Setkání zasvěcených osob v Praze

Setkání zasvěcených osob v Praze

 Nejen v Plzeňské diecézi se naše sestry zúčastnily dne zasvěcených osob se svým biskupem. O týden později se takovéto setkání konalo i v Praze. Přinášíme svědectví sestry Vlasty, která se tohoto setkání zúčastnila:

“V sobotu 5.2.2022 jsme se tři sestry FMA (Vlasta, Eva a Maruška) z Prahy-Karlína zúčastnily Setkání zasvěcených osob na Hradčanech naposled s arcibiskupem Dominikem kardinálem Dukou OP. Nejprve v kostele Všech svatých bylo žehnání hromniček a P.Piťha měl krátké a výstižné zamyšlení nad evangeliem o obětování Ježíše v chrámě. Průvodem za velikého vichru, který unášel kněžím ornáty a zpěvu “Biblických litanií k P. Marii” jsme se přemístili do sv. Víta a zde byla slavná mše sv. za doprovodu krásných zpěvů katedrálního sboru. Po mši sv. jsme se na arcibiskupství občerstvili výbornými koláči, čajem s rumem a gulášem. Na závěr nechyběla fotka s naším otcem biskupem Kájou SDB (a biskupem Beranem na obraze nad námi). Celé setkání bylo krátké a příjemné.”

 

Setkání ředitelek komunit

Setkání ředitelek komunit

O víkendu 28.-30. ledna proběhlo setkání ředitelek komunit na Lipinách. Sestra Majka Tkadlecová, ředitelka komunity v Brně, nám posílá reportáž. Dejme tedy slovo přímo jí:

“Setkání moderovala provinční představená sr. Zdeňka Švédová, která nám předala kromě jiného plno informací. Společně jsme plánovaly program na další formační setkání a samozřejmě nechybělo sdílení ze života i Božího slova ani procházka přírodou spojená s modlitbou růžence. Večerní posezení u praskajícího ohně v kamnech bylo opravdu příjemným relaxem!”

Děkujeme ředitelkám za jejich službu v komunitách a vyprošujeme jim k tom

Řeholníci slavili

Řeholníci slavili

V církvi slavíme 2.2. svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově Hromnice. Tento den si také zasvěcené osoby připomínají své sliby a děkují Bohu za povolání k řeholnímu a zasvěcenému životu. V každé diecézi se také každý rok okolo tohoto svátku scházejí zasvěcené osoby kolem svého biskupa. Tak tomu bylo i letos. Např. v Plzeňské diecézi se toto setkání konalo již minulou sobotu a sestra Verča, která se ho účastnila, nám přináší zprávy z první ruky 🙂

“V sobotu 29.1.2022 proběhlo v katedrále sv. Bartoloměje den zasvěcených osob.  Mši celebroval Mons. Tomáš Holub. Homilii měl o naději. Po požehnání jsme společně odešli na biskupství. V diecézním sále proběhla přednáška  „Kdo přebývá v úkrytu Nejvyššího…” ( Zamyšlením nad žalmem 91 ), kterou pro nás měla připravenou s. Gabriela Ivana Vlková OP. Na cestu jsme dostali balíček, neboť díky pandemickým okolnostem nebyl společný oběd.”

Děkujeme sestře Verče a jen doplníme, že za sestry salesiánky se též účastnila sestra Hanka.