Slavíme 150. výročí FMA

Slavíme 150. výročí FMA

Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice byla Donem Boskem ve spolupráci s Marií Dominikou Mazzarellovou založena v Mornéze (Itálie) 5. srpna 1872, tedy před 150. lety. Sestry salesiánky po celém světě slaví toto výročí. Jakým způsobem se slaví u nás, na to jsme se zeptaly sestry Zdeňky Švédové, současné provinční představené.

Co osobně nejvíc obdivuješ na sv. Marii Dominice Mazzarellové a na Donu Boskovi?

Její jednoduchou zbožnost spojenou s radostí. Nepochybovala o tom, že ji Bůh vede a povede. Věřila Jemu a důvěřovala lidem, velice jednoduše, neokázale, jednala přímo a v této důvěře v Boha neustále povzbuzovala své sestry.

Na Donu Boskovi jeho pohled na mladé, podíval se na mladého člověka a jako by viděl všechny možnosti, které do něho Bůh dal, veškerou jeho schopnost milovat, konat dobro a pak už jen dělal vše pro to, aby se tyto možnosti mohly uskutečnit, aby se žádné dobro neztratilo.

Jak ses Ty osobně rozhodla pro cestu zasvěceného života? Jak jsi poznala, že máš být právě Dcerou Panny Marie Pomocnice?

Vlastně to neumím úplně říct. Prostě jsem jednou nějak uvnitř najednou chtěla být salesiánkou. Objevilo se to v mém srdci a zároveň jsem věděla, že to není ze mě. Nenarodilo se to jako výsledek mého chtění nebo úsilí, ale spíše jsem to začala nacházet jako dar, jako pozvání, jako výzvu, něco, co je jenom pro mě. Tak jsem přijela do komunity v Brně a řekla jsem sestrám, že u nich chci zůstat a od toho dne jsem zůstala.

Kdy a kde jsi osobně nejvíc pocítila, že sestry salesiánky jsou mezinárodní Institut?

Příležitostí je mnoho, mezinárodní noviciát, občas nějaká konference, známé sestry po celém světě. V roli představené naší provincie to byla generální kapitula, kde se opravdu sejde celý svět. Jsme česko-litevská inspektorie, už jen tento fakt nás dost učí být mezinárodní.

Co se ti líbí na salesiánském charismatu?

Jednoduchá a radostná zbožnost dostupná každému. Salesiánské charisma má Boha všude, doma, ve škole, na hřišti, zároveň umí slavit svátky, užívat si společné chvíle. Bůh ho dal církvi proto, aby se mohl potkat s mladými lidmi v jejich životě, ať se nacházejí kdekoliv a nás všechny k tomu pozval.

Jakým způsobem slaví sestry ve světě toto důležité výročí?

Různě, asi všude děkujeme Bohu, je opravdu za co. Děláme to všemi možnými způsoby od skromné večeře v nějaké misijní komunitě přes tance, zpěvy, divadla, slavnosti až po mezinárodní konferenci, která se uskuteční v září v Římě.

A jak slavíte tady v Čechách?

Velmi jednoduše. V Kroměříži na Dnech salesiánské spirituality jsme připravily kus programu o nás, na setkání naší inspektorie 20. – 22. května v Hradci králové, víkendu jsme se on-line spojily s našimi komunitami na Litvě, strávily s nimi na dálku kus odpoledne a potom naprosto českým způsobem opékaly buřty a hermelín na ohni na zahradě. V neděli jsme to slavily s Hradeckou farností při mši sv., každá komunita to také nějak slaví tam, kde působí, s lidmi, dětmi a mladými, se kterými sestry spolupracují.

Jaké výzvy vnímáš, že se vám FMA otvírají v dnešní době?

Výzev není nikdy málo. Poslední dobou potkáváme mladé, které přemohl strach, pandemie je uvrhla do samoty, odpojila od kamarádů, mají těžkost najít své místo. Do toho válka, která nahání strach nám všem. Poněkud pleníme naši Zemi, protože neumíme žít udržitelně a spotřebováváme víc, než je zdrávo. Doba je rychlá a je těžké se zastavit a vnímat sám život. Výzvou je hledat spolu s mladými cesty k těm, kteří se bojí, pomáhat těm kteří se bez pomoci neobejdou, naučit se jednat tak, aby nevznikaly války a spotřebovávat tolik, aby zbylo na ostatní, a při tom si užít život v neokázalé radosti a společně. Je to umění.

Co bys nejvíc přála sestrám v česko-litevské inspektorii?

Co jiného než svatost. Abychom mohly jednou stát před naším Pánem, naplněné vděčností a On nám řekne třeba něco jako, tak se to povedlo, jste tady!

