První krok rozlišování

Páteční večer online rozlišování ohledně nové provinční představené FMA začala sr. Assunta, vizitátorka z generální rady, souhrnem cesty inspektorie za uplynulé šestiletí a statistickým údaji. Sester salesiánek je v Inspektorii Neposkvrněné celkem 43, z toho 36 z České republiky a 7 z Litvy a jejich průměrný věk je 53 let. V komunitách a následně v online setkání se dále sestry zamýšlely nad výzvami přítomnými v dnešní společnosti a postoji s nimi souvisejícími. Také spolu sdílely vize a sny pro dobro mladých. Více foto zde.