Přejeme požehnané vánoce!

Přejeme požehnané vánoce!

V krátkém videohovoru vám popřejí bratři a jedna naše sestra z různých koutů světa: z Prahy, ale i z Mongolska, Jeruzaléma, Itálie.

Jsme s vámi a držíme vám palce, abyste vše v této nelehké době zvládli!

Vánoce

Vánoce

„Jesle, či žlab jsou podle církevních otců symbolem hříchu…A právě to je místo, kam chce Kristus vstoupit, kde chce být položen: v samém středu našeho hříchu.
A to je pěkný paradox – vždyť nám se zdá, že Boha je zapotřebí hledat ve svatyni. Bůh by měl být tam, kde je svaté místo. Ale on chce být právě v našem hříchu,
a ne ve svatyni! Proč? Protože nás chce spasit.“                 Ryś: Rozjímavý růženec

 

Dovolme Ježíši narodit se o letošních Vánocích v našich jeslích, tam, kde potřebujeme spásu.

                                                                                                                            sestry salesiánky

 

Oslava čtyřicítky

Oslava čtyřicítky

Oslavy byly jednodenní, zato velmi hutné… Skoro celá Inspektorie (litevské sestry a pár českých sester se připojilo pouze duchovně) se sjela v neděli 6.12. dopoledne v Praze Karlíně. Začaly jsme společnou adorací, díkůvzdáním za 40 let a za všechny milosti, které jsme obdržely a za to, jak si nás Pán vedl. Následoval přípitek, knižní dárek každé sestře a krátký zážitek ze slibů, o který se podělila každá z prvních tří sester, jež 6.12.1980 složily své první sliby. Následoval slavností oběd a nesměl chybět ani dort.

Po obědě nastal velký přesun směr Kobylisy, kde ve 14 hodin začínala streamovaná mše svatá. Kromě nás, sester, se jí účastnili také zástupci ostatních složek salesiánské rodiny a liturgii předsedal provinciál salesiánů P. Martin Hobza. Tři první sestry, Marie Zímová, Marie Hušková a Jana Tauchmannová při ní obnovily své sliby. Kdo jste nemohl být přítomen, zde je odkaz na mši a na fotogalerii 1 a fotogalerii 2.

Děkujeme Bohu i všem našim dobrodincům a s důvěrou chceme hledět vstříc dalším rokům.

Setkání ŘEZ v Karlíně

Setkání ŘEZ v Karlíně

Co je to za setkání? Pomyslíte si… Řeže se tam něco?

Ne ne, ŘEZ je zkratka pro setkání ředitelek komunit, ekonomek a zodpovědných za dílo. Když se sjedeme, je to půlka provincie,  snažíme se funkce nekumulovat… Na setkání samozřejmě mohou i jiné než zmiňované sestry.   Koná se jednou za rok už několik let a je velmi užitečné. Letos se konalo na Mikuláše (4.-6.12) a vskutku nám Mikuláš něco dobrého připravil na zub. Kdo z jakýchkoli důvodů nemohl být přítomen prezenčně, připojil se přes meet.

Páteční večer patřil sdílení, neboť covid nás na pár měsíců od sebe odřízl (i když mediální hovory samozřejmě fungovaly). V sobotu jsme dopoledne pracovaly (řešily jsme různé vztahy mezi jednotlivými funkcemi a jejich kompetence) a odpoledne nás navštívil o. Prokop Brož a podělil se s námi o své přemýšlení nad covidovou dobou. Večeře a nedělní dopoledne patřilo jednotlivým sekcím (rozdělily jsme se na čtyři skupiny: ředitelky, ekonomky, zodpovědné za díla a ostatní sestry) a potom jsme se plynule přesunuly do slavení čtyřicítky, ale o tom v dalším článku…

Nový obor v Karlíně!

Nový obor v Karlíně!

Pečovatelské služby tříleté s výučním listem – novinka v Karlíně!

Připravovat se na perspektivní povolání pracovníka sociálních služeb, pečovatele, osobního asistenta nebo i aktivizačního pracovníka budou moci od příštího školního roku studenti Církevní střední školy Jana Boska v Praze 8 – Karlíně. Dosavadní dvouletý obor Pečovatelské služby totiž začne nahrazovat stejně nazvaný, ale tříletý obor, jehož absolventi obdrží i výuční list. Zpráva o schválení nového oboru dorazila do školy z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy právě tento týden. V Praze se jedná o jedinou možnost studovat tento obor pro uchazeče bez speciálních vzdělávacích potřeb. Oproti dosavadnímu dvouletému oboru je výrazně rozšířena praktická příprava, z odborných předmětů přibude např. aktivizace klientů, ale bude se tu učit např. i chemie, biologie nebo základy ekonomiky. K již fungujícímu tříletému oboru Ošetřovatel tím přibude druhý tříletý obor, čímž sestry salesiánky alespoň z formálního hlediska dovršují transformaci školy na odborné učiliště. Samozřejmě, uvést nový obor plně do života je úkol, který má škola ještě před sebou, přejme tedy jí a jejím zaměstnancům hodně Božího požehnání, sil a tvořivosti.