Komunitní víkend Kobyliské komunity

My sestry žijeme komunitním životem, ale občas díky rozdílnému apoštolátu nemáme možnost příliš intenzivně sdílet radosti a starosti života. To chce jednak čas, jednak i chuť budovat společenství. Proto se komunita v Kobylisích rozhodla několikrát za rok vyjet na komunitní víkend. Cílem je být spolu, povídat si, modlit se, užít si neformální čas, na který někdy ve všedním dni ve shonu všech povinností není dostatečný prostor. 

V půlce listopadu tedy sestry vyrazily do Brdských lesů, přesněji do Ohrazenic. Vyšly na nejvyšší vrchol Brdů – Tok a další den navštívily a pomodlily se na poutním místě Svatá Hora u Příbrami. Kromě toho měly dost času být spolu večer u něčeho dobrého a utužovat vztahy mezi sebou.

Děkujeme sestrám za fotky a těšíme se, kam se podívají další komunitní víkend.