Sestra Assunta krátce u nás

Sestra Assunta Inoue, nám určená vizitátorka z generální rady, končila 19.11. svou vizitaci na Slovensku, a tak využila příležitosti pobýt týden i v naší Inspektorii. Přinášíme tedy průřez tímto vzácným týdnem.

Svou návštěvu začala v Brně. Sestra Majka píše: “Sestra Assunta nejdříve zavítala do Církevní základní školy sester Cyrilometodějek, kde od nového školního roku pracuje naše sestra Zdíša. Návštěva tam byla milá, dokonce jsme se “náhodou” setkaly na chodbě i s paní ředitelkou. Poté jsme přijely na Maničky (dům sester), kde jsme u stolu přivítaly jak sestru Helu G. ze Slovenska, která Assuntu přivezla, tak Zdeňku Švédovou, naši provinciálku, tak i Helču Kotáskovou (sestru, která žije mimo komunitu z důvodu péče o tatínka). Na naše poměry nás bylo opravdu hodně. Po obědě jsme jely pozdravit Pavlínku do střediska mládeže v Brně Žabovřeskách a všechno jsme si tam prošly. Pak už sestra Assunta odjela se Zdeňkou do Hradce Králové.” Z Hradce Králové máme taky fotky a ředitelka komunity Danka Fučíková dodává: “Sestra Assunta nás navštívila ve dnech 20.-21.11. Měla příležitost potkat se ses studentkami při společném setkání na internátě a také pobýt s celou komunitou. Odvezla si od nás dva symbolické dárky: od studentek pozdrav v japonštině a od komunity pytlík oříšků z naší zahrady.” Dále sestra Assunta mířila do Kobylis, kde měla na pár dní zázemí. V úterý odpoledne se setkala s provinciální radou. Nicméně hned ve středu vyjela do naší nejzápadnější komunity, do Plzně. Sestra Maki Hanáková píše: “Její návštěvu bych nazvala: skromná a radostná přítomnost.  Zajímalo nás, jaké zprávy má z jiných míst. Vyprávěla o různých realitách a musím přiznat, že jsem si opět uvědomila, jak bohaté jsme. Žijeme v zemi, kde se hlady netrpí… Byla to milá chvíle strávená nejen sdílením, ale i v tiché modlitbě (adoraci). Bohu díky za čas, který jsem společně mohly strávit.” Čtvrtek strávila v našem největším díle, v Praze Karlíně. Dopoledne navštívila školu (CSŠJB), kde měla krátký pozdrav pro všechny studenty a pedagogy. Na zahradě zastihla i školku (CMŠ) a paní učitelky. Intrem také prošla, ale dopoledne zde život není 🙂 Odpoledne patřil procházce Prahou za doprovodu provinciálky Zdeňky Švédové a večer se setkala s celou komunitou (kromě sestry Evy, která je tento týden v Polsku na setkání). Každá jsme mohly sdílet, čím žijeme a zbyl i čas na rozličné otázky. Večer se vydala naposledy přespat do komunity v Praze Kobylisích. Poslechněme si místní ředitelku sestru Zdeňku Korousovou: “Sestře Assuntě naše komunita poskytla zázemí, aby mohla navštívit sestry v Plzni a Karlíně. Strávily jsme spolu pěkné večery u jídla a při modlitbě. V pátek ráno jsme oslavily komunitní mši, kterou sloužil salesián Petr Boštík v italštině. Po snídani sestra Assunta odletěla se Zdeňkou Švédovou na Litvu, kde se setká s našimi litevskými sestrami.” Víkend tedy ještě stráví na Litvě a pak se vydá směr Řím. Tam se setká s ostatními členkami generální rady a budou spolu žít a rokovat až do půli února. A pak přijde další kolo vizitací… A my se na ni můžeme těšit v roce 2026 🙂 Více fotek zde.