Svátek vděčnosti Karlínské komunity

Svátek vděčnosti Karlínské komunity

Na konci školního roku mívá každá naše komunita tzv. svátek vděčnosti, čas, kdy děkujeme zodpovědné za komunitu a zároveň sobě navzájem i Pánu Bohu za vše dobré, co jsme prožily, i za to těžké, že nás to třeba zase posunulo dál 🙂

Letos zahájila termínově Karlínská komunita, která slavila již poslední květnový víkend. Poslechněme, co nám k tomu říká sestra Jana:

“Letos jsme jely na krásné poutní místo Hrádek u Vlašimi. Pro naši rozmanitou jedenáctičlennou komunitu je to místo jak vyšité. Pohodlné, dojezdné, v přírodě. Některé z nás v pátek večer využily auta, jiné vlak a kolo. Rozhodně večer už jsme všechny seděly v jídelně a po večeři a nešporách vzpomínaly u fotek na vše, co jsme letos zažily.

Sobotní dopoledne patřilo duchovní obnově, měly jsme k dispozici kostel a nádhernou přírodu. Tak se každá z nás mohla setkat nějak s Hospodinem a nechat se občerstvit. Po obědě jsme se vydaly do nedaleké Vlašimi. Většina po modré turistické značce kolem řeky Blanice, některé z nás autem, které bylo ve Vlašimi rychleji, proto jsme ještě stihly návštěvu ParaZOO , malé zologické zahrady pro nemocná zvířata v centru Vlašimi. Společně jsme si pak celá komunita došly do vyhlášené Vlašimské cukrárny na zákusek, pokračovaly jsme růžencem ve Vlašimském parku a zakončily mší svatou v kostele sv. Jiljí ve Vlašimi. Protože další den jsme slavily Seslání Ducha svatého, večer jsme strávily na Hrádku v kostele při vigilii, očekávajíc Dary Ducha svatého, vyprošujíc je pro sebe i pro všechny, které nosíme v srdci.

Neděle nabízela opět nádherné slunné počasí. Spolu s farností jsme se zúčastnily prvního svatého přijímání pěti místních dětí. Poté jsme měly moment vděčnosti – každá mohla sdílet, čeho si na tomto roce váží. Následně jsme vyjádřily vděčnost naší ředitelce Helence Křenkové. Rozdaly jsme si malé dárky a zakončily skvělým obědem – pizzou.

Děkujeme Pánu za tento víkend i za celý rok a těšíme se na další Jeho dary, které budeme objevovat.”

Návštěva Finska

Návštěva Finska

Naše sestra Danka Fučíková, momentálně v komunitě v Hradci Králové, měla úžasnou možnost nakouknout pod pokličku Finského školství. Jak hodnotí svou několikadenní zkušenost se můžete dočíst zde 🙂

“Ve dnech 4.-9.5. 2023 jsem měla možnost zúčastnit se studijního programu projektu “Erasmus plus” zaměřeného na finský vzdělávací systém. V severofinském městě Oulu byl pro nás připraven pestrý program, který zahrnoval exkurze do všech typů škol (od základních, přes gymnázia, střední odborné školy a umělecké vzdělávání až po univerzitu)  a dále volnočasových zařízení. Měli jsme možnost nahlédnout do vyučovacích hodin a porovnávat s finskými pedagogy shody a rozdíly v našich vzdělávacích systémech i metodách. Celý pobyt byl velmi obohacující a inspirativní.”

Ještě dodáme, že skupina byla tvořená Čechy a Slováky, takže se rozvíjely i naše sousedské vztahy. Nutná byla samozřejmě znalost angličtiny, což Danka bravurně zvládla. Jsme vděčné za nabídku, která doputovala až k nám, i za to, jak se jí Danka zhostila 🙂

 

Krásný den s Marií

Krásný den s Marií

Dnes, 24.5., je slavnost Panny Marie Pomocnice. Nezapomeňme dnes pobýt chvíli s Pannou Marií a oslavovat Boha za její život a její pomoc jak v dějinách církve, tak i v našich životech.

Don Bosko a celá salesiánská rodina Pannu Marii Pomocnici velmi ctí. A co víc, my, Dcery Panny Marie Pomocnice, jsme živým pomníkem Don Boskovy vděčnosti Panně Marii.

Sedmý den novény – Maria, žena ticha

Sedmý den novény – Maria, žena ticha

Maria, žena ticha

Maria, žena plně usebrána v Bohu, ale nikdy vzdálená od lidí, od jejich životů a příběhů. Mlčí, protože je v trvalém naslouchání a přijímání Slova Božího a slovům lidí. Její mlčení jí umožňuje naslouchat a rozlišovat, rozpoznat mezi mnoha slovy to, na kterém skutečně záleží.

Šestý den novény – Maria, žena odvážná

Šestý den novény – Maria, žena odvážná

Maria, žena odvážná

Maria čerpá odvahu ze svého mateřství. Nemůže se nestarat se o své dcery a syny. Nic ji nezastaví, nikdo, žádná překážka nebo protivenství ji nezastraší. Žádné její ujišťující gesto není zbytečné. Stává se tichou přítomností, plnou očekávání u nohou každého lidského kříže, kde vždy odvážně stojí.

Pátý den novény – Maria, žena na straně chudoby

Pátý den novény – Maria, žena na straně chudoby

Maria, žena na straně chudoby

Maria je žena na straně chudých, utlačovaných, těch posledních. Dává jim vytrvale přednost. Přijímá je vždy a je připravena se jich zastat bez váhání a kompromisů. Jsou to její oblíbené děti. Je pro ni přirozené se takhle chovat, ve svém srdci nemůže jinak: chudá s chudými, zde nachází své štěstí.

Čtvrtý den novény – Maria, žena zamilovaná

Čtvrtý den novény – Maria, žena zamilovaná

Maria, žena zamilovaná

Maria žena cele zamilovaná pravou láskou. S vášní a radostí, umí celý svůj život zasvětit takové lásce, která si plně zaslouží nazývat se láskou, tančíc tanec vlastního života. Při pohledu na ni dokážeme rozeznat lásku od jejich nepravých podob a mít jasno v důležitých oblastech našeho života.

Třetí den novény – Maria, žena bez velkých řečí

Třetí den novény – Maria, žena bez velkých řečí

Maria, žena bez velkých řečí

Maria není žena velkých řečí, má mnohem důležitější věci na práci než se starat o svou image a viditelnost. Její osoba se nevyčerpá tím, co se zdá, ale žije tím, co opravdu je. Ví, že musí pěstovat hlubokou a autentickou lásku k Synu Božímu a ke každé sestře a  ke každému bratru, k těm přítomným i k těm budoucím; ví, že láska, když existuje, šíří se sama a najde pravou cestu jak se zviditelnit.