Setkání delegátů salesiánské rodiny

Setkání delegátů salesiánské rodiny

Od 22. do 25. listopadu 2023 se uskutečnilo setkání delegátů Salesiánské rodiny z východní a západní Evropy v polském Krakově. Zprávy o tom nám přináší sestra Eva Liškutinová, která se osobně účastnila.

“Vše probíhalo v salesiánském semináři, vedle kostela, kam chodil jako mladík Karol Wojtyla a kde objevil své kněžské povolání. Sešlo se nás kolem čtyřiceti z Polska, z Vlámské Belgie, z Malty, Německa, Rakouska, Maďarska, Ukrajiny, Slovenska, Slovinska, Chorvatska a České republiky. Organizační tým byl národnostně pestrý: Španěl, Vietnamec, Nikaragujka a dvě Kolumbijky.  Kromě delegátů SDB a FMA tam bylo i několik zástupců dalších větví Salesiánské rodiny: VDB, ASC, ADMA, EXA, FCMN a méně známá CMB (komunita misií Dona Boska), kde byl přítomný přímo zakladatel Guido Pedroni. 

              Poslouchali jsme přednášky o vizi Salesiánské rodiny v našem regionu, o charismatické identitě v měnícím se světě, o pastoraci mládeže a salesiánské rodině.  V několika skupinkách anglicky a italsky mluvících jsme sdílely naše dojmy a zkušenosti z animace Salesiánské rodiny. Zajímavá byla prezentace dobré praxe apoštolátu a formace v jednotlivých zemí.  Všude se dělá mnoho dobra, které se může šířit i za hranice. Velmi užitečná byla také osobní setkání.

              Jsem vděčná, že jsem se tohoto setkání mohla účastnit, inspirovat se zkušenostmi druhých, opět se cítit součástí široké Salesiánské rodiny a děkovat Bohu za dar salesiánského charismatu.”

 

Sestra Assunta krátce u nás

Sestra Assunta krátce u nás

Sestra Assunta Inoue, nám určená vizitátorka z generální rady, končila 19.11. svou vizitaci na Slovensku, a tak využila příležitosti pobýt týden i v naší Inspektorii. Přinášíme tedy průřez tímto vzácným týdnem.

