2. postní týden – ESTER

2. postní týden – ESTER

Druhým postním týdnem nás bude provázet židovská dívka jménem Ester. Statečná a pravdivá žena, která se odvahou přimlouvá před králem, na kolenou ho prosí o milost pro svůj národ. Ester nás zve k tomu, abychom se modlili s upřímností a všímali si lidí kolem nás.

Podnět si pro nás připravila sestra Markéta Hanáková, FMA.

 

 

1. postní týden – EVA

1. postní týden – EVA

Biblickou postavou, kterou představujeme v prvním postním týdnu, je Eva, první žena.
Bůh se ptá člověka, kde jsi? Adam místo odpovědi shazuje vinu na Evu, Eva zase na hada. Po hříchu Eva není schopná stát v pravdě před Bohem, ale hledá viníka.
Eva nás zve k obrácení, abychom vykročily z toho kruhu sebeobviňování a v pravdě se postavili před Boží tvář.
Více se dozvíte na videu.
Přejeme požehnanou dobu postní.

Postní doba s biblickými ženami

Postní doba s biblickými ženami

Milí přátelé,

na letošní postní dobu jsme si pro vás připravili (zvlášť pro ženy!) podněty pro prožívání postní doby spolu s biblickými ženami.  Každý týden nás bude provázet jedna žena, např. Eva, Ester, Samaritánka, Máří Magdaléna, apod.

Vždy v sobotu večer si zde budete moci shlédnou krátké úvodní video, ve kterém se inspirujeme Božím slovem a charakteristikou či vlastností té konkrétní biblické ženy. Na konci pak následuje konkrétní podnět – úkol, který nám pomůže na cestě obrácení během postní doby.

Přejeme vám požehnanou postní dobu. Sestry salesiánky

 

 

Videopozvánka

Obnova online

Obnova online

Zveme mladé 18 – 30 let na duchovní obnovu online. Začátek v pátek 26. 2. od 19 hod, ukončení 18 hod v sobotu 27. 2. 2021.

Na co můžete těšit? Podněty k Božímu slovu, sdílení, doprovázení i diskuze. Tématem je proměnění Ježíše na hoře Tábor a naše odpověď na tuto událost.

Těší se sestry salesiánky.

Přihlášky a informace: Jana Svobodová, jancasv@seznam.cz

 

Program najdete zde.