Duchovní obnova pro mládež

Poslední únorový víkend patřil mládeži z celé Republiky, která se sjela do Prahy Karlína za účelem obnovit svůj vztah k Bohu. Nebylo jich sice mnoho, ale Pán Bůh nepočítá kvantitu, ale kvalitu. Setkání zajišťovala sestra Helena Křenková z Karlína, pomáhala Zdeňka Kůsová z Hradce a Hanka Gennertová z Kobylis. Kněžsky posloužila komunita Comunione e Liberazione, nově ustanovená sloužit ve farnosti Praha – Karlín. Bratři jsou tři a vystřídali se všichni 🙂 . Ale teď už předáváme slovo jedné z účastnic, Janě Martínkové, aby se s námi podělila, jak duchovní obnovu prožila.

“V pátek 23.2. se sešlo pár mladých v Domově mládeže u sester Salesiánek v Karlíně, kde jsme prožili Postní duchovní obnovu. Pro mě osobně to bylo výjimečné i tím, že jsem pak v neděli skládala v Kobylisích sliby pro vstup k Salesiánům spolupracovníkům (ASC), tak jsem byla vděčná, že jsem se mohla předtím ztišit, zastavit a strávit víc času s Hospodinem. Tématem nás provázely sestry FMA a věnovali jsme se Janovým pašijím obecně a pak i pohledem různých aktérů. Velmi mě oslovilo, že Ježíš je ochoten se s kýmkoli z nás bavit, i když druhá strana nemá čisté důvody, že se opravdu chce dát poznat každému (Ježíšův rozhovor s Jidášem). Pro mě byly pak nejdůležitější asi dvě myšlenky. První, že učedník pod křížem si nevybírá okolnosti, je prostě nablízku. A druhá se týkala Josefa z Arimatie, který byl za Ježíšova života tajným učedníkem ze strachu před Židy, ale po smrti Ježíše, kdy se mohlo zdát, že je po všem známkou Božího Ducha však jde k Pilátovi žádat o mrtvé tělo, což pro něj mohlo skončit smrtí. Ale najednou dostal odvahu konat. Jsem moc vděčná za tento čas a díky Hance, Zdeňce a Heleně, že pro nás akci připravily. Myslím, že mohu za všechny účastníky říci, že jsme se občerstvili a s novou energií se vrátili do našich každodenních životů.”