Setkání představených na Vranově

Od pondělí 15. 4. do soboty 20. 4. 2024 proběhlo na Vranově u Brna
setkání předsedů řeholních konferencí z celé Evropy. Sešlo se tam
přibližně 60 řeholníků a řeholnic z 23 evropských zemí z nejrůznějších
řádů a řeholí, aby se společně zamýšleli na identitou řeholního
zasvěcení v dnešní Evropě, zejména jak odpovídat na výzvy, které
dnešní doba přináší. Hned na první pohled je možné vnímat velkou
různost spiritualit, zaměření, způsobu života i postojů k dnešnímu
světu. Na druhou stranu je také velkým znamením, že právě v této
různosti je možné pokojně diskutovat, naslouchat si a hledat společné
cesty, jak být i dnes prorockým hlasem uprostřed církve i světa.

Čtvrtek byl věnován návštěvě některých řeholních komunit a aktivit v
Brně a okolí. Kromě sester klarisek v Soběšicích a komunity
Blahoslavenství ve Střelicích část účastníků navštívila také
Salesiánské středisko v Žabovřeskách.

V pátek řeholníci zhodnotili toto setkání, zvolili nové
předsednictvo a vybrali téma na příští setkání, které bude zase za dva
roky.