Druhý den rozlišování provinční

V sobotu 7. listopadu zahájila sr. Assunta online setkání představením profilu budoucí provinční představené. Připomněla slova papeže Františka, že pastýř podle vzoru Krista Dobrého pastýře je sám dobrým pastýřem, který jde PŘED stádem, aby ukazoval cestu, je UPROSTŘED stáda, aby ho udržoval jednotné, jde i ZA svým stádem, aby nikdo nezůstal pozadu a neztratil se. Staví na Božím slově, aby přinášel světu naději a přijímá životy druhých takové, jaké jsou, i v jejich slabostech se tím dotýká živého těla Kristova. Je nablízku lidem, miluje chudobu jakožto svobodu pro Pána i jakožto výraz jednoduchosti a skromnosti života a dává své komunitě skutečný misionářský impuls, aby mohli přicházet noví členové díky svědectví života a poslání.

Dále se zmínila o vlastnostech představené podle Stanov FMA: sestra povolaná k této službě žije v postoji vnitřní chudoby a otevřenosti Duchu sv. s mateřským srdcem vyjadřujícím silnou a zároveň jemnou Mariinu lásku pro všechny. Její služba autority nese znaky plodnosti a lidskosti, je schopná naslouchat všem hlasům, otevírat vnitřní zdroje každé sestry, doprovázet je na cestě osobního zrání a vytvářet podmínky ke spolupráci a vzájemné pomoci. To byl také způsob vedení M. Mazarellové, která dokázala zahrnout celou širokou škálu lidí od sester, přes chovanky, spolupracovníky a kněze. Za pravou představenou považuje Pannu Marii.

Dopoledne se následně sestry věnovaly v online skupinkách zamýšlením se nad vlastnostmi představené ve světle výzev dnešní doby. Odpoledne výstupy ze svých skupinek sdílely a podvečer už patřil praktickým informacím sr. Assunty k psaní konzultace na novou provinční. To proběhne v komunitách v neděli 8. listopadu dopoledne.

Více foto zde.