Setkání delegátů salesiánské rodiny

Od 22. do 25. listopadu 2023 se uskutečnilo setkání delegátů Salesiánské rodiny z východní a západní Evropy v polském Krakově. Zprávy o tom nám přináší sestra Eva Liškutinová, která se osobně účastnila.

“Vše probíhalo v salesiánském semináři, vedle kostela, kam chodil jako mladík Karol Wojtyla a kde objevil své kněžské povolání. Sešlo se nás kolem čtyřiceti z Polska, z Vlámské Belgie, z Malty, Německa, Rakouska, Maďarska, Ukrajiny, Slovenska, Slovinska, Chorvatska a České republiky. Organizační tým byl národnostně pestrý: Španěl, Vietnamec, Nikaragujka a dvě Kolumbijky.  Kromě delegátů SDB a FMA tam bylo i několik zástupců dalších větví Salesiánské rodiny: VDB, ASC, ADMA, EXA, FCMN a méně známá CMB (komunita misií Dona Boska), kde byl přítomný přímo zakladatel Guido Pedroni. 

              Poslouchali jsme přednášky o vizi Salesiánské rodiny v našem regionu, o charismatické identitě v měnícím se světě, o pastoraci mládeže a salesiánské rodině.  V několika skupinkách anglicky a italsky mluvících jsme sdílely naše dojmy a zkušenosti z animace Salesiánské rodiny. Zajímavá byla prezentace dobré praxe apoštolátu a formace v jednotlivých zemí.  Všude se dělá mnoho dobra, které se může šířit i za hranice. Velmi užitečná byla také osobní setkání.

              Jsem vděčná, že jsem se tohoto setkání mohla účastnit, inspirovat se zkušenostmi druhých, opět se cítit součástí široké Salesiánské rodiny a děkovat Bohu za dar salesiánského charismatu.”