Seminář provinciálních konferencí

 Zakoušet „bohatství rozdílnosti a hloubku jednoty“ (jak to vyjádřila jedna z účastnic) přijelo do Frascatti (Itálie) asi 150 sester salesiánek z Evropy a Blízkého východu. V týdnu od 18. do 24. 9. se snažily společně s generální radou hledat a sdílet nové cesty, jak animovat jednotlivé provincie v duchu synodality v odpovědi na výzvy dnešní doby. Naši Česko-litevskou inspektorii zastupovaly čtyři české a dvě litevské sestry. Naslouchání sestrám z různých realit od Ukrajiny a Bělorusko přes Egypt a Sýrii až po Anglii a Irsko umožňuje otvírat nové obzory a rozšiřovat srdce. Může se tak stát svědectvím, že i v dnešním rozděleném světě je možný dialog, naslouchání a spolupráce na dobrém díle.