Byly jsme na diecézku v Plzni

Byly jsme na diecézku v Plzni

V minulém příspěvku jsme vás informovali o diecézku v Hradci Králové. Měly jsme taky zástupkyni na diecézním setkání mládeže v Plzni. Je jí sestra Majka Tkadlecová, která se s námi podělí o to, jak to probíhalo v naší nejzápadnější diecézi.

“Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Tomášem proběhlo 22. – 23. března 2024 v prostorách gymnázia na Mikulášském náměstí. Motto znělo: „Ti, kdo doufají v Pána, poběží a neunaví se.“ (Iz 40, 31). Počet byl komornější (kolem padesátky účastníků), ale o to rodinnější atmosféra.

            Zájemci mohli dorazit už v pátek večer a po večeři jsme vyšli do parku před budovou a zahráli jsme si hru Boj o poklad – pravidla nám umožnila (doslova vyžadovala) seznámení se se spoluhráči. Po hře jsme se pak ještě sešli na večerní modlitbu chval. Potom už následoval volný večer na popovídání či hry.

 V sobotu ráno poté, co dorazili další účastníci, jsme putovali do katedrály sv. Bartoloměje, kde jsme měli možnost dobře si prostory prohlédnout – od podlahy až ke stropu. Při návštěvě kůru nás překvapil svou přítomností biskup Tomáš, se kterým jsme po návratu na gymnázium slavili mši sv. Po obědě následovala promluva o synodě (jak jinak v naší diecézi 🙂 ). Promlouvali k nám oba synodní koordinátoři Jana Černá a Jindřich Fencl a přidali se k nim i Jana s Terkou, které jsou delegátkami synody za mládež (všichni čtyři a vlastně i biskup za námi dorazili z Litic, kde paralelně probíhalo 1. informační a formační setkání delegátů diecézní synody).

Zbytek odpoledne jsme prožili rozdělení ve skupinkách – nejdříve diskuzních – odpovídali jsme na otázku synody: Které z aktivit, postojů nebo i jiných gest a příležitostí napomáhají podle naší zkušenosti k tomu, že se lidé kolem nás začnou zajímat o víru  a otevírat se osobnímu setkání s Kristem? – a pak workshopových (každý si vybral workshop podle svého gusta – volejbal, cestopis, první pomoc, pantomina a improvizace, povídání o řádu i neřádu, tvoření). A v 17:30 hod. jsme se ještě naposledy sešli a pan biskup nás po požehnání vyslal do světa.”

Byly jsme na diecézku v Hradci

Byly jsme na diecézku v Hradci

Diecézní setkání mládeže mají letos v každé diecézi různé termíny. Brněnská diecéze se těší na setkání se svým biskupem až v květnu. Pražská mládež se s biskupem setkala již v listopadu. A Hradecká se setkala jak v listopadu, tak teď v březnu… Povzbuzení ve víře není totiž nikdy dost. Tématem bylo: “Vyprávěli, co viděli na cestě” a sestra Věrka Gajdůšková nám povypráví, co viděla na vlastní oči na setkání 🙂

“Diecézní setkání mládeže se v sobotu 21. března neslo v duchu vyprávění, sdílení a naslouchání našich životních příběhů. Souvisí to s tématem synody, které tu v hradecké diecézi vzal za své P. Prokop Brož. Vytvořil zde speciální “sekci”- synod mládeže- a tak se od jara zkoušíme v některých společenstvích setkávat nad tématy prolínající se našimi životy a naši reflexi sepsat pro tým hlavního iniciátora – papeže Františka. Na pódiu tedy měli hlavní slovo mladí lidé, kteří vedou společenství a se synodálním setkáním mají zajímavé zkušenosti.
Odpoledne byla možnost pestrého výběru přednášek, sportovních a tvůrčích workshopů nebo jen tak posedět v kavárně s palačinkou od s. Grazie a zahrát si deskovky. Mnozí mladí také využili čas pro adoraci a sv. smíření. Nakonec se nás všech cca 500 účastníků sešlo v katedrále sv. Ducha na závěrečnou mši svatou s biskupem Janem Vokálem.
Diecézního setkání v Hradci jsem se účastnila podruhé, tentokráte s nově vzniklým spolčem, které funguje přesně od minulého (podzimního) setkání. Máme z něj, spolu s P. Filipem Duškem, vikariátním kaplanem pro mládež, velkou radost a doufáme, že bude i nadále místem setkání, vyprávění, modlitby, naslouchání i akčních a lehce bláznivých her, které k mladým prostě patří 🙂 ”
Děkujeme sestře Věrce za zprávy v přímém přenosu a jen dodáme, že další sestry Hradecké komunity se připojily na mši svatou, aby se s mladými a za mladé modlily.   