Co bys ráda popřála celé salesiánské rodině?

Salesiánská rodina je krásná skutečnost. Máte rodinu, patříte do ní a může do ní patřit každý, když chce. No tak nám všem přeji, aby nám tato rodina byla oporou a abychom každý přinesli svůj podíl, našli své místo a nechali Boha učinit nás rodinou pro kohokoliv, být jeho nástrojem, jeho cestou do tohoto světa.

š něco, s čím by ses ráda podělila na závěr?

Na závěr snad už jenom Amen.

Svátek vděčnosti s oslavami v HK

Svátek vděčnosti s oslavami v HK

Naše Inspektorie CEL mívá svátek vděčnosti až o prázdninách, kdy máme klidněji. Většinou se sejdeme před či po duchovních cvičeních a máme pracovně – slavící setkání. Tento rok to však bylo jiné. Svátek vděčnosti jsme prožily už v květnu (20.-22.5.), tentokrát v Hradci Králové. Sešlo se nás většina sester, což byla radost – teď po koronáči si toho víc vážíme. A setkání bylo opravdu více slavící a méně pracovní. Pátek patřil společné modlitbě a soutěži v ringu – někdo hrál, někdo fandil. Hrály jsme až do chvíle, kdy už jsme na ringové kroužky neviděly 🙂

Sobota dopoledne patřila zamyšlení ohledně křesťanské naději – kde ji do dnešní doby bereme a jak ji předávat druhým. Mši svatou nám před polednem sloužil P. Vojtěch Brož, se kterým jsme se také rozloučily, jelikož mění své působiště. Odpoledne patřilo opět zábavě – napřed jsme online i s našimi sestrami na Litvě soutěžily ve hře Riskuj. Téma bylo 150 let Institutu. Po přestávce následovala další soutěž, tentokrát Bingo. Před modlitbou jsme děkovaly naší provinciálce Zdeňce za její první rok služby a v modlitbě jsme tento rok odevzdaly Pánu. Pak už následovala volná zábava u táboráku… 

V neděli jsme ještě naše výročí oslavily v kostele sv. Anny spolu s několika přítomnými salesiány (celebrant Provinciál Martin Hobza SDB) a dalšími hradeckými kněžími. A také spolu s Božím lidem a manželi Kučerovými, kteří slavili 25. výročí manželství. A hlavně jsme oslavovali Hospodina. Důvodů oslavy bylo tedy opravdu hodně.

Děkujeme Pánu za tento hezký víkend i vám všem za jakoukoli podporu a přátelství. Fotky zde.

Oslavy stopadesátin přímo z místa činu

Oslavy stopadesátin přímo z místa činu

Jak jste již mohli číst v článku z 26.4., oslavy 150. výročí založení FMA byly spojeny s tzv. svátkem vděčnosti a konaly se v místě počátků – v Turíně, Mornese a Nizze Monferrato. Protože v Římě máme naši novicku Věrku, která se oslav naživo účastnila, přinášíme zde její svědectví spolu s květnovým pozdravem 🙂

“Posílám pozdrav uprostřed všech těch krásných oslav a svátků, které tento měsíc prožíváme a slavíme a posílám ohlédnutí  za našimi 150. narozeninami, které stojí za zmínku: byly “světové”,  nabité zajímavým programem a  ještě zajímavějšími setkáními.

Začaly jsme slavit v neděli 24. dubna v Turíně spolu s mladými z MGS – salesiánského hnutí mládeže. Sjelo se jich asi 500 z celé Itálie. Setkali jsme  jsme se nejprve ve valdocké oratoři, kde nás na různých stanovištích čekaly různé zábavné hry a výzvy, občas skoro akrobatické:), poté následovala  slavnostní mše a pestré tématické pásmo v divadle, animované mladými lidmi. Odpoledne byl čas pro sdílení,  a svědectví o povolání ve skupinkách i pro otázky, které účastníci kladli. Navečer jsme přejely, převážně už jen sestry, do Mornese, kde jsme prožily krásný a dlouhý večer zakončený modlitební vigilií pod hvězdami, půlnočním ohňostrojem a veselými zpěvy a tanci:) Další dva dny jsme prožily v Mornese, v Turíně a v Nizze. Jedním z vrcholů oslav byl slavnostní večer v Turíně, kde mladí z různých škol a oratoří FMA připravili hudební a taneční pásmo, postulantky pak moc pěkný muzikál o začátcích našeho institutu. Madre Chiaru přišli pozdravit významní lidé, včetně starosty Turína…”

Tolik zpráva od naší Věrky a my tady v České kotlině budeme v oslavách pokračovat o víkendu v Hradci…

