Byli jsme na CSSA

Letošní CSSA (Celostátní setkání salesiánských animátorů) se odehrálo v Českých Budějovicích, kde se sešlo cca 100 účastníků . Akce proběhla od 10. – 12.11. 2023. Nás sester se zúčastnilo pět. Majka Tkadlecová z Plzně byla v přípravném týmu, s Brněnskou výpravou přijela Majka Kučerová, s Pražskou sestra Jana Marková. S Plzeňskými animátory sestra Dari Vedrová a byla přítomna i naše Inspektorka Zdeňka Švédová, která pomáhala, kde bylo třeba, a měla pro nás páteční slůvko na dobrou noc. Tolik ze zpráv redakce. Slovo teď dáme Lindě Baxové, animátorce z SHM Klub Plzeň, z.s., která nám poví, jak setkání probíhalo:

“Letošní motto CSSA bylo: Buď něco více! Celé setkání se točilo kolem této myšlenky. Měli jsme nabitý program již od samého příjezdu a připravenou výbornou večeři na uvítanou ve formě řízků s brambory. Po večeři následovaly první společné aktivity, při kterých jsme se seznámili s dalšími animátory a dozvěděli se něco o ostatních a o místech, ze kterých přijeli. Na večer byla připravena modlitba v piaristickém kostele, kde se každý mohl zamyslet nad nabídnutými citáty i Božím slovem a nakonec zapálit svíčku a poděkovat Bohu.

V sobotu se animátoři účastnili několika workshopů, které si dopředu mohli vybrat. Na výběr bylo např. horolezectví, znaková řeč, převádění počítačových her do reality nebo informace ze života Jana Boska. Odpolední hra byla zaměřena na hru Dobyvatel, kde jsme se rozdělili do několika týmů (napříč místy, odkud jsme přijeli)  a prozkoumávali krásu Českých Budějovic. Hra se všem moc líbila a večer jsme měli další, ač již poklidnější hru, kde jsme bojovali za jednotlivá střediska. Po programu jsme mohli trávit čas v čajovně nebo si zahrát stolní hry, popřípadě ping pong.

V neděli jsme navštívili salesiánské středisko Máj a poznali samotného ředitele Ondřeje Trojka, který nám povídal o vzniku jejich střediska. Hanka, místní pracovnice, nám připravila Kahoot na vědomosti o místním salesiánském díle. Vyhrál to velmi překvapivě animátor ze Slovenska, který působí v Praze 🙂 Poté následovala mše svatá, kde nám hrála skvělá kapela a před odjezdem každý účastník dostal na cestu domů sladkou tečku ve formě čokolády. Loučení bylo intenzivní, ale myslím, že každý nabral z letošního setkání animátorů spoustu energie a krásných zážitků, že už se teď těšíme na další… A kde bude? Nechte se překvapit…”

Děkujeme Lindě za její postřehy, jen doplníme, že akci zaštiťoval salesián Petr Boštík a krásně ji s přípravným týmem nachystal. Bylo přítomno také cca 12 bratří salesiánů včetně Provinciála Martina Hobzy. Vytvořila se úžasná atmosféra, kde jsme se mohli všichni společně radovat, že jsme součástí velkého díla Dona Boska v České Republice.

Za fotky děkujeme animátorce Marii Mackové z Teplic.