Obnova online

Obnova online

Zveme mladé 18 – 30 let na duchovní obnovu online. Začátek v pátek 26. 2. od 19 hod, ukončení 18 hod v sobotu 27. 2. 2021.

Na co můžete těšit? Podněty k Božímu slovu, sdílení, doprovázení i diskuze. Tématem je proměnění Ježíše na hoře Tábor a naše odpověď na tuto událost.

Těší se sestry salesiánky.

Přihlášky a informace: Jana Svobodová, jancasv@seznam.cz

 

Program najdete zde. 

Včera, dnes a zítra

Včera, dnes a zítra

Zanedlouho po jmenování nové inspektorky se sešla trojice sester, kterým Pán skrze představené tuto službu svěřil. Marie Tkadlecová vedla sestry v letech 2009 – 2015, Jana Svobodová v letech 2015 – 2021 a v červenci tohoto roku přebere štafetu na další šestiletí Zdeňka Švédová. Zajímavostí na této návazné sestavě je, že všechny tyto sestry začínaly svoji počáteční formaci v roce 1992.

Obnova pro mládež

Obnova pro mládež

Zveme vás na duchovní obnovu pro mládež 18 – 30 let „Meziorlák“, která se koná o víkendu 26. – 28. 2. 2021. Boží Slovo, které nás bude provázet je: „Jeho tvář zářila jako slunce“ (Mt 17,2). Můžete se těšit na ticho – Boží Slovo – sdílení. Sejdeme se v Praze Karlíně, příp. bude varianta online.

Přihláška, prosím, posílejte do 20. 2. 2021: Jana Svobodová, fma- jancasv@seznam.cz

 

Máme novou inspektorku

Máme novou inspektorku

Madre Yvonne Reungoat, generální představená salesiánek jmenovala novou inspektorku Česko-litevské provincie – ZDEŇKU ŠVÉDOVOU. Službu převezme 25. července 2021.

Zdeňka Švédová se narodila 9. prosince 1970 v Zábřehu na Moravě. Po ukončení základní školy v Zábřehu absolovovala učňovský obor elektromechanik pro stroje a zařízení v Mohelnici a později dálkově pedagogickou školu a magisterský obor Katolické teologické fakulty v Praze.

Za totality se jako mladá dívka setkala s křesťany a zapojila se do různých chaloupek a akcí v zábřežské farnosti, ale i mimo ni a přiblížila se k Bohu. V roce 1991 se účastnila duchovních cvičení se salesiánem Petrem Baranem a poté poznala také komunitu sester salesiánek v Brně. Postupně v ní dozrálo rozhodnutí stát se salesiánkou a v roce 1992 začala formaci nejdříve v komunitě v Brně, potom postulát a noviciát v Římě. Po slibech v roce 1997 působila v Hradci Králové na internátě, poté v roce 2002 v Brně a od roku 2003 na internátě v Praze Karlíně. Od roku 2008 až do loňského roku byla inspektoriální ekonomkou česko-litevské inspektorie. Od září 2020 působí jako ředitelka v Salesiánském domě mladých v Hradci Králové.

Vánoce

Vánoce

„Jesle, či žlab jsou podle církevních otců symbolem hříchu…A právě to je místo, kam chce Kristus vstoupit, kde chce být položen: v samém středu našeho hříchu.
A to je pěkný paradox – vždyť nám se zdá, že Boha je zapotřebí hledat ve svatyni. Bůh by měl být tam, kde je svaté místo. Ale on chce být právě v našem hříchu,
a ne ve svatyni! Proč? Protože nás chce spasit.“                 Ryś: Rozjímavý růženec

 

Dovolme Ježíši narodit se o letošních Vánocích v našich jeslích, tam, kde potřebujeme spásu.

                                                                                                                            sestry salesiánky

 

Třetí den rozlišování – konzultace

Třetí den rozlišování – konzultace

Během nedělního dopoledne dne 8. listopadu se všechny komunity FMA v Čechách a na Litvě věnovaly ztišení a modlitbě. Tato atmosféra napomohla psaní konzultací – tedy návrhů – na novou provinční, které jsou směřovány hl. představené Yvonne Reungoat. Ta se svou radou jmenuje novou představenou Inspektorie Neposkvrněné.

Konzultace všech sester byly během společné modlitby vloženy do obálky a budou společně odeslány do Říma.

