Setkání ředitelek

Setkání ředitelek

 O víkendu 7.-9.6. 2024 proběhlo setkání ředitelek komunit. Z důvodu obsazenosti chalupy na Lipinách jsme začaly trochu netradičně v Praze, kde jsme v pátek večer měly možnost shlédnout zajímavé divadelní představení Terminus. V sobotu jsme se rády přesunuly na Lipiny, kde jsme strávily milý sdílecí a relaxační víkend. Krásné počasí, rozkvetlá příroda a přítomnost dalšího osazenstva (míněni jmenovitě místní králíci) – to vše přispělo k příjemnému pobytu a načerpání sil do závěrečného „finiše“.

Tolik zprávy od končící ředitelky Danky Fučíkové, jíž děkujeme za šestiletou službu v komunitě Hradec králové.

Noc kostelů u FMA

Noc kostelů u FMA

Do noci kostelů se zapojily naše komunity podle svých možností. Přinášíme zprávy z Plzně a z Prahy – Karlína. Něco více o Plzni nám prozradí sestra Dari Vedrová.

“Do Noci kostelů jsme se tentokrát zapojily v Plzni-Křimicích v kostele Narození Panny Marie Na Horničce, kde jsme měly na starosti program pro děti. Pomáhaly nám ještě dvě paní a dvě děvčata. U sestry Hanky si děti mohly zahrát na citerku a my ostatní jsme měly připraveno 5 stanovišť ( všechny s tématikou kostela), po jejichž absolvování děti dostaly sladkou odměnu. Našimi hlavními zákazníky byly děti, které sem přišly na pěvecké vystoupení, ale i jejich sourozenci nebo kamarádi. Dospělí si pak mohly užít ochutnávku různých značek mešních vín, v kostele byla i výstava výtvarných prací a večerní koncert pro kytaru a příčnou flétnu. Akce se nám moc líbila a děti byly spokojené, že měly připravený program.”

Z Prahy – Karlína se ozývá sestra Jana Marková: “Letos jsme v naší kapli svatého Karla Boromejského, která je součástí našeho domu, přivítali 108 účastníků. Vytvořila se moc pěkná rodinná atmosféra, některé návštěvníky dokonce pojila s naším domem společná historie (chodili sem do školky…). Pro děti byl připraven zajímavý program – mohly si vymalovat obrázky svatých, kteří mají v naší kapli obraz či sochu, mohli si zkusit okuřovat kadidlem, zahrát si ministrantské pexeso… Dospělí si mohli poslechnout výklad o kapli z úst sestry Marušky Vavříkové a dvakrát byla v nabídce modlitba se sestrami salesiánkami: jednou modlitba breviáře (nešpor), podruhé modlitba chval. Celý program koordinovala sestra Maruška Vavříková, které patří největší dík, ale letos byla zapojená skoro celá komunita, takže jsme se vystřídaly a někomu se podařilo během večera navštívit i jiné otevřené kostely.”

Zahradní slavnost v Plzni

Zahradní slavnost v Plzni

Ve čtvrtek 6. června jsme v KVK centru našich adventistických přátel uspořádali závěrečnou tečku za našimi pravidelnými aktivitami, kterou nazýváme Zahradní slavnost. Je určena pro děti, rodiče, příbuzné i všechny dobrodince našeho střediska. Počasí sice bylo zajímavé – bouřkové, přeháňkové, ale nakonec vysvitlo sluníčko a byl krásný teplý večer. Cílem slavnosti je především setkání všech našich známých, vzájemné popovídání, ale také písničky s kytarou u táboráku a samozřejmě občerstvení. Každý si mohl vybrat čepovanou kofolu nebo malinovku, grilovaný nebo opečený špekáček, grilovanou zeleninu, buchty, meloun a letošní novinkou a hitem byly palačinky.  Podařilo se zapnout i bublinkovač a milým zpříjemněním byl klaun Maki (naše sestra Maki Hanáková), který účastníkům rozdával barevné záložky s citátem z Velepísně lásky od sv. Pavla. Akce měla velmi hezkou, přátelskou atmosféru a všichni s ní byli velmi spokojeni. Akci pořádaly všechny naše Plzeňské sestry: Dari, Hanka, Majka a Maki.

