Duchovní obnova pro ženy

Sobotní odpoledne 24.2.2024 prvního postního týdne se sešlo přes třicet žen na duchovní obnovu Bůh a ženy,  s podtitulem Ženy v Bibli. Obnova se konala v prostorách Salesiánského střediska mládeže v Brně Žabovřeskách. Úvodní přednáška představila několik žen ze Starého a Nového zákona a jejich vzájemný vztah s Bohem v konkrétních životních situacích. Ženám byla nabídnuta i inspirace, jak se s konkrétním biblickým úryvkem modlit, dokonce i společně tančily. Následovalo sdílení ve skupinkách a možnost využít tvoření, přímluvnou modlitbu  svátost smíření, rozhovor či adoraci a ticho. Obnova byla zakončena mší svatou s kreativním prvky a možnosti večeře. Ženy odcházely spokojené se zkušenost doteku Božího Slova i objevení biblických přítelkyň. Duchovní obnovu provázela sestra Jana Svobodová, po organizační stránce ji zajišťovala sestra Majka Kučerová. 

Děkujeme sestrám, které daly svůj čas a schopnosti Božímu dílu a radujeme se z toho, že tolik žen toužilo přiblížit se Bohu.