevzdali do rukou biskupa Tomáše rozžatou svíci na znamení světla, které chtějí vnášet do světa.

       

Oslavy Dona Boska, 40 let FMA a 30 let slibů spolupracovníků v Hradci Králové

Oslavy Dona Boska, 40 let FMA a 30 let slibů spolupracovníků v Hradci Králové

V úterý 28. 1. 2020 proběhla trochu s předstihem oslava Dona Boska u sester v Hradci Králové. Spolu s místní salesiánskou rodinou jsme měli možnost zahájit tuto slavnost mší svatou, kterou celebroval P. Václav Čunek, SDB. V promluvě zdůraznil otevřenost Dona Boska novým výzvám a nutnost nezůstat ustrnutí ve svých zvyklostech. Po mši svaté následovalo přátelské posezení, a protože v tomto roce slavíme 40 let přítomnosti FMA v České republice, shlédli jsme power point o historii FMA, poděkovali Bohu zpěvem písně a užili si překvapení v podobě dvou krásných dortů, které připravili jak naši přátelé spolupracovníci, tak i jedna z našich studentek. Svíčky sfoukly sestry Nika a Maru, které patří mezi první sestry salesiánky v ČR. Chcete-li prožít trochu sváteční atmosféry, podívejte se na fotky.