 

Setkání bývalých žákyň DKSŠ Karlín

Setkání bývalých žákyň DKSŠ Karlín

Církevní střední škola Jana Boska v Karlíně je již několik let transformována. Žáci na ní mohou studovat dva tříleté učňovské obory – ošetřovatel a pečovatel. 

Dříve se však škola jmenovala Dvouletá katolická střední škola a prošlo jí opravdu mnoho (převážně) studentek. Některé bydlely i na místním internátě a zažily zde důležité roky dospívání. Navázaly přátelství, jezdily na různé výjezdy, mnoho z nich zde také přijalo víru.

Setkání, které se uskutečnilo na Květnou neděli v Karlíně, mělo právě za cíl se znovu potkat, zavzpomínat, popovídat o životě a také nabídnout před Velikonocemi možnost svátosti smíření a protože byla neděle, i mši svatou. 

Celý den se nesl v duchu radosti ze setkání, vyšly jsme na Vítkov trochu prohlédnout Prahu z výšky, na oběd jsme si daly výborné grilované maso, někteří přijaly odpuštění ve svátosti smíření. Mši pro nás sloužil salesián Jarda Fogl a do pašijí, čtených na role, jsme se zapojili všichni. Následovalo spálení hříchů jako symbol nového začátku a pak jsme slavili zmrzlinou. 

Fotky zde.

 

 

Oslava svatého Josefa

Oslava svatého Josefa

Svatý Josef je jeden z velkých patronů našeho Institutu. Slavíme ho tedy velkolepě, také díky tomu, že jedna naše pražská komunita (Kobylisy) ho má za svého patrona. Tato komunita vždy na svého ochránce zve druhou pražskou komunitu (Karlín) na návštěvu. My jsme poprosili sestru Vlastu Frkalovou z Karlínské komunity, aby nám napsala pár řádků.

“V pondělí 18.3.2024 se v domě  sester FMA v Praze – Kobylisích , který má za patrona sv. Josefa, sešly dvě komunity – Karlínská a domácí. Společně jsme oslavily svého nebeského patrona nejprve modlitbou večerních chval v domácí kapli a pak u prostřeného stolu sdílely denní starosti, události a zprávy o dalších sestrách. Bylo to milé rodinné posezení, které nás zase více sblížilo.”

Sederová večeře v předstihu

Sederová večeře v předstihu
Sestry salesiánky v Praze – Karlíně začaly intenzivněji spolupracovat s komunitou Comunione a Liberazione, která má od nového školního roku na starost místní farnost. Sestra Vlasta Frkalová rozjíždí setkání seniorů a sestra Eva Liškutinová se účastní různých aktivit pro děti a rodiny. Jendou z nich byla i Sederová večeře, která se konala v sobotu 16.3. Teď už dáme slovo sestře Evě, aby nám víc přiblížila, jak to všechno probíhalo: “V sobotu 16.3. se sešlo několik rodin z farnosti Praha – Karlín a Praha – Vysočany (Na Balkáně) s O. Markem Mikuláštíkem, s O. Marco Basile a s katechetkami, aby  spolu připravili a prožili Sederovu večeři. Akce probíhala v budově školy sester salesiánek v Karlíně. Děti i dospělí nejprve připravovali různá jídla, která k této večeři jsou potřeba a která mají svou symboliku: macesy – nekvašené chleby, které jedli Židé při útěku z Egypta, charosed – sladká směs jablek a ořechů symbolizující maltu používanou v egyptském otroctví, karpas – kořenová zelenina připomínající zotročení, maror – hořké byliny jako symbol těžkostí egyptského otroctví, majim – slaná voda představující slzy a rozdělené Rákosové moře, bejca – vejce uvařené natvrdo symbolizující zničený chrám, pečené kuře představující pesachového beránka. Pro 24 účastníků jsme upekli kolem 70 macesů.  Se staženými roletami jsme začali večeřet jako po západu slunce. Svíčky osvětlovaly prostor a prostřený stůl na podlaze. O. Marek jako předsedající doprovázel krok za krokem průběh večeře s modlitbou nebo dá se říci modlitbu s večeří. Během večeře  děti hledaly schovaný maces. Našly ho a za odměnu si ho mohly namazat Nutellou. Zazpívali jsme několik písní. Jedna z nich byla hebrejská, Hevenu šalom aleichem (Přejeme vám pokoj), na kterou jsme na závěr večeře tančili v kruhu. A proč jsme slavili Sederovu večeři? Abychom si připomněli velké věci, které Bůh konal a stále koná. Dále, že i Pán Ježíš ji slavil a při Poslední večeři  proměnil chléb ve své Tělo a víno ve svou Krev. Po dobré večeři i úklidu jsme se s radostí a vděčností  rozešli do svých domovů.”
 

