6. postní týden – Marie

6. postní týden – Marie

Milí přátelé,

stojíme na prahu svatého týden. Pro tyto dny vám chceme nabídnout postavu Marie, která naslouchá Ježíši. Sytí se Jeho láskyplným pohledem. Jen tak zůstává u Jeho nohou a naslouchá mu.

“Láska je kreativní! Dovolme jí to!” říká sestra Zuzka, která pro nás připravila zamyšlení o Marii z Bethánie.

 

5. postní týden – SAMARITÁNKA

5. postní týden – SAMARITÁNKA

Do pátého postního týdne nás uvede sestra Hana Gennertová, která nám představí novozákonní postavu samařské ženy, se kterou se Ježíš setkává u studny a hovoří s ní. 

Stejně i my si můžeme s naším Pánem povídat o všem, co prožíváme, co se nám honí hlavou, čím naše srdce přeteká.

Rozloučení se sestrou Mary

Rozloučení se sestrou Mary

Včera v poledních hodinách proběhlo v kostele sv. Terezičky v Kobylisích rozloučení se sestrou Marií Mráčkovou. Rozloučení bylo těžké, jelikož její odchod k Otci byl velmi rychlý, ale i plné naděje a radosti z naplněného a darovaného života a naděje z toho, že se jednou zase všichni shledáme u Pána v nebi. Mši svatou jste mohli sledovat i online. Fotky z pohřbu od autora Jakuba Šerých ze společenství Člověk a víra jsou k dispozici zde.

Život v brněnské komunitě v době pandemie

Život v brněnské komunitě v době pandemie

Jak se žije sestrám v době pandemie? Co dělají a co nedělají? Jak žijí své poslání i komunitní život? O tom nám v tomto článku poreferuje sestra Dari z brněnské komunity:

“Naše brněnská komunita se snaží přizpůsobit poměrům, jak jen to jde. Některé aktivity ( např. klavíry, muzikohraní, stretko, Kvítka, příprava na první svaté přijímání) uskutečňujeme on-line. Majka s Klubem maminek natáčí i různá videa a programy pro maminky s dětmi. Podařilo se uspořádat i tzv. ministezku Dona Boska, která vedla od našeho domu ke středisku a děti při ní plnily různé úkoly. Na konci je v předsíni kostela čekal kouzelný kufřík s odměnou. Ministezka byla velmi úspěšná, odměnu si vyzvedlo 170 dětí. Přemýšlelo se také nad náhradou tradičního velikonočního tvoření a ve středisku se připravily balíčky s pomůckami na vytvoření několika výrobků, které si rodiče mohou za přijatelný peníz zakoupit. Eva k této příležitosti vytvořila velmi hezkou brožurku s omalovánkami podle mozaiek Marco Rupnika o Svatém týdnu. Tuto katechetickou brožurku si mohou rodiče odnést spolu s balíčkem.

V komunitě vnímáme, že máme více prostoru pro společnou modlitbu, ale občas se snažíme vyrazit i někam do přírody, také sledujeme on-line vysílání bratří salesiánů (modlitby růžence, nedělní mše sv., Abeceda duchovního života a další) a zdokonalujeme naše počítačové umění např. hrou tichá pošta nebo počítačové malování, při které jsme si užily hodně legrace.

Sestře Alence se daří dobře a všechny pozdravuje a také my všem přejeme požehnané dny.”

M. Mráčková – pohřeb a živé vysílání mše sv.

M. Mráčková – pohřeb a živé vysílání mše sv.

Milí přátelé,

s naší sestrou Marií (Mary) Mráčkovou se rozloučíme

v pátek 19. března 2021 při mši sv. v 11.30 hod v kostele sv. Terezičky v Praze-Kobylisích,

poté bude uložena do hrobu na hřbitově v Praze-Ďáblicích.

Vzhledem k současné situaci je mše sv. v kostele vyhrazena pouze pro sestry salesiánky a blízké příbuzné. Pro ostatní bude bohoslužba přenášena on-line, případně se jí mohou zúčastnit na ozvučené farní zahradě nebo v sále pod kostelem.

Zůstáváme spojeni v modlitbě, ve víře a v důvěře.

