Zemřela sestra Věra Vorlová, FMA

Zemřela sestra Věra Vorlová, FMA

Dne 22. 7. 2020 zemřela sestra Věra Vorlová. Sestra Věra prožila svoji řeholní formaci a pak značnou část svého života v Itálii. Po pádu komunismu se mohla vrátit do České Republiky, kde jí byla svěřena služba vedení inspektorie. Nikdy si na nic nestěžovala a říkala, že je opravdu šťastnou sestrou salesiánkou. Zemřela tiše v ranních hodinách svátku sv. Marie Magdalény v karlínské komunitě v Praze.

Více o jejím zajímavém a naplněném životě najdete v přiloženém nekrologu.

Vorlova Vera parte s nekrologem