Setkání ŘEZ

Setkání ŘEZ

Každoroční setkání s tímto podivným názvem ŘEZ (setkání ředitelek komunit, ekonomek komunit, zodpovědných za díla a dalších sester v přímé pastoraci) se letos konalo druhý víkend v březnu (8.-10.3.) v Praze Karlíně. 

V pátek večer jsme prožily sdílení, čím každá z nás žije a jaké Boží slovo ji oslovuje. Sobotu jsme začali mší svatou, kterou pro nás sloužil salesián Vojta Sivek. Dopoledne mezi nás přišli naši spolupracovníci, dvě zaměstnankyně byly z díla v Praze – Karlíně, čtyři ze salesiánského střediska v Praze – Kobylisích a jedna ze ZŠ na Lyčkově náměstí v Karlíně, kde učí naše sestra Lenka Vaculová. Společně jsme přemýšleli nad tím, co je to salesiánské charisma, kdo je jeho nositelem, jaký je přínos spolupracovníků – laiků a jaký přínos nás, zasvěcených. Jak se navzájem ovlivňujeme, doplňujeme, co od sebe očekáváme. Nechali jsme promluvit paní ředitelku Církevní mateřské školy Laura Moniku Mackovou: “Jsem moc ráda za pozvání a za skupinové rozhovory. Zjistit, že charisma může mít každý, je velmi zavazující a zároveň radostné. Spoléhat na to, že co nezvládnu já, zařídí Bůh je osvobozující…” Další, kdo se s námi podělí o dojmy, je Eliška Pavelková ze Salesiánského střediska v Praze – Kobylisích, kde úzce spolupracuje s naší sestrou Hankou Gennertovou. “Líbila se mi možnost o tématu otevřeně diskutovat, sdílet navzájem svoje myšlenky, zkušenosti, obtíže a radosti, se kterými se setkáváme. Přednáška o charismatu a Salesiánském charismatu byla rozšířením obzorů, utříbením myšlenek a příjemné připomenutí, že na každém záleží. V neposlední řadě se mi velmi líbila přátelská a vlídná atmosféra, která provázela celé dopoledne.” Po obědě jsme se s našimi spolupracovníky rozloučili a pokračovali v dalších tématech. Večer jsme strávily “po sekcích” při volné zábavě a sdílení. V neděli setkání pokračovalo a po obědě jsme se začaly rozjíždět do našich komunit. 

Více foto zde.

Alfa pro mládež v Hradci

Alfa pro mládež v Hradci

A máme tu k podělení se s vámi moc pěknou aktivitu. Dáváme do Hradce Králové slovo sestře Janě Svobodové, která nám ji přiblíží: “V postní době u nás v SDM začal další běh Alfy pro mládež, který je také součástí přípravy na biřmování, která zde od podzimu probíhá. Kurz je otevřený všem hledajícím věřícím i nevěřícím a ty, které se připravují na biřmování, pomáhají při vedení skupinek a přípravě pohoštění. Celkem se sešlo kolem 14 účastníků, dokonce i několik mladých mužů, a zatím proběhly velmi zajímavé impulzy a následné diskuze k tématům. Impulzy přinášejí zejména laici z Hradce Králové, muži i ženy, čímž jsou setkání velmi bohatá.”

Děkujeme sestře Janě za sdílení a prosíme všechny o modlitební podporu, aby se účastníci otevřeli Božímu působení v jejich srdcích. A také za ty, kteří kurz připravují, aby se i jejich srdcí dotýkal Pán.