Kurz Alfa v Hradci úspěšně zakončen

 
Z Hradce Králové nás zdraví sestra Jana Svobodová, pod jejíž taktovkou se konal kurz Alfa pro mládež. Ten byl úspěšně ukončen. Co k tomu píše?
“Účastníci Alfy byli z řad studentů i pracujících ve věku 18 – 30 let. Byli přítomni opravdu na všech setkáních až do konce (což nás překvapilo 🙂 ). Postupně se z nich stalo společenství, které má chuť se scházet i dál. Byli mezi nimi věřící katolíci i věřící z jiných denominací, i hledající, nepatřící do žádné církve. Na Alfě oceňovali přednášející (měli jsme různé laiky a jednoho kněze), kteří byli ochotni se dělit o své prožívání víry, klást otázky sobě i jim a hledat odpovědi. Líbily se jim jak informace, tak osobní svědectví. Alfu vnímali jako otevřený prostor hledání. Zažili silnou zkušenost při modlitbě o Ducha Svatého. Při večeřích oceňovali možnost dialogu nad různými otázkami ze života, které pomohli se hlouběji poznat.”
 
Přidáváme jedno svědectví hledající dívky (zatím) bez denominace: “Kurzy Alfa změnily můj pohled na mnoho věcí. Od kurzů Alfa jsem změnila plno svých názorů a jsem moc ráda. Víra je mi díky Alfě o moc bližší. Nejvíce se mi líbila otevřenost a přirozenost všech přítomných. Také se mi velmi líbila společná modlitba a zpěv.”
 
Děkujeme sestře Janě i ostatním sestrám za vytvoření přijímajícího prostředí, za jejich nasazení, čas a úsilí Alfu pořádat. Vyprošujeme v této Svatodušní době, aby to, co do účastníků bylo zaseto jako semínko, mohlo dál klíčit a růst a vydat jednou plody.