Připravujeme se na tento okamžik modlitbou a vzájemným požehnáním:

„Ať Hospodin ti žehná a chrání tě;

ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv;

ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.

Amen.”

Více foto zde.

Druhý den rozlišování provinční

Druhý den rozlišování provinční

V sobotu 7. listopadu zahájila sr. Assunta online setkání představením profilu budoucí provinční představené. Připomněla slova papeže Františka, že pastýř podle vzoru Krista Dobrého pastýře je sám dobrým pastýřem, který jde PŘED stádem, aby ukazoval cestu, je UPROSTŘED stáda, aby ho udržoval jednotné, jde i ZA svým stádem, aby nikdo nezůstal pozadu a neztratil se. Staví na Božím slově, aby přinášel světu naději a přijímá životy druhých takové, jaké jsou, i v jejich slabostech se tím dotýká živého těla Kristova. Je nablízku lidem, miluje chudobu jakožto svobodu pro Pána i jakožto výraz jednoduchosti a skromnosti života a dává své komunitě skutečný misionářský impuls, aby mohli přicházet noví členové díky svědectví života a poslání.

Dále se zmínila o vlastnostech představené podle Stanov FMA: sestra povolaná k této službě žije v postoji vnitřní chudoby a otevřenosti Duchu sv. s mateřským srdcem vyjadřujícím silnou a zároveň jemnou Mariinu lásku pro všechny. Její služba autority nese znaky plodnosti a lidskosti, je schopná naslouchat všem hlasům, otevírat vnitřní zdroje každé sestry, doprovázet je na cestě osobního zrání a vytvářet podmínky ke spolupráci a vzájemné pomoci. To byl také způsob vedení M. Mazarellové, která dokázala zahrnout celou širokou škálu lidí od sester, přes chovanky, spolupracovníky a kněze. Za pravou představenou považuje Pannu Marii.

Dopoledne se následně sestry věnovaly v online skupinkách zamýšlením se nad vlastnostmi představené ve světle výzev dnešní doby. Odpoledne výstupy ze svých skupinek sdílely a podvečer už patřil praktickým informacím sr. Assunty k psaní konzultace na novou provinční. To proběhne v komunitách v neděli 8. listopadu dopoledne.

Více foto zde.

Netradičně rozlišování online

Netradičně rozlišování online

O víkendu 6. – 8. listopadu proběhne netradiční formou rozlišování ohledně nové provinční FMA v Čechách a na Litvě. Běžně se za tímto účelem schází celá provincie společně, modlí se, vede dialog a na závěr píše konzultaci generální představené, která se svou radou jmenuje novou provinční. Výměna se pak uskuteční v létě 2021.

Tentokrát vzhledem k epidemiologické situaci tato událost proběhne v komunitách a online při společných setkáních. Propojí se tak sestry z Litvy, naší země a sr. Assunta z generální rady v Římě, která celé setkání animuje.

Věříme, že i takto bude Duch svatý našim průvodcem a prosíme o modlitbu.

Setkání prvních sester na Lomci

Setkání prvních sester na Lomci

dav

Poslední zářijový víkend se setkaly první sestry salesiánky na formační víkend na krásném mariánském místě Lomec. Společně se připravovaly na 40. výročí složení prvních slibů. P. Evžen Rakovský, SDB zaměřil jejich pozornost na vztah s Ježíšem Kristem jako světlem, dobrým pastýřem a vinným kmenem. Sestry měly možnost společně sdílet, modlit se, přimlouvat za všechny potřeby i svěřovat rozlišování nové představené FMA v česko-litevské inspektorii.

Orlí hnízdo opět!

Orlí hnízdo opět!

Již tradičně proběhla v předposledním srpnovém týdnu na Orlím hnízdě ve Pstruží duchovní cvičení pro mládež, tentokrát obohacená o dva dny volitelného předpogramu. Ten skýtal možnost seznámení se, společné práce na chalupě, táboráku a výletu. Účastníci měli příležitost se v tichu a krásné přírodě ponořit do Božího slova a praktických tématických přednášek za animace týmu salesiánů a salesiánek. Každodenní doprovázení umožnilo konfrontovat prožitou zkušenost. Při závěrečném táboráku se účastníci podělili o to, jak Bůh konal zcela jedinečným způsobem pro každého.