Parte a nekrolog

Sestry salesiánky

Zprávy z online DO

Zprávy z online DO

O duchovní obnově konané online ve dnech 12.-13.3.2021 pro holky teenagerky nám nyní podává zprávu sestra Eva: “V  pátek 12.3. a v sobotu 13. 3. prožilo deset dívek (15 – 21 let) se dvěma sestrami salesiánkami (Eva a Pavla) a jednou studentkou duchovní obnovu on – line. Hlavním tématem k zamyšlení bylo naslouchání a vděčnost. Den jsme zahájily i zakončily společnou modlitbou a modlily jsme se také křížovou cestu. Atmosféru obnovy doplňoval poslech některých křesťanských písní. Dopoledne byly dvě přednášky a po polední přestávce byla doporučena procházka do přírody. Po ní každá vytvořila slide, na kterém byly zobrazeny fotky dne a důležité myšlenky.


Tady jsou některé z nich:
– Těm pak, kteří ho přijali, a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi (Jan 1, 12).
– Ty jsi má milovaná dcera, Tebe jsem si vyvolil.
– Sám Hospodin půjde s tebou, nenechá tě klesnout, neopustí tě, neboj se a neděs.
– Bůh je vždy s námi, když se radujeme, ale i když se trápíme.
– Dary je nutné nejprve objevit, až potom je můžeme dávat druhým.
– Bůh má o mě zájem a miluje mě.
– Nejdůležitější je být s Bohem.
,, Pavučina je s Bohem jako hradba a hradba je bez Boha jako pavučina”.
– Vděčnost proměňuje srdce.
– Zkusit v myšlence někoho druhého obejmout a svěřit nás dva Pánu Bohu

Každá svůj slide okomentovala a na závěr bylo hodnocení obnovy a slůvko ze života Marie Dominiky Mazzarello.
Díky všem zúčastněným a v prvé řadě Pánu Bohu, který promlouval do našich srdcí. Těšíme se, že se opět sejdeme na krátké on – linové schůzce ke konci dubna a možná budeme pokračovat i každý měsíc.

Ještě krátké zamyšlení z kreativní chvíle od jedné účastnice:
“Když jdu, mám kolem sebe tolik úžasných věcí, které Bůh vytvořil a často je přehlížím. Proto když někam jdu, snažím se dívat na každou maličkost, která kolem mne je, ať už jde o architekturu, přírodu, lidi, zvířata nebo nebe. Snažím se zařadit do svého vnímání zvuky a vůně v mé blízkosti. Vždy je co obdivovat. Ve všem je vždy vidět dokonalost, s jakou Bůh danou věc stvořil, a ta dokonalost je nad naše chápání. Stačí se jen dívat, poslouchat a cítit. “

4. postní týden – Marta

4. postní týden – Marta

Čtvrtým postním týdnem nás bude provázat novozákonní biblická žena, jménem Marta. Úryvek dobře známe z příběhu Marie a Marty… čemu nás může Marta učit? 

Postní zamyšlení tohoto týdne si pro nás připravila sr. Jana Marková, která momentálně žije v komunitě v Praze Karlíně.

Prázdninová pokladovka

Prázdninová pokladovka


Tento týden proběhl poslední turnus jarních prázdnin. Komunita v Plzni připravila pro děti ze střediska pokladovku. Zde už předávám slovo sestře Míle, aby nám řekla více: “Na závěr jarních prázdnin jsme  pro děti z naší městské části – Plzeň – Skvrňany, připravili v rámci SHM Klubu stopavačku za pokladem. Pěkné slunečné počasí lákalo ven a tak jsme první známé tváře potkali už půl hodiny před zahájením akce.Všechny věkové kategorie měly možnost vyrazit od našeho zadního vchodu po šipkách,  a při troše štěstí dojít až k místu, kde byla ukrytá skříňka s pokladem.  Příjemnou páteční procházku tak mnohým rodinám zpestřila radost dětí, které našly poklad a dělily se o ni s ostatními. Těší nás, že se pokladová truhlice téměř vyprázdnila a věříme, že připravované jarní tvoření  přinese opět  radost  dětem i jejich rodinám.”

Zemřela s. Marie Mráčková

Zemřela s. Marie Mráčková

Milí přátelé,

s hlubokým zármutkem, ale s vírou ve vzkříšení vám oznamujeme, že nás dnes, 9. března 2021, opustila naše sestra Marie Mráčková.

Mary (jak jsme jí říkali) se narodila 1. 3. 1972, první sliby v naší Kongregaci složila v roce 1996 a věčné pak v roce 2002. Působila v komunitách v Hradci Králové, Plzni a do současnosti v Praze Karlíně, kde měla na starosti Církevní mateřskou školku. Před třemi týdny onemocněla na covid, na jehož následky zemřela. Modleme se za spásu její duše, aby mohla spočívat v Otcově náručí.