Třetí den rozlišování – konzultace

Během nedělního dopoledne dne 8. listopadu se všechny komunity FMA v Čechách a na Litvě věnovaly ztišení a modlitbě. Tato atmosféra napomohla psaní konzultací – tedy návrhů – na novou provinční, které jsou směřovány hl. představené Yvonne Reungoat. Ta se svou radou jmenuje novou představenou Inspektorie Neposkvrněné.

Konzultace všech sester byly během společné modlitby vloženy do obálky a budou společně odeslány do Říma.

Připravujeme se na tento okamžik modlitbou a vzájemným požehnáním:

„Ať Hospodin ti žehná a chrání tě;

ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv;

ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.

Amen.”

Více foto zde.