Tři misionářky

Tři misionářky

Při setkání sester v Hradci Králové se dne 31. července 2021 historicky setkaly tři naše misionářky, které pocházejí z našich řad a působí v různých zemích.

Sestra Miki – Michaela Kubíčková je  25 let v Abánii, sestra Jarka Chorovská je 13 let ve Venezuele a Olga Landrová 9 let na Kubě.

Připravujeme s nimi rozhovor, takže se můžete těšit, že se o nich dozvíte něco více v nějaké příštím článku.

Zatím se podívejte na fotografie ze setkání.

Obnova slibů

Obnova slibů

Sestra Veronika Beránková obnovila ve společenství sester dnes svoje časné sliby. Sliby se obnovují po dobu 6 šesti let, vždy po jednom roce a pak na dva. Toto období časných slibů se může prodloužit na max. devět let.

Při mši sv., kterou celebroval P. Vojtěch Kodet na závěr duchovních cvičení slavnostně obnovily svoje sliby i čtyři naše sestry Marie Tkadlecová, Pavla Mikysková, Jana Svobodová a Lenka Vaculová, které slavily 25. výročí od prvních slibů. Do této skupiny by patřila i sestra Marie Mráčková, která jak věříme, je slaví již se svým Ženichem v nebeském království.

Podívejte se na fotografie.

Zprávy z druhého noviciátu

Zprávy z druhého noviciátu

Už 14 dní se v malé Slovenské vesničce Kopernica na středním Slovensku koná příprava čtyř sester juniorek na věčné sliby. Tři z nich jsou Slovenky a jedna Češka.

Zázemí máme v domě pro hosty u kontemplativních sester Klarisek kapucínek. Cílem těchto dní je zamyslet se znovu nad svým povoláním, nad Božím působením v srdci každé z nás… Byl a stále je to čas plný ticha, milostí, krásné přírody, ale i čas hezkého společenství mezi vrstevnicemi, sdílení… Sestry z české i slovenské provincie se střídaly v zodpovědnosti za program a zajistily nám kromě své přítomnosti i další hosty. Někteří, jako např. čestí salesiáni v zahraničí – Václav Klement a Pavel Ženíšek – se připojili online. Vnořili nás do světa misií. Pomohla online i sestra Jarka z Venezuely, která pro nás měla večerní slůvko. Online se připojila i sestra Agnesa z Congregatio Jesu a obohatila nás o zkušenosti s rozlišováním v našem životě. Dalšími hosty byli naživo benediktín otec Igor, který se s námi dělil o zkušenost modlitby. Druhým hostem, který se s námi sdílel o radosti a starosti komunitního života, byl salesián Peter Jacko. Sestra Mirka z Congregatio Jesu tu s námi pobyla tři dny a věnovaly jsme se sebepřijetí a sebepoznání. Dalšími tématy, které zajišťovaly přítomné sestry (tímto děkujeme Editce štefkovičové, Jance Kurkinové, Evě Liškutinové, Monice Skalové, Monice Golianové) byly řeholní sliby (chudoba, čistota, poslušnost), dále etapy formace, Písmo svaté, liturgie slibů… Večerní slůvka pro nás měli zástupci české i slovenské salesiánské rodiny.

Jako bonus jsme se také mohly obohatit meziřeholním společenstvím, jelikož nám bylo umožněno se setkat jak s komunitou sester klarisek, tak se zástupkyněmi sester satmárek, které zde trávily dovolenou. A tak jsme si říkaly, že i když jsme se kvůli koroně nevydaly na setkání do Itálie (tato příprava na věčné sliby bývá mezinárodní v Itálii a uskutečnila se i tentokrát, ale tak na poslední chvíli, že jsme se již dříve rozhodly pro toto naše menší česko-slovenské společenství),nemáme  o zážitky a společenství nouzi.

V pondělí 2.8. začínáme ještě duchovní cvičení v Badíně a potom již na konci srpna dvě slovenské sestry složí své věčné sliby. Další dvě přítomné sestry, dá-li Pán, za rok. Svěřujeme se do vašich modliteb, děkujeme za ně a přejeme požehnaný čas prázdnin. Více fotek zde.

Nová inspektorka – Zdeňka Švédová

Nová inspektorka – Zdeňka Švédová

Naše česko-litevská inspektorie má od neděle 25. července 2021 novou inspektorku. Stala se jí Zdeňka Švédová, která letošní rok byla ředitelkou Salesiánského domova mládeže v Hradci Králové a předtím byla inspektoriální ekonomkou.

Slavnostní mši sv. celebroval provinciál P. Martin Hobza, SDB, který ve svém kázání poukázal na to, že se nám dnešní liturgická čtení přímo hodí na naší slavnost, a to zvlášť 2. čtení z listu Efezanům, kde nás sv. Pavel povzbuzuje, abychom žili způsobem hodným toho povolání, které se nám dostalo (Ef 4,1). M. Hobza podtrhl také to, že dnešní úryvek evangelia nás vede k tomu, abychom se jako Ježíš dívali na mladé lidi, abychom je vnímali a reagovali podle toho, co potřebují: pochopení, naslouchání a úctu.

Slavnostní mše sv. se kvůli pandemickým opatřením zúčastnili pouze zástupci salesiánské rodiny.

Vyprošujme Zdeňce hojnost darů Duchu Sv. pro její službu!

Podívejte se na fotky ze slavnosti.

S vděčností Janě Svobodové

S vděčností Janě Svobodové

Tradičně se každý rok setkává naše inspektorie k tomu, abychom si vzájemně poděkovaly… letošní rok to však bylo ještě trochu v jiném duchu. Nejdříve jsme se rozloučily se sestrou Marií Mráčkovou, zavzpomínaly jsme, kterou si Pán v březnu nečekaně povolal. 

Večer pak patřil vděčnosti, a to nejdříve Hospodinu, a pak hlavě sestře Janě Svobodové, která nás vedla celých šest let v roli inspektorky. Sestra Jana pak děkovala svým nejbližším, úzkému týmu vedení, a ředitelkám komunit.

Následovalo neformální předání štafety Zdeňce Švédové, která se stává naší inspektorkou. Jana Sv. ji k tomuto kroku zazpívala písničku, ve které ji ujišťovala o tom, že se nemusí bát, protože Hospodin si vše povede, když Mu to Zdeňka vše s vírou a důvěrou svěří.

Byly jsme online spojené s Litvou a sestrou Assuntou, která by se této slavnosti určitě ráda zúčastnila, kdyby nebyla pandemická situace.

A jako tradičně následoval táborák, u kterého nám Jarka Chorovská, misionářka ve Venezuely, vyprávěla o tamějším životě s Janomami.

Podívejte se na více fotografií.