Juniorky v Praze

Juniorky v Praze

Třetí víkend v lednu hostila komunita sester salesiánek mladé sestry (juniorky) z Čech a Slovenska. Kromě společných neformálních chvil, modlitby a procházky zimní Prahou se sestry mohly zamýšlet nad tématem “Jak přežít ve službách církve”. Sobotní den zahájila mše svatá, ktoeru sloužil salesián Milan Mihulec, který věnoval kázání tématu jednoty, tkerá není uniformitou. Kateřina Lachmanová nastínila některé vnitřní i vnější mechanismy komunitního života, které odebírají energii a zároveň poukázala na prameny, ze kterých je možné čerpat. Salesián Pavel Ženíšek se podělil o zkušenost s životem modlitby žitým jako setkání životů. Večerní sdílení obohatila o svou zkušenost slovenská sestra Kamila, která působí již šestý rok v misiích v Paraguay.

 

Návštěva kandidátek v Polsku

Návštěva kandidátek v Polsku

Postulát je přípravné období na noviciát, během kterého dívky rozlišují svoje povolání. Letos probíhá v komunitě v Hradci Králové a týká se Marie z české inspektorie a Nikoly ze slovenské. Letošní rok dívky v doprovodu se sester zahájily výjezdem do Polska, aby se seznámily s dívkami, které také hledají své povolání u sester salesiánek.

Sobotní dopoledne bylo věnováno poznávání krás Varšavy a společné modlitbě v našich jazycích, odpoledne si postulantky vyměnily informace o svých zemích a životě a poslání sester v Polsku, Slovensku a Čechách. Byla to také možnost poznání růzností kultur a zvyků. Večer byl věnován sdílení cesty hledání povolání a další den také dialogu o možnostech společné formace.

V květnu na oplátku plánují přijet polské sestry a jejich kandidátky.