Akce Ježíšek pro babičku

Akce Ježíšek pro babičku
Advent letos trval jen tři týdny, tak až teď v době Vánoční se nám daří podělit se s vámi o hezké chvíle, které v něm proběhly. Jednu takovou nabízíme z Brna a předáváme slovo sestře Majce Kučerové: “Advent je v Brně opravdu nabitý akcemi. Kromě tradiční výroby adventních věnců, jarmarku, adventních aktivit pro děti, rorátů apod. V sobotu 23. 12. se tradičně dělával program pro děti, aby doma rodiče mohli vše v klidu připravit na večer. Letos jsme to zkusili trochu změnit. Řekli jsme si, že nemusíme pořád my připravovat program pro děti, ale že i děti mohou udělat něco pro druhé.
Oslovili jsme pár seniorů, že bychom je před Vánocemi navštívili. Pan farář napsal pozdrav, děti vyrobily svíce a vyrazili jsme po malých skupinkách (šest dětí a dva starší) tam, kde byl někdo sám. Bylo až dojemné sledovat, jak byli tito staří lidé rádi, jak je to potěšilo. A nejen to, samotné děti byly velice dobře naladěny a obohaceny staršími lidmi.
Na závěr jsme si všichni dali pizzu a odcházeli domů s radostí v srdci, že i v dnešní době jsou děti ochotné udělat dobrý skutek, vyjít ze sebe.
P.S. Naši Alenku jsme samozřejmě taky navštívili. Byla moc ráda.”
 
Jen doplníme, že Alenka Vojtková je naše nejstarší sestra, má dávno po devadesátce, z domu už hodně let nevychází, ale je modlitební oporou celé Brněnské komunity i naší Inspektorie.  
 
Děkujeme brněnské komunitě, která se na této akci podílela celá: sestra Zdíša, sestra Pavla i sestra Majka.  
 
 

Adventní duchovní doprovázení

Adventní duchovní doprovázení

Již několik let nabízí VKH (Vysokoškolské katolické hnutí) studentům možnost být v době adventní a postní doprovázeni a tak prohloubit svůj vztah s Pánem. Každoročně k tomu zvou řeholníky různých kongregací a již několik let se zapojujeme i my, sestry salesiánky. Je to možnost, jak poznat nové mladé lidi, naslouchat jim, navázat vztah, být jim nablízku a pomoci jim růst ve vztahu s Pánem. A nejdenou to posunuje i nás samotné. Nejsme jen ty, co dávají svůj čas, ale jsme často i obdarované. Poprosily jsme tři z nich, sestru Věrku z Hradce, sestru Evu z Prahy a sestru Majku z Brna, aby nám přiblížily své zkušenosti.

Sestra Majka Kučerová: “Začátkem adventu se mi ozvaly dvě studentky z VKH Brno, že mají zájem o duchovní doprovázení. Domluvily jsme si termíny pro každou zvlášť. Jedna z nich se však v zápětí omluvila, že toho teď má strašně moc a že to bohužel nestíhá. Druhá přišla a chodila (a ještě po Vánocích přijde) pravidelně jednou za týden a myslím, že jsme z těchto setkání nakonec obohaceny obě dvě. Pracovaly jsme především s Písmem. Slečna si každý den udělala čas a přečetla si denní liturgické texty, nechala je na sebe působit, zapsala si, co ji oslovilo, jaké myšlenky a emoce se jí s tím pojí. To jsme pak na setkání sdílely. Byl tak také prostor na sdílení osobních věci a na otázky. Setkání byla opravdu moc pěkná a hluboká. Je krásné sledovat, jak si Duch Sv. vede mladé lidi, když se jím vést nechají.”

Sestra Věrka Gajdůšková: “Adventní duchovní doprovázení mladých mi dalo jednak velkou inspiraci pro hlubší práci s mladými, jednak krásnou zkušenost konkrétního vztahu. Měla jsem možnost doprovázet jednu studentku medicíny, která se nechala doprovázet skrze četbu biblických komentářů, skrze společné sdílení Písma a zvláště skrze osobní modlitbu propojující Boží Slovo se svým životem. Modlitba a doprovázení jí ukázaly nový pohled na Boha, odlišný od dosavadního “tradičního” pojetí. Slovo se stalo živým a přítomným, světlem pro současné životní rozlišování a rozhodování. Doprovázení a vzájemné sdílení se také dotklo mnoha podstatných aspektů a rozměrů našich životů, bylo pro nás obě velkým obohacením.”

Sestra Eva Liškutinová: “Adventní nebo postní duchovní doprovázení studentů  je pro mě příležitostí nejen se seznámit s novými lidmi, ale především se setkat s vnitřním světem člověka, který je obdarován a veden Bohem. Fascinuje mě jejich nadšení pro věci Boží a pevná vůle a odhodlání duchovně ujít s Bohem kus cesty, být otevření Božímu hlasu, který se skrývá ve slovech Písma,  ve zkušenostech druhých a v různých inspirujících příbězích lidí z dávné doby i z dneška. Bůh si každého člověka vede originální cestou. Jsem vděčná Bohu za tuto možnost být nablízku mladým lidem, dělit se o svou zkušenost a inspirovat se nadšením, vírou a láskou těch, se kterými se setkávám. ”

 

 

Požehnané Vánoce

Požehnané Vánoce

Přijměte do těchto Vánočních svátečních dní přání Božího míru.