Svou návštěvu začala v Brně. Sestra Majka píše: “Sestra Assunta nejdříve zavítala do Církevní základní školy sester Cyrilometodějek, kde od nového školního roku pracuje naše sestra Zdíša. Návštěva tam byla milá, dokonce jsme se “náhodou” setkaly na chodbě i s paní ředitelkou. Poté jsme přijely na Maničky (dům sester), kde jsme u stolu přivítaly jak sestru Helu G. ze Slovenska, která Assuntu přivezla, tak Zdeňku Švédovou, naši provinciálku, tak i Helču Kotáskovou (sestru, která žije mimo komunitu z důvodu péče o tatínka). Na naše poměry nás bylo opravdu hodně. Po obědě jsme jely pozdravit Pavlínku do střediska mládeže v Brně Žabovřeskách a všechno jsme si tam prošly. Pak už sestra Assunta odjela se Zdeňkou do Hradce Králové.” Z Hradce Králové máme taky fotky a ředitelka komunity Danka Fučíková dodává: “Sestra Assunta nás navštívila ve dnech 20.-21.11. Měla příležitost potkat se ses studentkami při společném setkání na internátě a také pobýt s celou komunitou. Odvezla si od nás dva symbolické dárky: od studentek pozdrav v japonštině a od komunity pytlík oříšků z naší zahrady.” Dále sestra Assunta mířila do Kobylis, kde měla na pár dní zázemí. V úterý odpoledne se setkala s provinciální radou. Nicméně hned ve středu vyjela do naší nejzápadnější komunity, do Plzně. Sestra Maki Hanáková píše: “Její návštěvu bych nazvala: skromná a radostná přítomnost.  Zajímalo nás, jaké zprávy má z jiných míst. Vyprávěla o různých realitách a musím přiznat, že jsem si opět uvědomila, jak bohaté jsme. Žijeme v zemi, kde se hlady netrpí… Byla to milá chvíle strávená nejen sdílením, ale i v tiché modlitbě (adoraci). Bohu díky za čas, který jsem společně mohly strávit.” Čtvrtek strávila v našem největším díle, v Praze Karlíně. Dopoledne navštívila školu (CSŠJB), kde měla krátký pozdrav pro všechny studenty a pedagogy. Na zahradě zastihla i školku (CMŠ) a paní učitelky. Intrem také prošla, ale dopoledne zde život není 🙂 Odpoledne patřil procházce Prahou za doprovodu provinciálky Zdeňky Švédové a večer se setkala s celou komunitou (kromě sestry Evy, která je tento týden v Polsku na setkání). Každá jsme mohly sdílet, čím žijeme a zbyl i čas na rozličné otázky. Večer se vydala naposledy přespat do komunity v Praze Kobylisích. Poslechněme si místní ředitelku sestru Zdeňku Korousovou: “Sestře Assuntě naše komunita poskytla zázemí, aby mohla navštívit sestry v Plzni a Karlíně. Strávily jsme spolu pěkné večery u jídla a při modlitbě. V pátek ráno jsme oslavily komunitní mši, kterou sloužil salesián Petr Boštík v italštině. Po snídani sestra Assunta odletěla se Zdeňkou Švédovou na Litvu, kde se setká s našimi litevskými sestrami.” Víkend tedy ještě stráví na Litvě a pak se vydá směr Řím. Tam se setká s ostatními členkami generální rady a budou spolu žít a rokovat až do půli února. A pak přijde další kolo vizitací… A my se na ni můžeme těšit v roce 2026 🙂 Více fotek zde.

Komunitní víkend Kobyliské komunity

Komunitní víkend Kobyliské komunity

My sestry žijeme komunitním životem, ale občas díky rozdílnému apoštolátu nemáme možnost příliš intenzivně sdílet radosti a starosti života. To chce jednak čas, jednak i chuť budovat společenství. Proto se komunita v Kobylisích rozhodla několikrát za rok vyjet na komunitní víkend. Cílem je být spolu, povídat si, modlit se, užít si neformální čas, na který někdy ve všedním dni ve shonu všech povinností není dostatečný prostor. 

V půlce listopadu tedy sestry vyrazily do Brdských lesů, přesněji do Ohrazenic. Vyšly na nejvyšší vrchol Brdů – Tok a další den navštívily a pomodlily se na poutním místě Svatá Hora u Příbrami. Kromě toho měly dost času být spolu večer u něčeho dobrého a utužovat vztahy mezi sebou.

Děkujeme sestrám za fotky a těšíme se, kam se podívají další komunitní víkend.   

Byli jsme na CSSA

Byli jsme na CSSA

Letošní CSSA (Celostátní setkání salesiánských animátorů) se odehrálo v Českých Budějovicích, kde se sešlo cca 100 účastníků . Akce proběhla od 10. – 12.11. 2023. Nás sester se zúčastnilo pět. Majka Tkadlecová z Plzně byla v přípravném týmu, s Brněnskou výpravou přijela Majka Kučerová, s Pražskou sestra Jana Marková. S Plzeňskými animátory sestra Dari Vedrová a byla přítomna i naše Inspektorka Zdeňka Švédová, která pomáhala, kde bylo třeba, a měla pro nás páteční slůvko na dobrou noc. Tolik ze zpráv redakce. Slovo teď dáme Lindě Baxové, animátorce z SHM Klub Plzeň, z.s., která nám poví, jak setkání probíhalo:

“Letošní motto CSSA bylo: Buď něco více! Celé setkání se točilo kolem této myšlenky. Měli jsme nabitý program již od samého příjezdu a připravenou výbornou večeři na uvítanou ve formě řízků s brambory. Po večeři následovaly první společné aktivity, při kterých jsme se seznámili s dalšími animátory a dozvěděli se něco o ostatních a o místech, ze kterých přijeli. Na večer byla připravena modlitba v piaristickém kostele, kde se každý mohl zamyslet nad nabídnutými citáty i Božím slovem a nakonec zapálit svíčku a poděkovat Bohu.

