Setkání juniorek

Setkání juniorek

Druhé a zároveň poslední setkání československých juniorek v tomto školním roce se konalo v Ivanke při Dunaji poslední víkend v lednu. Bylo přítomno všech 11 slovenských a jedna česká juniorka a také česká i slovenská provinciálka. Tématem víkendu byla komunita a život v ní. Sdílely jsme téma ve skupinkách i vstřebávaly skrze zamyšlení k dialogům a komunikaci v komunitě. Dále jsme se zabývaly další částí dokumentu našeho Institutu k formační etapě juniorátu, jež je třeba napasovat na naši situaci a podmínky. Nechyběly ani společné modlitby, slavení mše svaté, večerní sdílení. Jako překvapení jsme se v sobotu večer účastnily vystoupení folklorního souboru Kremienok, jež vedou salesiáni spolupracovníci. Tento soubor slavil 30 let od svého založení a k této události byl připraven galavečer se 100 účinkujícími (dětmi a mladými) plný lidových tanců a písní ze všech koutů Slovenska. V neděli dopoledne sestra Adrika přednášela dějiny Institutu – a dostaly jsme se až k dobrodružné české historii sester FMA v České Republice. Setkání uběhlo jako voda a těšíme se na další školní rok.  

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Setkání koordinátorek pro pastoraci mládeže CIEM

Setkání koordinátorek pro pastoraci mládeže CIEM

  Motto setkání, které probíhalo 20.-23. Listopadu 2018 v Bruselu, znělo: “Dát vše, aby mladí mohli být šťastní nyní i na věčnosti.” 

Cílem setkání bylo sdílet sny i cesty, po kterých se ubíráme, a společně hledat, kudy jít dál, abychom my i naše výchovné prostředí, které vytváříme, vedli mladé k radosti a plnému životu.

Za českolitevskou inspektorii se setkání účastnila sr. Míla Čermáková. Přinášíme některé její postřehy.

“Celé setkání hostila komunita sester salesiánek (FMA) v Bruselu, kam se sjelo 12 sester a jedna laička, které mají ve svých inspektoriích na starost pastoraci mládeže. Provázel nás po celou dobu biblický text o rozmnožení chlebů a ryb J 6, 1 – 15.

První den byl ve znamení uvědomění si situace, ve které se nacházíme. Druhý den byl ve znamení oživení si pohledu na výchovné poslání FMA a konfrontace se závěry Synody o mládeži, která proběhla v uplynulém měsíci v Římě. V závěrečném dokumentu ze synodu jsme se pak zastavily nad jeho III. kapitolou, který v sobě přináší mnoho konkrétních podnětů od mladých pro život v církvi i v našich komunitách. Poslední – třetí den – byl zaměřený na konkrétní cestu animace pastorace mládeže v CIEM (Evropa a Blízký východ) a potažmo v každé inspektorii.

Celé setkání bylo přínosné především sdílením zkušeností z jednotlivých inspektorií i touhou společně uchopit a nasměrovat pastoraci mládeže v současné situaci ve shodě s cestou institutu i postsinodální církve.”

 

Juniorky na Slovensku

Juniorky na Slovensku

O víkendu 23.-25.11. se sjelo do Velkého Bielu nedaleko Bratislavy 11 mladých sester s časnými sliby – takzvaných juniorek. Deset jich bylo ze Slovenské provincie a jedna se přidala z naší CEL. Přítomny byly obě současné provinciálky (Janča z CEL a Monika ze SLK) a také bývalá slovenská provinciálka Janka, která má teď juniorát na starosti. Kromě sesterského sdílení, společné modlitby i zábavy jsme se na nádherném místě u jezera věnovaly formaci. Probíraly jsme dokument o juniorátu, jež před rokem vyšel v našem Institutu, a zamýšlely se nad tím, jak může inspirovat nás v našem prostředí. Věnovaly jsme se i komunitnímu životu a osobnímu rozhovoru – tématům, jež jsou mezi námi živé. V sobotu večer mezi nás přijeli manželé – salesiáni spolupracovníci – svědčit o životě v manželství (a zároveň nám pomohli vidět, jak se manželství liší od řeholního života a kde jsou zase styčné body). V neděli dopoledne přijela sestra Adrika osvěžit a doplnit naše znalosti o dějinách Institutu. Celé setkání bylo obohacující a plné radosti ze setkání. A těšíme se zase na leden. 

