Svátek vděčnosti Inspektorie

Svátek vděčnosti Inspektorie

Jak bývá naším dobrým zvykem, v půlce prázdnin jsme se všechny (skoro) vydaly směr Hradec Králové, abychom prožily pár dní spolu.

V pátek večer 28.7. jsme v modlitbě nešpor děkovaly Pánu za uplynulý rok, za všechny milosti, kterými nás osobně i jako společenství obdařil. Následovalo poděkování naší představené, sestře Zdeňce Švédové. Potom jsme se již přesunuly na místní zahradu, kde byl táborák s bohatě prostřeným stolem. Poté se s námi naše misionářka v Albánii, sestra Miki Kubíčková, podělila o zážitky z její misie.

V sobotu 29.7. jsme se vydaly na pouť do Třebechovic pod Orebem, kde jsme po mši svaté využily přátelství místního pana faráře Zdeňka Nováka (tedy i při mši – sloužil ji on 🙂 ) a na zahradě fary jsme si daly piknik. Jídlo zajistila nedaleká pizzerie. Zpět se jelo auty, nebo i pěšky, využily jsme čas k osobním rozhovorům a k radosti nad tím, že nás Pán povolal do tohoto společenství. Více foto zde.

Plzeňská komunita na Pohádkovém náměstí

Plzeňská komunita na Pohádkovém náměstí
Předposlední červnové odpoledne patřilo plzeňské Náměstí Republiky dětem. Náměstí zaplnily pohádkové postavy a děti se mohly potkat i s Andělem Plzeňáčkem.
Letos se do přípravy odpoledne zapojila i naše komunita sester – tedy její polovina – sestra Majka a sestra Hanka. Samozřejmě s pomocí mládežníků, kteří navštěvují SHM Klub Plzeň u nás ve Skvrňanech. Co o tom píše sestra Majka?
“Na pohádkových stanovištích děti dostaly různé zábavné úkoly. Zajišťovali jsme dvě stanoviště – Dívka na koštěti a Princezna ze mlejna. Děti si u nás mohly vyzkoušet slalom na koštěti, poznávat léčivé byliny, ale také hru na citerku. Postupně  po splnění úkolů vyplňovaly tajenku na kartičce, kterou obdržely na začátku, a za správnou odpověď pak získaly odměnu a k tomu ještě aktivně spolupracovaly při závěrečné divadelní pohádce. Pohádkové náměstí organizuje už desátým rokem komunita Koinonia ve spolupráci s dalšími křesťanskými organizacemi a společenstvími a umožňují tak nenásilnou formou seznámení s křesťanskými hodnotami, které účinkující vyznávají. Do celé akce bylo zapojeno kolem 120 dobrovolníků. Zapotili jsme se nejen díky slunečnému počasí, ale i počtu účastníků – ale stálo to za to! A našim pomocníkům patří velké díky!”
Také my děkujeme sestře Majce za zprávy a přejeme požehnané prožití léta a všech prázdninových aktivit.

Poslední svátek vděčnosti

Poslední svátek vděčnosti

Kdo náš web pravidelně sledoval, jistě mu neuniklo, že ještě nic nevíme o svátku vděčnosti komunity Hradecké. A je to tady. Zprávu o něm nim podává zdejší ředitelka Danka Fučíková:

Svátek vděčnosti v Hradci králové tento rok proběhl jednoduchým a milým způsobem. Vzhledem ke stavebním úpravám v domě a okolí jsme zvolily formu společného prožití posledního červnového večera. Zahájily jsme ho modlitbou nešpor se spontánními díky a chválami a poté jsme se přesunuly k bohatému stolu, kde jsme si navzájem poděkovaly a rozloučily se s Pavlou Mikyskovou, která se na konci prázdnin přestěhuje do Brna. Nechyběla píseň, zábavné předávání dárků a různých pozorností a také vzpomínky na to, co jsme prožily tento rok, i v létech minulých. Za vše patří Bohu i celé komunitě velký dík!”

Děkujeme sestře Dance za zprávy a přejeme požehnaný vstup do prázdnin a všech prázdninových aktivit.