Oslava Jana Nepomuckého

Oslava Jana Nepomuckého

Setkání dvou Pražských sesterských komunit se obvykle koná na svátek svatého Josefa. Tentokrát však ze stavebních důvodů v domě sester v Kobylisích se toto setkání uskutečnilo na druhého významného světce, Jana Nepomuckého. Myslím, že se v nebi radovali oba 🙂

Setkání komunit proběhlo v domě v Kobylisích v pondělí 16.5. v podvečerních hodinách. Začaly jsme večerními chválami, následovala výborná večeře a sladká tečka na závěr. Mezitím jsme my z Karlína omrkly všechny změny v domě (i když většina z nich je zazděna 🙂 a byl čas i na přátelské popovídání.

Děkujeme sestrám z Kobylis za pozvání a těšíme se na viděnou už teď o víkendu na setkání v Hradci. O něm vás tu budeme samozřejmě informovat také 🙂

Slavnost Marie Dominiky v Karlíně

Slavnost Marie Dominiky v Karlíně

Dnešní slavnost naší spoluzakladatelky Marie Dominiky Mazzarellové jsme již včera předslavili v Praze Karlíně na zahradní slavnosti.

V 17 hodin jsme se sešli u nás v kapli sv. Karla Boromejského na slavnostní mši svaté, kterou sloužil P. Jaroslav Fogl SDB, ale byli přítomni i další bratři salesiáni. Jarda v kázání vyzdvihl pokoru Marie Dominiky a dal ji každému z nás za vzor v práci skryté pro Boha. V učení se postoji skrytosti a pokory. Poté slavení pokračovalo na našem školním hřišti. První půlhodinku se na pomyslném pódiu vystřídalo několik začínajících i pokročilých hudebnic a umělkyň – zahrály nám na klavír, cello, příčnou flétnu, ale slyšeli jsme i zpěv a přednes básně. Dále jsme se věnovali oslavám 150 let založení sester salesiánek, jejichž historii nám osvětlila krátká prezentace o životě sester s následným kvízem. Na závěr zaznělo slovo provinciálky Zdeňky Švédové a pak jsme byli již dostatečně vyhládlí na občerstvení, jež nás čekalo na školkové zahradě. Párky v rohlíku, míchané nápoje a zmrzlina lákali ke konzumaci – a bylo všeho dostatek. To vše jsme si užívali spolu s přátelským povídáním. Sešli se tu studenti a studentky místní školy a Domova mládeže, ale též pedagogové, zaměstatnci, rodiče, přátelé sester a všichni, kteří salesiánskému dílu v Karlíně fandí. Více fotek zde

Děkujeme Vám za přízeň a Pánu za dar svaté Marie Dominiky Mazzarellové a za dar povolání – že v jejích stopách můžeme kráčet i my.

 

První oslava stopadesátin na DSS

První oslava stopadesátin na DSS

O přelomovém víkendu (30.4.-1.5.) se po neuvěřitelných 9 letech uskutečnilo setkání salesiánské rodiny a jejích příznivců, takzvané DSS (Dny salesiánské spirituality) v Kroměříži. Pořádání se tentokrát ujala provinciální rada Salesiánů spolupracovníků a celé setkání perfektně klapalo. Patří jim velký obdiv a dík. Na programu byla přednáška P. Petra Zelinky SDB k tématu letošní Streny – Dělejte vše s láskou, nic násilím.  Dále workshopy, setkání, společná modlitba a slavení mše svaté…

Sobotní dopoledne patřilo nám, sestrám salesiánkám. Slavíme totiž celý rok 150. založení Institutu. Přesně to bude 5. srpna, ale oslavy budou na etapy. Dostaly jsme tedy možnost v dopoledním programu seznámit účastníky jak s naší celosvětovostí, tak s naší českou historií a také současností. Byla přítomna i pěkná řádka salesiánek, takže bylo možné nás vidět a potkat i naživo. Historie FMA v CR pro DSS Kroměříž.

V sobotu zavítali do Kroměříže z nedalekého Fryštáku i vybraní bratři salesiáni, kteří tam měli závěr kapituly a setkání Provincie. Mši sloužil delegát pro salesiánskou rodinu P. Petr Košák SDB.

V neděli závěrečnou děkovnou mši v kostele sv. Jana Křtitele sloužil provinciál salesiánů Martin Hobza. Tato mše se přenášela prostřednictvím televize Noe do světa.

Celé setkání se neslo v duchu radosti, sdílení a otevřenosti všem, kdo by se chtěli stát součástí široké salesiánské rodiny a oslovuje je odkaz sv. Jana Boska.

Další fotografie ze setkání.