Duchovní cvičení na “Orláku”

Duchovní cvičení na “Orláku”

V úterý 21. srpna se sjelo 16 mladých lidí z různých koutů naší republiky na duchovní cvičení s doprovázením. Kazatelem byl tentokrát Toník Pražan, který objasňoval některé úryvky převážně z Nového zákona, týkající se učedníků. Prožili 4 dny intenzivní modlitby osobní i společné, v tichu, v krásné přírodě. V organizačním týmu byl kromě Toníka Petr Vaculík, Janča Svobodová, Helenka Křenková a Eva Liškutinová. Velmi vítaná byla pro všechny účastníky každodenní půlhodinka osobního doprovázení v modlitbě. Pán  štědře obdarovával svou milostí a postupně se tváře všech začaly prozařovat. Sobota večer patřila táboráku, špekáčkům a verbální komunikaci. Poslední den byl organizační tým překvapen muzikálem, vtipně ztvárněným podle průběhu duchovních cvičení. Každý se vracel domů obohacen. Obrovský dík patří Bohu a všem, kteří se za nás modlili. Snad příště 20. 8. 2019 se s alespoň některými opět sejdeme. 

Historický seminář na Velehradě

Historický seminář na Velehradě

Ve dnech 3.-6.června se konal na Velehradě historický seminář. Pozvaná byla salesiánská rodina. Salesiánek nás bylo pár, přesněji šest, neboť další, zatímco my se vzdělávaly, konaly další bohumilou činnost – vychovávaly mládež. Celkově bylo účastníků na 50, což už skýtalo dobré možnosti potkat dlouho neviděné známé tváře a pohovořit s nimi. To bylo možné po celé setkání, ale zvláště v pondělí při večerním posezení u vínečka. Takže přirozeně rozvíjet vztahy v salesiánské rodině byl jeden z cílů akce. Nicméně už podle názvu semináře lze předpokládat, že jsme se zabývali i jinými věcmi.

Úvodní přednášku měl pro nás Petr Zelinka SDB. Uvedl nás do tématu o historii salesiánů v ČR, za první republiky a proměny v zaměření působení českých salesiánů v průběhu 90 let. Poté následovalo několik programů v italštině, takže většina nasadila sluchátka, navolila program č.3 a slyšela hlas salesiánek Janči a Zdeňky, které simultánně překládaly. A koho že to? Dva italské hosty, dona Pierluigi Cameroniho a Sr. Lodovicu Zanet, kteří se zabývají osobností Ignáce Stuchlého. Jedním z cílů bylo tedy představení tzv. Positia, které vypracovali a jež vypráví o hrdinských ctnostech a životě tohoto Božího služebníka, který by se za chvíli mohl stát ctihodným. Více na toto téma se dočtete na stránkách salesiánů zde.

Přednášky byly opravdu hluboké, takže jsme mohli poznat Ignáce Stuchlého jako kněze velmi pokorného, z lásky chudého, poslušného, který dobře vykonával i úřad autority a který nám ukazuje krásnou cestu svatosti – cestu plnění si svých povinností den za dnem, trpělivé práce na sobě, přijímání svých limitů… Jeho osobu a dojmy ze semináře jsme mohli průběžně sdílet v sedmi skupinkách, jež jsme utvořili.