V sobotu se animátoři účastnili několika workshopů, které si dopředu mohli vybrat. Na výběr bylo např. horolezectví, znaková řeč, převádění počítačových her do reality nebo informace ze života Jana Boska. Odpolední hra byla zaměřena na hru Dobyvatel, kde jsme se rozdělili do několika týmů (napříč místy, odkud jsme přijeli)  a prozkoumávali krásu Českých Budějovic. Hra se všem moc líbila a večer jsme měli další, ač již poklidnější hru, kde jsme bojovali za jednotlivá střediska. Po programu jsme mohli trávit čas v čajovně nebo si zahrát stolní hry, popřípadě ping pong.

V neděli jsme navštívili salesiánské středisko Máj a poznali samotného ředitele Ondřeje Trojka, který nám povídal o vzniku jejich střediska. Hanka, místní pracovnice, nám připravila Kahoot na vědomosti o místním salesiánském díle. Vyhrál to velmi překvapivě animátor ze Slovenska, který působí v Praze 🙂 Poté následovala mše svatá, kde nám hrála skvělá kapela a před odjezdem každý účastník dostal na cestu domů sladkou tečku ve formě čokolády. Loučení bylo intenzivní, ale myslím, že každý nabral z letošního setkání animátorů spoustu energie a krásných zážitků, že už se teď těšíme na další… A kde bude? Nechte se překvapit…”

Děkujeme Lindě za její postřehy, jen doplníme, že akci zaštiťoval salesián Petr Boštík a krásně ji s přípravným týmem nachystal. Bylo přítomno také cca 12 bratří salesiánů včetně Provinciála Martina Hobzy. Vytvořila se úžasná atmosféra, kde jsme se mohli všichni společně radovat, že jsme součástí velkého díla Dona Boska v České Republice.

Za fotky děkujeme animátorce Marii Mackové z Teplic.

Hradecký SDM se hlásí

Hradecký SDM se hlásí
  Studentky Salesiánského Domova mladých v Hradci Králové se v letošním roce zapojily do projektu Mary´s meals a jeden  podvečer tvořily ozdoby z korálků, které hned prodaly mezi sebou a za dvě hodinky práce uživily jedno dítě v Africe.
Chystáme také adventní doprovázení a to ve spolupráci s kněžími, laiky a se studentským hnutím Salaš.
Proběhlo také focení a ukázalo tak život na našeho SDM, které má letos téma Radost.
Více foto zde.

Říjen v CSŠJB ve znamení podpory Mary´s Meals

Říjen v CSŠJB ve znamení podpory Mary´s Meals

      Letošní říjen věnovali žáci i pedagogové Církevní střední školy v Karlíně opět podpoře projektu Mary´s Meals, který zajišťuje denně jídlo ve školách asi 2,5 miliónům dětem po celém světě. Každý den několik dobrovolníků napeklo různé dobroty, které o přestávkách nabízeli ostatním za příspěvek na projekt. Vzhledem k tomu, že náklady na jídlo pro jedno dítě na rok jsou neuvěřitelně nízkých 550,- Kč, podařilo se zajistit jídlo na celý rok pro 12 dětí. Zároveň to byla příležitost k rozvinutí spolupráce, tvořivosti a možnost udělat něco dobrého pro ty, kteří nemají takové možnosti.

