Duchovní obnova v Sebranicích

Farnost Sebranice (u Litomyšle) spravují bratři salesiáni. Tradičně sobota po Popeleční středě patří duchovní obnově dětí. Letos (jako ostatně i minulé roky) proběhla krásná bratrsko-sesterská spolupráce. Sestry salesiánky si vzaly na starost holky a bratři salesiáni kluky. Byly však i chvíle, kdy se naše vzájemné působení prolínalo. Během dopoledních bloků jsme se každý věnovali své skupince – mladší holky se sestrou Janou Markovou přemýšlely o ženě hříšnici, starší holky se sestrou Věrkou Gajdůškovou se zamýšlely nad evangeliem Bouře na moři. Mladší kluci s otcem Jožkou Glogarem měli téma Marnotratný syn a starší kluci s otcem Petrem Zelinkou se oblékali do Boží zbroje (z listu Efezanům). Při závěrečné mši svaté každá skupinka během kázání prezentovala, jakému tématu se věnovala. Spojily nás nejen hry a rekreace po obědě, ale také společná křížová cesta, jejíž jednotlivá zastavení připravily jednotlivé skupinky. Deštivé počasí nakonec ustoupilo, takže jsme mohli strávit po obědě čas venku a trochu se provětrat i pomodlit. 

Jsme Bohu vděční za tento den duchovní obnovy, který jsme mohli připravit v této bratrsko-sesterské spolupráci, a prosíme Boha, aby sám zúrodnil vše, co bylo do dětských srdcí zaseto.