Svátek vděčnosti Karlínské komunity

Svátek vděčnosti Karlínské komunity

Naší velké rozmanité Karlínské komunitě se na konci školního roku podařilo prožít svátek vděčnosti společně mimo Prahu. Za ideální místo pro tuto akci považujeme Hrádek u Vlašimi. Krásné zapadlé poutní místo, kde je vše, co naše komunita potřebuje k příjemnému prožití víkendu. A tak jsme se v pátek na slavnost Panny Marie Pomocnice (24.5.) nabalily a vylodily z Prahy směr Vlašim. Protože ani dvě auta nestačí naší komunitě, některé z nás osedlaly své “oře” a vydaly se na Hrádek napůl vlakem, napůl na kole. Ačkoli předpověď nebyla ideální, na nás nespadla ani kapka. A tak to bylo celý víkend. Žádný program nám déšť nenarušil. Ale i ten je vítaný, příroda ho velmi potřebuje 🙂 . Večer nás uvítal srdečný pan farář, otec Jerzy, z kongregace mariánů, který na faře na Hrádku bydlí. V sobotu nám odsloužil mši svatou a v neděli jsme mohly s celou místní farností i okolím prožít první svaté přijímání osmi dětí. Páteční večer patřil vděčnosti za uplynulý školní rok, připomenuly jsme si ho fotkami. Nejvíc nás zaujala rozmanitost dortů, které jsme během roku na naše narozeniny zkonzumovaly 🙂 . V sobotu jsme se dosyta vyspaly a pokochaly přírodou. Odpoledne jsme pěšky i autem vyrazily do Vlašimi do vyhlášené cukrárny na něco dobrého. A samozřejmě jsme průběžně fandily našim hokejistům. Večer nás čekal čas u táboráku, kde jsme poděkovaly naší ředitelce Helence Křenkové za její službu autority, za animování komunity i celého domu, za formování aspirantky a novicky a za její tichou přítomnost a velkou svobodu, kterou dává. Rozloučily jsme se také se dvěma sestrami, které z naší komunity odchází: sestra Eva Liškutínová odchází sloužit jako ředitelka do Hradce Králové a sestra Jana Marková jde na dva roky studovat do Říma salesiánskou spiritualitu. Komunita se kromě dárečků s nimi rozloučila krásnými básněmi. Neděle patřila kromě zmíněného prvního svatého přijímání také debatě o ekologii a udržitelnosti, kterou jsme vedly v duchu synodální skupinky (rozjímání, sdílení, naslouchání, sdílení, co mě inspiruje od ostatních). Vyšlo z toho i několik podnětů, které bychom jako komunita chtěly příští rok uskutečnit.

Jsme vděčné Bohu za společný víkend, který nám daroval, i za to, jak jsme ho i přes naše velké odlišnosti mohly prožít v klidu a pokoji. Více foto zde

Svátek vděčnosti v komunitě Plzeň

Svátek vděčnosti v komunitě Plzeň

Naše plzeňská komunita si zvolila za svůj svátek vděčnosti slavnost Nejsvětější Trojice v neděli 26.5. Začaly jsme hledáním nějakého kostela v diecézi, který by byl zasvěcen Nejsvětější Trojici a objevily jsme hřbitovní kostel v Andělské hoře na Karlovarsku. Proto jsme se po ranní mši svaté vypravily nejprve do městečka Toužim, kde jsme v příjemné menší restauraci se zahrádkou poobědvaly a potom jsme již vyrazily směr Andělská hora. Už zdálky nás zaujal kamenný masiv nad městečkem, na jehož vrcholu se tyčila zřícenina hradu. Zříceninu jsme si důkladně prohlédly a zjistily jsme, že je odtud krásný výhled na Slavkovský les a Krušné hory, kde jsme rozeznaly i nejvyšší vrchol Klínovec. Z hradu jsme se vypravily lesní pěšinou ke kapličce Panny Marie, kde bylo i krásné tábornické zákoutí s potokem, přístřeškem se stoly a lavicemi a ohništěm. Odtud jsme pozvolna zamířily zpět do městečka ke kostelu Nejsvětější Trojice, který je velmi zajímavý svým trojúhelníkovým půdorysem. V kostele se v 18 hodin konal koncert kytaristy a písničkáře Jana Smolíka, s nímž vystupovala i karlovarská písničkářka Klára. Koncert se nám moc líbil a odjížděly jsme plné vděčnosti za krásný den, plný slunce, přírody, pokoje a radosti.

Duchovní obnova pro ženy

Duchovní obnova pro ženy

Poslední květnovou sobotu se v prostorách SDM v Hradci Králové uskutečnila další hojně navštívená obnova pro ženy, tentokrát s názvem „Poslání ženy“. Sestra Dana Fučíková v úvodní přednášce zmínila základní povolání člověka k životu, k vytváření vztahů a také k předávání Boží lásky a to pro každou z nás jedinečným způsobem. Podotkla, že také vytvářením krásného prostředí se můžeme jako ženy podílet na stvořitelském díle Božím, protože Bůh je původcem veškeré krásy. V závěru zmínila povolání každé ženy k duchovnímu panenství i mateřství. Panenství můžeme v různých životních stavech prožívat v jedinečném vztahu k Bohu už od křtu a duchovní mateřství rozvíjíme, kdykoliv voláme člověka k životu.

Po krátkém občerstvení se ženy rozdělily do skupinek a k tématu mohly sdílet svou zkušenost. Poté následovala další nabídka ve formě svátosti smíření, ke které byl k dispozici místní duchovní správce P. A. Forbelský, možnost přímluvné modlitby, kterou nabídly sestry a také tiché adorace. Ženy odcházely povzbuzeny ve svém poslání.