V modlitbě jsme s vámi spojeni, ať jste daleko či blízko, ať prožíváte radost či smutek.

Sestry salesiánky

V Plzni to v adventu žije

V Plzni to v adventu žije

 Přinášíme zprávy o tom, co se děje v době adventní v Plzni. A věřte tomu, není toho málo a jsou to samé krásné věci!

První popisovaná akce je tedy těsně předadventní, a to výroba adventních věnců. Ty totiž musí být už na 1. neděli adventní připraveny. Sestra Dari píše: “V pátek 1.12. jsme v prostorách našeho střediska uspořádali v odpoledních hodinách tvoření adventních věnců. Sešlo se nás kolem 50, i hodně dětí a kromě maminek nechyběli ani babičky a tatínkové. Akce měla velmi hezkou tvůrčí a radostnou atmosféru a všichni byli se svými výtvory spokojeni. Zavítal k nám i P. Michal Kaplánek SDB, který věnce slavnostně požehnal. Rozdávali jsme rovněž brožury o adventním věnci a lístek s informacemi o našich předvánočních aktivitách. Touto akcí jsme odstartovali náš bohatý a naplněný advent s přáním Božího požehnání do všech rodin.”

Dále pokračuje: “Na první neděli adventní 3.12. jsme se zapojily do akce Mikulášský motoráček ve spolupráci s organizací Vlaky plzeňského kraje. Motoráček jezdil dopoledne 3x na trase Plzeň-Hl. nádraží – Dobřany a zpět a odpoledne 3x na trati Plzeň Hl. nádraží – Křimice. Po nástupu rodičů s dětmi se prodávaly speciální jízdenky s historickou paní průvodčí, pak přišel svatý Mikuláš s doprovodem a anděl rozdával dětem balíčky a nakonec čertík nabízel cukroví. Nechyběl ani krásný model kolejiště
s pohyblivým vláčkem a prodej občerstvení. V Křimicích bylo rovněž speciálně otevřené muzeum u nádraží. Vláček byl krásně ozdoben, i s barevnými světýlky. Naším úkolem bylo zpívat koledy, vytvářet atmosféru a rozdávat menším dětem omalovánku sv. Mikuláše a větším luštěnky o sv. Mikuláši. Byla to výborná evangelizační akce s krásnou atmosférou a spokojeností na všech stranách.”

A do třetice všeho dobrého: “Ve středu 6.12. jsme v prostorách Kulturního a volnočasového křesťanského centra, které provozuje adventistická církev blízko našeho domu, přivítali milého hosta. Byl to známý herec Víťa Marčík v doprovodu své dcery a ještě jednoho herce, kteří zde předvedli hru Setkání před Betlémem. Hra měla velký úspěch a všechny oslovila svými hlubokými duchovními myšlenkami. Velkým přínosem byla i naše spolupráce se členy adventistické církve – jak v organizaci tak v účasti na představení, kde jsme se opravdu „ všichni sešli“. Děkujeme Víťovi za jeho ochotu přijet i za velké povzbuzení pro naši cestu za Kristem.”

A my děkujeme sestře Dari za zprávy a Plzeňské komunitě za to, co pro toto město a kraj dělá. Kéž jim to Pán bohatě odplatí a dává dál dostatek zdraví i sil. Více foto zde.

Roráty u sester

Roráty u sester

K době adventní patří roráty. Nabízí je skoro každá farnost. Pokud byste bydleli v Hradci Králové či Praze Karlíně a měli vzdálenostně či vztahově blízko k sestrám salesiánkám, neváhejte se přidat ke slavení rorátních mší svatých s námi. Časy a místa jsou na letáčcích. Rádi vás uvidíme. Kéž nás třeba i tyto rorátní mše či jiné nabídky přivedou blíž Pánu!

Předadventní přespávačka CSŠJB

Předadventní přespávačka CSŠJB

  Od 1. do 3. prosince se měl konat víkend pro studenty a studentky CSŠJB v Hradci Králové. Cílem je potkat se i v mimoškolním prostředí, poznat se zase trochu víc a z jiných úhlů pohledu. Sestra Eva Liškutinová s dalšími sestrami nabízí za rok takové víkendy tři. Loni se osvědčily. Nicméně než se zase v novém školním roce víkendy rozjedou, chce to svůj čas a jisté úsilí vytáhnout mladé ze svých komfortních zón a vydat se vstříc dobrodružství. A tak se z plánované víkendovky stala přespávačka. Nicméně to vůbec nevadí, je to výborný start pro další víkendovky, které se již, doufáme, uskuteční. Dáme tedy slovo sestře Evě, která přespávačku se sestrou Zuzkou připravila: “Na začátku prosince jsme s několika studenty z naší školy podnikli přespávačku na školní půdě, navštívili výstavu betlémů v Betlémské kapli a následně podnikli výlet do zasněženého Kunratického lesa. Hráli jsme hry, koulovali se, stavěli sněhuláka a další podobné záležitosti, tvořili adventní kalendáře a lampičky. Shlédli jsme také film: „Pošli to dál“, který bude pro nás inspirací: posílat dobro, které od někoho obdržíme, dál. Snad nám toto nadšení vydrží po celý adventní čas i po něm.”