Svátek vděčnosti

Svátek vděčnosti

Každý rok se 26.4. slaví v našem Institutu svátek vděčnosti, kdy děkujeme generální matce (nyní Madre Chiara) za její službu a kdy děkujeme také Bohu za dobro, které nám dává možnost vykonat a prostě učíme se postoji vděčnosti, který je v životě každého člověka tolik důležitý.

Letošní svátek vděčnosti je spojen s oslavami 150 let založení Institutu. Koná se tedy “u kořenů”. V Mornese, Turíně a Nizze Monferrato. Každý rok je vybrána jiná destinace, kam se sjíždí generální představená a spolu s místními slaví tento svátek. Letošní oslavy byly třídenní. Začaly už v neděli v Turíně a Mornese, pokračovaly v pondělí v Mornese a Turíně a v úterý končí v Nizze Monferrato.

Tato tři místa jsou pro náš Institut velmi důležitá, neboť v Mornese naše první sestry složily své sliby. Pak se rozvíjející se Institut přesunul do Nizzy Monferrato, kde byl dlouhou dobu generální dům. No a v Turíně je bazilika Panny Marie Pomocnice, jejíž dcery jsme 🙂

Děkujeme Bohu za vše dobré, co od něj každý den dostáváme a radujeme se, že s vámi toto dobro můžeme také sdílet.

Sobotní výlet MŠ Laura

Sobotní výlet MŠ Laura

V sobotu 23. dubna si učitelky z Mateřské školy „Laura“ spolu s dětmi a jejich rodinami vyšly na jarní výlet. Ze sester salesiánek se přidaly sestra Helena a Eva.
Sraz byl na zastávce tramvaje Bílá Hora. Zamířili jsme do nedalekého poutního areálu s kostelem Panny Marie Vítězné v Řepích. Prohlédli jsme si kostel a ambity. Pak jsme pokračovali k Mohyle na Bílé hoře, která je připomínkou bitvy z 8. listopadu 1620. Náš výlet se naštěstí obešel bez jakýchkoli bojů. Děti si spokojeně hrály a dospělí si povídali.
Naše cesta pak vedla krásným zeleným prostředím plným jarních květů. Děti se proplétaly mezi stromy a nazvaly to „zábavnou cestou“. S radostí využily několik hřišť s prolézačkami. Vyvrcholením naší cesty bylo opékání Marshmallownů na plynovém hořáku, který jeden tatínek přinesl. Po tříhodinovém výletu za nádherného počasí jsme se spokojeně rozjeli do svých domovů.

Každoroční ŘEZ v Karlíně

Každoroční ŘEZ v Karlíně

    Ptáte se, co jsme řezaly? Či něco prořezávaly? ŘEZ je naše zkratka, jejíž význam se za chvíli dozvíte. Na prahu Svatého týdne, o víkendu 8.-10.4. se v Praze Karlíně konalo setkání sester ředitelek, ekonomek a zodpovědných za dílo a přítomných v pastoraci. Sešla se nás necelá dvacítka a s programem jsme byly nadmíru spokojené, jak znělo v závěrečném hodnocení. Vaření se ujala sestra Pavla a Zuzka, jimž patří velký dík. Navštívil nás i salesián Petr Boštík, aby s námi prožil mši svatou a povzbudil nás v tázání se: “Co máme dělat?” jak se ptali již lidé za dob Pána Ježíše. Celý program se točil kolem slova Docibilitas, což je italské slovo, které znamená schopnost učit se z toho, co se děje kolem nás. Je to téma, které vyplynulo i z podzimní generální kapituly v Římě. Toto téma se zdá velmi aktuální, takže sdílení byla opravdu hutná a konkrétní. Realita, v níž se nachází svět, církev, Česká Republika i naše Inspektorie – nic se nevymklo Bohu z rukou a my máme s Duchem svatým spolupracovat a hledat, jaké výzvy nám tato realita přináší a jak odpovídat v dnešní době na volání mladých. Navštívil nás (virtuálně) otec Amadeo Cencini, od kterého jsme si vyslechly podněty na toto téma. Technika v dnešní době umožňuje opravdu hodně. Byly s námi online spojeny i dvě naše sestry, které se setkání nemohly účastnit fyzicky. Byl čas i na ekonomické školení, prezentaci, kam se ubíráme v oblasti médií a také na modlitbu, jelikož nepracujeme sami, ale chceme se připojit k dobru, jež pro nás Otec připravil. Na závěr děkujeme přípravnému týmu ve složení provinciální představená a provinciální ekonomka.