Podzimky u sester v Plzni

Podzimky u sester v Plzni

   Náš SHM Klub v Plzni Skvrňanech letos nabídl dětem na podzimní prázdniny příměstský tábor “Z pohádky do pohádky”. Každý den byl uveden jinou kratší filmovou pohádkou, ze které jsme si potom vybrali nějakou pěknou myšlenku do života. Následovaly písničky, nejrůznější hry, soutěže, vyrábění, dokonce i pečení a zdobení perníčků a nechyběla ani růžička z krepového papíru. Poslední den jsme navštívili zábavný park Techmánia a 3D planetárium. Dětí bylo celkem 13, z toho 6 z ukrajinských rodin. Vytvořila se moc hezká parta a akce se všem (malým i velkým) moc líbila.

Setkání sester v Karlíně

Setkání sester v Karlíně

  První setkání sester tento školní rok se uskutečnilo v Karlíně ke konci října (20.-22.10.). 

V pátek se toho většinou moc nestíhá, jsme rády, že v pořádku dojedeme ze všech koutů republiky, posdílíme něco z komunit, pomodlíme se, povečeříme, Inspektorka nám řekne slůvko na dobrou noc a večerní program je na uvážení každé z nás 🙂

Sobota dopoledne patřila oprášení slibu čistoty. Sestra Míša Pitterová nám v dobře připravené prezentaci zopakovala to, co jsme se učily již v noviciátě, ale co přijde fajn si občas osvěžit. Vytáhla i myšlenky o čistotě z oběžníků generálních matek, z našich stanov, z dokumentů církve. Následovalo sdílení ve skupinkách, jak tento slib prožíváme.

Mši svatou nám přišel sloužit otec Stefano Pasquero, kněz ze společenství Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo; tomuto společenství je nově svěřená karlínská farnost. Přišel velmi radostný a v kázání jsme mohly naslouchat jeho historkám o tom, jak slouží jako duchovní v nemocnici. Samozřejmě kázání vycházelo z evangelia 🙂

Po obědě a siestě, kterou většina sester využila na modlitbu růžence, přišel další host, pan Mgr. Vlastimil Marušák, psychoterapeut, kouč, supervizor. Sdílel s námi jeho myšlenky k tématu “Jak žít radostí”. Přednáška byla velmi podnětná a vzbudila i dost otázek, jenže čas neúprosně běžel. Po dvou a půl hodinách jsme tedy hostovi (a jeho manželce) poděkovaly a třeba jsme se neviděli naposled…

Následovala adorace, večeře a nabídka večerního programu sestávala jednak z povídání u vínka, jednak z naslouchání zážitků dobrovolnice Dáši, která byla na dobrovolné službě v Mexiku. Některé sestry dokonce stihly oba programy 🙂

V neděli se toho už také moc nestíhá, kromě mše svaté v Karlínské farnosti jsme se navzájem naslouchaly při hodnocení. Všem se setkání líbilo a zakončily jsme ho nedělním obědem vykouzleným šikovnýma rukama našich mladých nadějí: novicky Marušky a aspirantky Aničky. 

Děkujeme sestrám, které setkání připravily a těšíme se příště.

Více foto zde

Oslavy 30. výročí v Karlíně

Oslavy 30. výročí v Karlíně

 V neděli 8.10.2023 se i přes mírnou nepřízeň počasí začali už dopoledne sjíždět lidé z celé ČR k sestrám salesiánkám na Vítkově ulici v Praze Karlíně. Důvodem bylo, že zde před kratší nebo delší dobou oni sami nebo jejich děti navštěvovali školu nebo domov mládeže nebo školku, popř. zde pracovali či je pojí se sestrami a místním dílem nějaké jiné pouto 🙂 Slavilo se 30 let od vzniku tohoto díla, a tak byl důvod k vděčnosti, oslavám, setkání.

