Přijetí do česko-slovenského postulátu

Přijetí do česko-slovenského postulátu

V sobotu 5. 10. v podvečerních hodinách se uskutečnilo v komunitě v Hradci Králové přijetí do postulátu dvou postulantek – za Česko Marie Machové a za Slovensko Nikoly Mihalčinové. Postulantky připravily modlitbu v duchu nešpor a vybraly si Boží Slovo, které je bude provázet na jejich cestě hledání povolání: žalm 139 a podobenství o pravém vinném kmeni z Janovy 15 kapitoly. Postulantky dostaly medailku a poté se přítomné české i slovenské sestry za ně přimlouvaly. Místní komunita připravila bohaté občerstvení a tak nic nechybělo radostnému společnému sdílení.

Poostulát je roční období přípravy na noviciát, kdy pokračuje cesta hledání povolání.