Dalším hostem byla Kateřina Lachmanová, která se zabývala obdobím komunismu a tím, jak nás totalita poznamenává i dnes. Bylo moc pěkné, že jsme o tom jen nediskutovali a nepřemýšleli, ale v úterý večer také poklekli  a modlili se, aby nás Pán vysvobodil od břemen, jež si mnozí z nás z těchto let stále vlečou. Dalším hostem byl Vojtěch Vlček, který se zabýval historickou reflexí činnosti salesiánů v období 1948-1989. Tato přednáška nás naplnila velkou vděčností za statečné a věrné salesiány, kteří v těchto letech žili a trpěli a nasazovali se pro budoucnost salesiánského díla. Plni vděčnosti jsme se ve středu ráno rozjeli do svých domovů. Děkujeme všem, kteří tento seminář zorganizovali.

Materiály ze setkání naleznete zde.

Salesiánský Festival 2018

Salesiánský Festival 2018

Blíží se již 18. ročník Salesiánského Festivalu! Jedná se o akci celorepublikového významu, kterou pořádá Sdružení salesiánů spolupracovníků a Salesiánské hnutí mládeže. Na programu je mše svatá a po ní široká škála nabídky – divadla, workshopy, sportovní aktivity, koncerty. Nechybí dobré jídlo, ale hlavně – příjemná atmosféra, milá setkání…

plakátek zde

Plzeňští animátoři

Plzeňští animátoři

Skupina Plzeňských animátorů, která v letošním roce čítala 13 mladých od 15 do 20 let, absolvovala 3 ×24. Co to znamená? Scházela se pravidelně v listopadu, lednu a březnu, aby se po 24 hodin připravovala na svou animátorskou službu. Animátorů je zde ve středisku ještě více, ale těchto 13 se zavázalo, že se všech setkání pravidelně (pokud možno) zúčastní – tímto mladé chceme vést k zodpovědnému rozhodnutí a ne k vybírání si té nejlepší nabídky z několika možných, jak je dnes zvykem. První setkání se zabývalo osobností animátora, druhé salesiánským charismatem a na třetím se řešily praktické věci ohledně služby. Animátoři se teď nadále formují ve svých táborových týmech, které jsou letos čtyři, aby dobře připravily dva pobytové a dva příměstské tábory. Nicméně někteří mladí jsou akční i přes rok. Pomáhali při podzimních i jarních prázdninách, někteří pravidelně asistují v oratoři a jiní již vedou samostatně kroužky (klavír, vaření apod.). A protože každý rok od roku stárneme, myslíme již na novou generaci animátorů, kterou pomalu vychováváme, aniž bychom tyto „staré“ mladé vyhazovali. Naopak – tito mladí jsou pro nás velkým pokladem i Božím zázrakem.

Fotky

 

Po stopách Yettiho

Po stopách Yettiho

O Plzeňských jarních prázdninách (19.-21.2.2018) jsme se na třídenním příměstském minitáboře vydali po stopách Yettiho. Nemuseli jsme ani do Himalájí ani do Koreje. Zimních olympijských her jsme se zúčastnili i v teple krypty našeho střediska. A vězte, že se bylo na co dívat – jízda v bobu, krasobruslení, biatlon, hokej… A přišel fandit sám Yetti!!! Jen neřekl, komu ze čtyř týmů s roztodivnými jmény fandí. Asi všem J. Druhý den jsme vyrazili do Železné Rudy trochu si zabobovat, jelikož Plzni se letos sníh úspěšně vyhýbal. Byla nás pořádná tlupa, a přesto jsme se vlezli po sportovním výkonu do jedné cukrárny, kterou jsme pořádně vykoupili J. Cesta vlakem tam i zpět byla sice stejně dlouhá jako čas strávený v Rudě, ale dětem takové věci vůbec nevadí. Musíte mít batoh plný her a pak můžete jezdit  přes půl republiky J. Třetí den jsme vyráběli podobizny Yettiho ze všeho možného – na co si jen vzpomenete. Sám Yetti se pak sám na sebe zálibně, někdy překvapeně, někdy vesele díval a všechny nás odměnil. A odpoledne nám nachystal tipovací soutěž o sobě. S vděčností Bohu za ochranu a pomoc jsme se po prázdninách znovu vrhli do školy i do práce.

Fotky