Dopoledne patřilo dětem, byly připraveny stanoviště s úkoly a následnými odměnami, ale už i příchozí rodiče se mohli setkat s dávnými přáteli či si prohlédnout fotky a zavzpomínat. V poledne jsme se všichni sešli na mši svatou v blízkém kostele sv. Cyrila a Metoděje. Mši sloužil provinciál salesiánů P. Martin Hobza SDB a přítomen byl též nový místní administrátor farnosti, otec Marco. Poté jsme se přesunuli opět na zahradu domu, kde bylo připraveno pohoštění. Bylo možno navštívit prostory domu, shlédnout kroniky, videa a poslechnout si přednášku, jak se dílo v Karlíně za 30 let vyvíjelo. Tu si připravila ředitelka zdejší školy sestra Michaela Pitterová FMA. Na setkání se objevilo mnoho sester salesiánek, protože se nás zde za 30 let vystřídalo opravdu hodně. Některé sestry slavily už z nebe. Na setkání byli přítomni jak bývalí žáci a žákyně, tak ti nynější. Přišly i sestry boromejky, které tento dům stavěly. Vytvořilo se opravdu pěkné společenství lidí.

Děkujeme Pánu za krásně prožitý den v přátelské atmosféře, za všechno dobro, které nám za 30 let umožnil vykonat a prosíme o požehnání pro všechny, kteří jsou s tímto dílem jakkoli spojeni.

Více foto zde

Zahájení postulátu v Turíně

Zahájení postulátu v Turíně

V sobotu 7.10.2023 se v kapli v inspektoriálním domě FMA v Turíně uskutečnilo slavnostní zahájení postulátu. Přinášíme zprávy přímo z pera naší novopečené postulantky Markéty Vagenknechtové:

“Do postulátu nás vstoupilo 11. Jsme rozmanitá skupina jak z hlediska země původu (Itálie 2x, Chorvatsko 4x, Slovinsko, Maďarsko, Rumunsko, Jordánsko a ČR), tak z pohledu věku nebo zkušeností.

Na tuto událost jsme se poctivě připravovaly. Vybraly jsme si úryvek z evangelia, který nás bude provázet celým rokem – Mt 14, 22 – 33 – Ježíš, který kráčí po vodě, zachraňuje Petra a vstupuje na loď k učedníkům. Naším ústředním veršem se stalo: „Coraggio, sono io.“ (resp. „Vzchopte se, já jsem to.“). Volbou tohoto verše z evangelia a obrázku, který jsme vytvořily pro průvodce slavností (viz. foto), chceme vyjádřit touhu kráčet v přesvědčení, že Ježíš je s námi a vždy nás podporuje. Chceme se naučit Mu důvěřovat, naslouchat Jeho hlasu, poznávat Ho ve všem, co děláme a čím žijeme. Chceme se navzájem podporovat na této cestě a být znamením naděje na naší společné lodi.

Vybraly jsme si také úryvky ze života zakladatelů. Od Dona Boska jsme si pro začátek naší cesty zvolily sen v 9. letech s důležitým odkazem: „Io ti darò la Mestra“ (resp. „Dám ti Učitelku“). Od Marie Dominiky Mazzarello nás oslovil jeden z dopisů s radou: „Fate con libertà tutto ciò che richiede la carità.“ (resp. „Dělejte svobodně všechno to, co vyžaduje láska“).

Slavnosti se účastnilo jak mnoho turínských sester, tak mnoho sester z okolí. Přijely dokonce i inspektorky či formátorky některých postulantek. Moji přítomnost podpořil Don Vlado (slovenský salesián vyučující v Turíně) a slovenská misionářka v Turíně suor Maria. Celá událost se nesla ve slavnostním a radostném duchu. Přijaly jsme medailku s Pannou Marií Pomocnicí a s Donem Boskem. Kéž nás oba provází a vyprošují nám na cestu světlo Ducha svatého.”

Děkujeme Markétě a vyprošujeme jí potřebné milosti pro tento důležitý rok v jejím životě.

Více foto zde.