Setkání sester 60+ na Lipinách

Setkání sester 60+ na Lipinách
Sestra Vlasta nám přiblíží, co se dělo minulý víkend na Lipinách:
“Kde leží Lipiny – oáza klidu? Na to se mě ptala kolegyně na vrátnici, když jsem jí prozradila, že tam jedu se spolusestrami staršími 60 let  jako já. Tak tedy jsem odpověděla, že nedaleko Tožice za Benešovem. Na této krásné samotě jsme 4 sestry a sestra inspektorka strávily dny od pátku 17.5. do neděle 19.5. Program byl prostý: modlitba, film “Hon na pačlověky” – o osiřelém výrostku a jeho adoptivním otci + diskuze o něm, společná příprava jídla, růženec cestou ke kapličce P. Marie, pěší pouť na mši sv. do Nesvačil, povídání o praxi slibu poslušnosti, domlouvání nejbližších akcí, hodnocení… K tomu krmení králíků pampeliškami a focení západů slunce. Bylo to hezké. Bylo nám spolu dobře a rychle to uteklo. 
Těšíme se na další setkání v příštím školním roce.”

Diecézní setkání dětí v Hradci Králové

Diecézní setkání dětí v Hradci Králové

Sestra Věrka Gajdůšková se zúčastnila diecézního setkání dětí v Hradci Králové. Poslechněme si, jak akce probíhala:

“Kostel Nanebevzetí Panny Marie a jeho přilehlé prostory v Hradci Králové se v sobotu 18. května naplnily radostí, nadšením a dětským smíchem. Konalo se tu totiž Diecézní setkání dětí, kterého se letos zúčastnilo přes dvě stovky dětí a na padesát dospělých. Touto akcí se i Královéhradecká diecéze připojila k Celosvětovému dni dětí, který vyhlásil na tyto dny papež František.

Setkání se neslo v duchu tématu “modlitba”, kterou si děti mohly prožít v různých formách na čtyřech stanovištích:

– modlitba žehnání: vystoupaly na kostelní věž a žehnaly městu

– modlitba jako práce: zasadily si malou slunečnici

– modlitba jako meditace: v duchu se prošly lesem k Bohu, kterým se nechaly obejmout

– modlitba žalmů, které recitovaly a navzájem se doprovodily Orffovými nástroji.

Odpoledne je pak čekalo pásmo chval pod vedením manželů Beranových. Malí i velcí zpívali, tančili, chválili ze všech sil. Byla to prostě síla 🙂 ”

 

ASKO – setkání po mnoha letech v Hradci Králové

ASKO – setkání po mnoha letech v Hradci Králové

 CO je to asko – setkání? Sestry, které pracovaly s holkami i během komunismu, to ví, jenže ne všichni to ví… 🙂 A kdo to neví, toho o tom spraví sestra Maki Hanáková, tohoto času v komunitě v Plzni, která se ovšem s ASKAMI setkala v Hradci Králové.

“Kdybych měla asky, jak jsme jim říkaly, pojmenovat dnešním slovníkem, dala bych jim název TOP animátorky. Slůvko top není lichotka. Tyto skvělé holky jsem měla tu čest doprovázet v letech 1993 – 1996 a to v Hradci Králové. Přišla jsem po noviciátě a krom působení na našem internátě jsem dostala právě skupinu asek (zkratka od slova asistentek). Prostě v dnešním „hantecu“ super animátorky.

 Byla to děvčata, která chtěla o prázdninách jezdit na letní akce – chaloupky a vést děti ke Kristu a při tom se nebály i dobrodružnějších akcí. Víkendovky probíhaly každý měsíc a někdy jsme v tom měly i víkend praktický (péče o konkrétní děti v určité lokalitě). Moc mě to bavilo. Myslím, že se postupně vytvořilo radostné, duchovní i přátelské prostředí. V té době za námi nejčastěji z Pardubic od bratří salesiánů jezdil Petr Kopřiva, na kterého jsme také vzpomněly při sobotním setkání. Krom duchovních podnětů nás i vzdělával a povzbuzoval. V září 1993 na první setkání přijelo kolem třiceti holek. Pak jich zůstalo a pravidelně jezdilo okolo dvaceti. Zkrátka bezvadná parta lidí, která se dokázala lecčemus zasmát, udělat něco navíc,  a nebo pomoci tam, kde bylo potřeba.

Takže sobotní odpolední setkání 18. 5. 2024 v domě u našich sester bylo mimořádně vyprávěcí a dost jsme se při vzpomínání nasmály. Prošly jsme si i dům, chvíli pobyly v kapli a večer si pak zamávaly s tím, že musíme sehnat kontakty ještě na další bývalé asky. Setkalo se nás totiž dvanáct, protože některým jsem se ani neozvala, chyběly mi kontakty. JENŽE, jak bývalé asky slíbily, kontakty seženou a další společný moment jistě zase proběhne. KDY? To ještě nevíme…”

Děkujeme sestře Maki za sdílení a věříme, že o nich zase někdy uslyšíme 🙂